تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مشکلات فرا راه زنان بازرگان

نبود بازارهای ویژه زنان فروشنده ونبود قرضه های سهل برای زنان بازرگان درکشور ازچالش های بزرگ دراین بخش اند. 
  
شماری اززنان بازرگان که به تازه گی درکشورسرمایه گذاری کرده اند میگویندکه ، حکومت باید برای حل مشکلات آنان بکوشد. 
  
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حبیب الله یوسفی، مشاور شرکت شمس البنات بحث کرده است. 

بازار

بازار: مشکلات فرا راه زنان بازرگان

نبود بازارهای ویژه زنان فروشنده ونبود قرضه های سهل برای زنان بازرگان درکشور ازچالش های بزرگ دراین بخش اند. 
  
شماری اززنان بازرگان که به تازه گی درکشورسرمایه گذاری کرده اند میگویندکه ، حکومت باید برای حل مشکلات آنان بکوشد. 
  
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حبیب الله یوسفی، مشاور شرکت شمس البنات بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews