Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نیازهای اقتصادی افغانستان پس از توافق صلح

رییس بانک جهانی در افغانستان می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح به توافق برسند، این کشوربه کمک‌های بیشترجهانی نیازخواهد داشت.

رییس بانک جهانی درافغانستان می‌گوید که این بانک برای به دست آوردن کمک‌های جهانی در هنگام گفت‌وگوهای صلح و پس ازتوافق صلح درکشورکارمیکند.

ازسویی هم شماری ازبازرگانان نقش بخش خصوصی را درحل مشکلات اقتصادی در کشورمهم میدانند و می‌گوید در گفت‌وگوهای صلح با طالبان باید به بخش خصوصی نیز سهم داده شود.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با احسان زدران، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازار

بازار: نیازهای اقتصادی افغانستان پس از توافق صلح

رییس بانک جهانی در افغانستان می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح به توافق برسند، این کشوربه کمک‌های بیشترجهانی نیازخواهد داشت.

رییس بانک جهانی درافغانستان می‌گوید که این بانک برای به دست آوردن کمک‌های جهانی در هنگام گفت‌وگوهای صلح و پس ازتوافق صلح درکشورکارمیکند.

ازسویی هم شماری ازبازرگانان نقش بخش خصوصی را درحل مشکلات اقتصادی در کشورمهم میدانند و می‌گوید در گفت‌وگوهای صلح با طالبان باید به بخش خصوصی نیز سهم داده شود.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با احسان زدران، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews