تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نقش زنان در تجارت افغانستان

در بیش از هژده سال گذشته حدود یک هزار و یک تشبث از سوی زنان در کشور ایجاد شده اند.

بر بنیاد آمار های اتاق تجارت وصنایع زنان درتشبثاتی که ازسوی زنان درکشور ایجاد شده اند ، بیش ازهفتادوهفت میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. 

در همین حال شماری از سرمایه گذارن زن می گویند که تلاش دارند با تولید با کیفیت بلند برای فراورده هایشان بازاریابی کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمان برنامه:

حنیفه سلطانی، رییس شرکت تولیدی ترنم استایل 
فخریه ابراهیمی ممتاز، تجارت پیشه‌

بازار

بازار: نقش زنان در تجارت افغانستان

در بیش از هژده سال گذشته حدود یک هزار و یک تشبث از سوی زنان در کشور ایجاد شده اند.

بر بنیاد آمار های اتاق تجارت وصنایع زنان درتشبثاتی که ازسوی زنان درکشور ایجاد شده اند ، بیش ازهفتادوهفت میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. 

در همین حال شماری از سرمایه گذارن زن می گویند که تلاش دارند با تولید با کیفیت بلند برای فراورده هایشان بازاریابی کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمان برنامه:

حنیفه سلطانی، رییس شرکت تولیدی ترنم استایل 
فخریه ابراهیمی ممتاز، تجارت پیشه‌

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews