تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مسایل مربوط به بازار فوریکس

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی در رابطه به بازار فوریکس با مهمانان بحث کرده است.      
 
مهمانان برنامه:
محمد سلیم صلاح، آمر عمومی نظارت بانک مرکزی
عبدالخالق ابراهیمی، آکاه فورکس درافغانستان
شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس در افغانستان
ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی 
عتیق الله انصاری، سرمایه گذاری از کندهار روی خط اسکایپ

بازار

بازار: مسایل مربوط به بازار فوریکس

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی در رابطه به بازار فوریکس با مهمانان بحث کرده است.      
 
مهمانان برنامه:
محمد سلیم صلاح، آمر عمومی نظارت بانک مرکزی
عبدالخالق ابراهیمی، آکاه فورکس درافغانستان
شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس در افغانستان
ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی 
عتیق الله انصاری، سرمایه گذاری از کندهار روی خط اسکایپ

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews