تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مزیت‌ها و معایب صادرات کالاها از راه دهلیزهای هوایی

ارزش صادرات کالاهای کشور از راه دهلیزهای هوایی ازآغاز تا کنون به بیش ازدوصد وچهل میلیون میلیون دالر رسیده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سود صادرات کالاها از راه دهلیزهای هوایی به مراتب بیشتر از هزینه‌های آن بوده است، از همین رو روند صادرات کالاها از این راه ادامه می‌یابد.

از سوی هم شماری از بازرگانان صادرات کالاها را از راه دهلیز های هوایی بسیار پرهزینه می‌دانند و می‌گویند که با قطع سبسایدی حکومت به این روند، این برنامه نیز پایان خواهد یافت.

دراین برنامه بازار گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بحث کرده است.

بازار

بازار: مزیت‌ها و معایب صادرات کالاها از راه دهلیزهای هوایی

ارزش صادرات کالاهای کشور از راه دهلیزهای هوایی ازآغاز تا کنون به بیش ازدوصد وچهل میلیون میلیون دالر رسیده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سود صادرات کالاها از راه دهلیزهای هوایی به مراتب بیشتر از هزینه‌های آن بوده است، از همین رو روند صادرات کالاها از این راه ادامه می‌یابد.

از سوی هم شماری از بازرگانان صادرات کالاها را از راه دهلیز های هوایی بسیار پرهزینه می‌دانند و می‌گویند که با قطع سبسایدی حکومت به این روند، این برنامه نیز پایان خواهد یافت.

دراین برنامه بازار گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews