Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۲۰۰ میلیون‌ یورویی اتحادیۀ اروپا به حکومت افغانستان

اتحایۀ ارو‍پا برای کمک به بخش حکومت‌داری خوب در دوسال آینده ۲۰۰ میلیون‌ یورو به حکومت افغانستان کمک می‌کند. مسؤولان اتحادیۀ اروپا می‌گویند که این پول افزون بر کمک‌های اتحادیۀ اروپا، که در نشست بروکسل به افغانستان تعهد خواهند شد، برای حکومت‌داری خوب در دو سال آینده (از ۲۰۱۷ شروع) به افغانستان کمک خواهد شد.

مسؤولان این اتحادیۀ می‌گویند که در برابر این کمک، حکومت افغانستان نیز مکلف به هزینۀ درست این کمک‌ها در برنامه‌های موثر خواهد بود.

نیون میماکا، کمیشنر همکاری‌های توسعه‌یی جهانی اتحادیۀ اروپا، می‌گوید: «امضای این قرارداد یک گام مهم در همکاری‌های توسعه‌یی اتحادیۀ اروپا با دولت افغانستان است. این اتحادیه متعهد است که موثریت کمک‌های خود را به حیث نشانه‌یی از اعتماد بر طرف افغانی افزایش داده و طرف افغانستان برنامه اصلاحی خود را تطبیق کند. ما حمایت مالی خود را بر اساس پیشرفت رضایت‌بخش در اصلاحات فراهم خواهیم کرد.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، می‌گوید: «قرارداد حکومت‌داری میکانیزم موثری است که کمک‌های توسعه‌یی اتحادیۀ اروپا را با برنامۀ اصلاحات افغانستان هماهنگ می‌سازد. این قرارداد زمینه را برای دولت افغانستان فراهم می‌سازد تا اولویت‌های توسعه‌یی خود را به هدف بهبود زنده‌گی افغانان عملی سازد.»

این در حالی‌است که پیش‌از این نیز اتحادیۀ اروپا از هزینۀ کمک‌های جدیدش از بودجۀ حکومت افغانستان و بر بنیاد برنامه‌های در اولویت افغانستان خبر داده بود.

کمک ۲۰۰ میلیون‌ یورویی اتحادیۀ اروپا به حکومت افغانستان

اتحایۀ ارو‍پا برای کمک به بخش حکومت‌داری خوب در دوسال آینده ۲۰۰ میلیون‌ یورو به حکومت افغانستان کم

Thumbnail

اتحایۀ ارو‍پا برای کمک به بخش حکومت‌داری خوب در دوسال آینده ۲۰۰ میلیون‌ یورو به حکومت افغانستان کمک می‌کند. مسؤولان اتحادیۀ اروپا می‌گویند که این پول افزون بر کمک‌های اتحادیۀ اروپا، که در نشست بروکسل به افغانستان تعهد خواهند شد، برای حکومت‌داری خوب در دو سال آینده (از ۲۰۱۷ شروع) به افغانستان کمک خواهد شد.

مسؤولان این اتحادیۀ می‌گویند که در برابر این کمک، حکومت افغانستان نیز مکلف به هزینۀ درست این کمک‌ها در برنامه‌های موثر خواهد بود.

نیون میماکا، کمیشنر همکاری‌های توسعه‌یی جهانی اتحادیۀ اروپا، می‌گوید: «امضای این قرارداد یک گام مهم در همکاری‌های توسعه‌یی اتحادیۀ اروپا با دولت افغانستان است. این اتحادیه متعهد است که موثریت کمک‌های خود را به حیث نشانه‌یی از اعتماد بر طرف افغانی افزایش داده و طرف افغانستان برنامه اصلاحی خود را تطبیق کند. ما حمایت مالی خود را بر اساس پیشرفت رضایت‌بخش در اصلاحات فراهم خواهیم کرد.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، می‌گوید: «قرارداد حکومت‌داری میکانیزم موثری است که کمک‌های توسعه‌یی اتحادیۀ اروپا را با برنامۀ اصلاحات افغانستان هماهنگ می‌سازد. این قرارداد زمینه را برای دولت افغانستان فراهم می‌سازد تا اولویت‌های توسعه‌یی خود را به هدف بهبود زنده‌گی افغانان عملی سازد.»

این در حالی‌است که پیش‌از این نیز اتحادیۀ اروپا از هزینۀ کمک‌های جدیدش از بودجۀ حکومت افغانستان و بر بنیاد برنامه‌های در اولویت افغانستان خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره