تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کمک بانک جهانی برای ده پروژه بازسازی کانال در کشور

بانک جهانی برای ده پروژه بازسازی کانال‌ها و چاه‌های پژوهشی درکشور، بیش از ۲۸۸ میلیون افغانی، کمک می‌کند.

سرپرست وزارت انرژی و آب می‎گوید که در این بخش، بانک توسعۀ آسیایی نیز ۱۵میلیون دالررا برای این پروژه‌ها، کمک می‌کند.

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را در این باره با محمدگل خُلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب، انجام داده‌است.

بازار

بازار: کمک بانک جهانی برای ده پروژه بازسازی کانال در کشور

بانک جهانی برای ده پروژه بازسازی کانال‌ها و چاه‌های پژوهشی درکشور، بیش از ۲۸۸ میلیون افغانی، کمک می‌کند.

سرپرست وزارت انرژی و آب می‎گوید که در این بخش، بانک توسعۀ آسیایی نیز ۱۵میلیون دالررا برای این پروژه‌ها، کمک می‌کند.

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را در این باره با محمدگل خُلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews