تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست اجرائیه: ما با یک برنامۀ فراگیر در نشست بروکسل شرکت می‌کنیم

ریاست اجرائیه می‌گوید که آماده‌گی‌های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست بروکسل به پایان رسیده‌اند و حکومت با یک برنامۀ فراگیر در این نشست شرکت می‌کند.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که انتظار می‌رود جامعۀ جهانی بار دیگر کمک‌هایش را تا چهار سال آینده به افغانستان تمدید کند.

امید میثم می‌گوید: «ما با یک دست پر در این کنفرانس اشتراک می‌کنیم و آماده گی‌ها همه گرفته شده اند، در بخش اصلاحات انتخاباتی نیز کار‌ها آغاز شده اند.»

افغانستان در نشست بروکسل برای چهار سال آینده سه میلیارد دالر به دست خواهد آورد و انتظار می‌رود که در این نشست، کابل از بهر پایان‌دادن به وابسته‌گی مالی خارجی برنامه‌های جاه‌طلبانۀ میان‌مدت را پیش‌کش کند.

بهره‌برداری لازم از چنین نشست‌ها از سوی کابل یکی از فکتور‌های سازنده دانسته می‌شود و خواست‌ها این هستند که حکومت وحدت ملی وعده‌هایش را باید عملی سازد.

هارون میر، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «جامعۀ جهانی پیشرفت‌های حکومت افغانستان را در این کنفرانس به سنجش می‌گیرند و بر بنیاد آن حکومت می‌تواند که تقاضای کمک کند.»

قرار بود زمان برگذاری انتخابات پارلمانی و نیز چگونگی برگذاری لویه جرگه پیش‌از نشست بروکسل روشن شوند، اما باور‌ها بر این ستند که به علت اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی به این موضوعات پرداخته نشد.

حامد صبوری، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «هر دو رهبر هم اگر در کنفرانس شرکت کنند، اختلاف‌های شان کتمان شده نمی‌تواند و باید این مشکل را حل کنند.»

همین اکنون ۷۰ در صد از هزینۀ مالی حکومت افغانستان از سوی کمک‌کننده‌گان خارجی تأمین می‌شود و ادامۀ این حالت بسیار نگران‌کننده دانسته می‌شود.

پیش‌از این نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته بود که کمک سه میلیارد دالری به حکومت افغانستان «چک سفید» نیست، بل این کمک‌ها وابسته به پیشرفت‌های افغانستان در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است.

ریاست اجرائیه: ما با یک برنامۀ فراگیر در نشست بروکسل شرکت می‌کنیم

ریاست اجرائیه می‌گوید که آماده‌گی‌های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست بروکسل به پایان رسیده‌اند و

Thumbnail

ریاست اجرائیه می‌گوید که آماده‌گی‌های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست بروکسل به پایان رسیده‌اند و حکومت با یک برنامۀ فراگیر در این نشست شرکت می‌کند.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که انتظار می‌رود جامعۀ جهانی بار دیگر کمک‌هایش را تا چهار سال آینده به افغانستان تمدید کند.

امید میثم می‌گوید: «ما با یک دست پر در این کنفرانس اشتراک می‌کنیم و آماده گی‌ها همه گرفته شده اند، در بخش اصلاحات انتخاباتی نیز کار‌ها آغاز شده اند.»

افغانستان در نشست بروکسل برای چهار سال آینده سه میلیارد دالر به دست خواهد آورد و انتظار می‌رود که در این نشست، کابل از بهر پایان‌دادن به وابسته‌گی مالی خارجی برنامه‌های جاه‌طلبانۀ میان‌مدت را پیش‌کش کند.

بهره‌برداری لازم از چنین نشست‌ها از سوی کابل یکی از فکتور‌های سازنده دانسته می‌شود و خواست‌ها این هستند که حکومت وحدت ملی وعده‌هایش را باید عملی سازد.

هارون میر، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «جامعۀ جهانی پیشرفت‌های حکومت افغانستان را در این کنفرانس به سنجش می‌گیرند و بر بنیاد آن حکومت می‌تواند که تقاضای کمک کند.»

قرار بود زمان برگذاری انتخابات پارلمانی و نیز چگونگی برگذاری لویه جرگه پیش‌از نشست بروکسل روشن شوند، اما باور‌ها بر این ستند که به علت اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی به این موضوعات پرداخته نشد.

حامد صبوری، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «هر دو رهبر هم اگر در کنفرانس شرکت کنند، اختلاف‌های شان کتمان شده نمی‌تواند و باید این مشکل را حل کنند.»

همین اکنون ۷۰ در صد از هزینۀ مالی حکومت افغانستان از سوی کمک‌کننده‌گان خارجی تأمین می‌شود و ادامۀ این حالت بسیار نگران‌کننده دانسته می‌شود.

پیش‌از این نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته بود که کمک سه میلیارد دالری به حکومت افغانستان «چک سفید» نیست، بل این کمک‌ها وابسته به پیشرفت‌های افغانستان در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره