Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نخستین نشست مشترک بازرگانی زنان افغان درترکمنستان

نخستین نشست مشترک بازرگانی زنان افغان وشماری ازکشورهای منطقه درترکمنستان راه اندازی شد.

دراین نشست بازرگانان زن ازکشورهای گونه گون به ویژه افغانستان درکنار شریک ساختن تجارب بازرگانی شان، روی حل مشکلات بازرگانی زنان افغان دربازارهای کشورهای منطقه تآکید کردند.

دراین نشست مسوولان انجمن صاحبان صنایع ترکمنستان میگوید که این انجمن تلاش دارد با راه اندازی نشست های بیشتری زمینه های بازاریابی برای فراورده های زنان افغان را دراین کشور فراهم سازد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با رحیمه حاجی زاده، بازرگان بحث کرده است.

بازار

بازار: نخستین نشست مشترک بازرگانی زنان افغان درترکمنستان

نخستین نشست مشترک بازرگانی زنان افغان وشماری ازکشورهای منطقه درترکمنستان راه اندازی شد.

دراین نشست بازرگانان زن ازکشورهای گونه گون به ویژه افغانستان درکنار شریک ساختن تجارب بازرگانی شان، روی حل مشکلات بازرگانی زنان افغان دربازارهای کشورهای منطقه تآکید کردند.

دراین نشست مسوولان انجمن صاحبان صنایع ترکمنستان میگوید که این انجمن تلاش دارد با راه اندازی نشست های بیشتری زمینه های بازاریابی برای فراورده های زنان افغان را دراین کشور فراهم سازد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با رحیمه حاجی زاده، بازرگان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews