تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کاهش ۲۸ درصدی در صادرات میوۀ کشور

با وجود افزایش ۲۵ درصدی در حاصلات میوه های کشور در سال مالی گذشته، صادارت این فراوده ها در این سال ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

سرپرست وزارت زراعت و آبیاری می گوید که این وزارت درسال روان مالی هم نتوانسته است که پروژه ساخت هشت سردخانه بزرگ را درکشور، از سرگیرد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را درا این باره با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، انجام داده است.                                                                                                                                                                                                                                                           

بازار

بازار: کاهش ۲۸ درصدی در صادرات میوۀ کشور

با وجود افزایش ۲۵ درصدی در حاصلات میوه های کشور در سال مالی گذشته، صادارت این فراوده ها در این سال ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

سرپرست وزارت زراعت و آبیاری می گوید که این وزارت درسال روان مالی هم نتوانسته است که پروژه ساخت هشت سردخانه بزرگ را درکشور، از سرگیرد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را درا این باره با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، انجام داده است.                                                                                                                                                                                                                                                           

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews