تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تلاش‌ها برای اصلاحات بیشتر در در وزارت معادن

گزارش اخیرنهاد "نظارت برارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معادن" نشان میدهد که این وزارت درماه های اخیر تنها بخش کوچک از سفارش های این نهاد را عملی ساخته است.

مسوولان این نهاد میگویند که نیازاست این وزارت با ایجاد اصلاحات بیشترجلو فساد اداری را دراین وزارت بگیرید وزمینه های شفافیت در درآمد های معادن را بوجود آرد.

از سوی دیگر وزارت معادن میگوید که دست آورد های بیشتردرمدیریت منابع معدنی وایجاد ظرفیت های فنی دراین وزارت دارد.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت بحث کرده است.

بازار

بازار: تلاش‌ها برای اصلاحات بیشتر در در وزارت معادن

گزارش اخیرنهاد "نظارت برارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معادن" نشان میدهد که این وزارت درماه های اخیر تنها بخش کوچک از سفارش های این نهاد را عملی ساخته است.

مسوولان این نهاد میگویند که نیازاست این وزارت با ایجاد اصلاحات بیشترجلو فساد اداری را دراین وزارت بگیرید وزمینه های شفافیت در درآمد های معادن را بوجود آرد.

از سوی دیگر وزارت معادن میگوید که دست آورد های بیشتردرمدیریت منابع معدنی وایجاد ظرفیت های فنی دراین وزارت دارد.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews