تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های بیرونی

بانک مرکزی تا کنون ۷.۵ میلیارد دالر را در بانک‌های بیرونی سرمایه گذاری کرده است.

این بانک در سال مالی هزار و سه صدو نودو هشت از این سرمایه‌گذاری‌ها، ۱۵۰ میلیون دالر درآمد به دست آورده است.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که این درآمدها در بخش هزینه‌های این بانک، افزایش ذخایر ارزی و توسعه سرمایه گذاری‌های بانک هزینه می‌شوند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شریف‌الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان بحث کرده است.

بازار

بازار: سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های بیرونی

بانک مرکزی تا کنون ۷.۵ میلیارد دالر را در بانک‌های بیرونی سرمایه گذاری کرده است.

این بانک در سال مالی هزار و سه صدو نودو هشت از این سرمایه‌گذاری‌ها، ۱۵۰ میلیون دالر درآمد به دست آورده است.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که این درآمدها در بخش هزینه‌های این بانک، افزایش ذخایر ارزی و توسعه سرمایه گذاری‌های بانک هزینه می‌شوند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شریف‌الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews