تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تقویت بانکداری

پس از این بانک مرکزی پرداخت مالیات و دیگر درآمدهای دولت را که بیش از پنجاه هزار افغانی باشند، بگونه نقد نمی پذیرد.

بانک مرکزی می گوید که این تصمیم به هدف کاهش داد و ستدهای نقدی، تقویت بانکداری و مصؤونیت مالیه دهنده گان و دیگر شهروندان کشور در کابل به اجراء گذاشته شده است و بزودی در ولایت های کشور نیز عملی خواهد شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با میرعزیز بره‌کی، آمرعمومی عملیاتی بانک مرکزی بحث کرده است.

بازار

بازار: تقویت بانکداری

پس از این بانک مرکزی پرداخت مالیات و دیگر درآمدهای دولت را که بیش از پنجاه هزار افغانی باشند، بگونه نقد نمی پذیرد.

بانک مرکزی می گوید که این تصمیم به هدف کاهش داد و ستدهای نقدی، تقویت بانکداری و مصؤونیت مالیه دهنده گان و دیگر شهروندان کشور در کابل به اجراء گذاشته شده است و بزودی در ولایت های کشور نیز عملی خواهد شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با میرعزیز بره‌کی، آمرعمومی عملیاتی بانک مرکزی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews