Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نقش زنان و توسعۀ اقتصادی محور اصلی گفت‌وگوها در روز نخست نشست بروکسل

نشست جهانی بروکسل دربارۀ افغانستان امروز سه‌شنبه به‌گونه رسمی در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک آغاز شد. در روز نخست این نشست مهم، مقام‌های حکومت افغانستان و نماینده‌گان کشورهای کمک‌کننده به افغانستان دربارۀ دو موضوع مهم به شمول نقش و توانمندسازی زنان و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان بحث کردند.

قرار است در این نشست هم‌چنان دربارۀ مسألۀ کمک‌های دوامدار اقتصادی و سیاسی جهان به افغانستان در چهار سال آینده رایزنی صورت گیرد تا بر مبنای آن افغانستان بتواند به ثبات اقتصادی و خودبسنده‌گی نایل آید.

انتظار می‌رود که در نشست بروکسل رهبران ۷۰ کشور جهان، به شمول ۲۰ نهاد جهانی شرکت نموده، کمک‌های دوامدار شان را به افغانستان در سال‌های آتی اعلام نمایند.

ایجاد یک افغانستان مستقل و مرفع یکی از خواست‌های اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همسایه‌های افغانستان و در مجموع جامعه جهانی است.

رولا غنی، بانوی نخست افغانستان از شرکت‌کننده‌گان برجسته نشست امروز بود که در آن نماینده‌گان بلندرتبه از سراسر جهان شرکت داشتند.

شرکت‌کننده‌گان در این نشست دربارۀ راهکارهای تمرکز کردند که بتوان بر اساس آن نقش زنان را در عرصه‌های مختلف افزایش داده و افغانستان را به سوی ثبات اقتصادی و سیاسی سوق بدهند.

نشست امروز همچنان روی حفظ دستاوردها در عرصۀ حقوق بشری زنان و تطبیق آن در روند روزمره زنده‌گی زنان بحث کردند.

در همین حال قدریکا موگرینی، مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش زنان در جامعه و تامین حقوق آنان گفت که این کار مارا برای تامین عدالت اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد.

خانم موگرینی در این‌باره چنین اظهار داشت: «توانمندی سازی زنان نه تنها بحث حقوق بشری و تامین عدالت اجتماعی است بل این روند یکی از مولفه های اساسی روند پیشرفت پنداشته میشود، این موضوع ترقی انسانیت است، این موضوع امنیت است، این موضوع پیشرفت پوتانسیل های افغانستان است.»

موگرینی افزود: «تعهد برای زنان در واقع تعهد به برای ایجاد جوامع قوی و غنی تر است. ما به حیث کشورهای اتحادیه اروپا یکی از همکاران مالی و سیاسی روند برنامه ملی توانمندسازی زنان در افغانستان بوده ایم.»

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان نیوین میمکا کمیسیار اتحادیه اروپا برای انکشاف جهانی این سازمان از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

میمیکا گفته است: «ما میتوانیم از یک افغانستان با ثبات و پیشرفته چیزهای زیادی را به دست آوریم، با ایجاد زیربناهای منطوقی بهتر که شامل حاکمیت قانون و فضای خوب بازرگانی میشود، افغانستان و شرکای منطقوی اش میتوانند به یک منطقه قوی اقتصادی مبدل گردند. گفتگوهای امروزی متواند مارا کمک کند تا روی منافع اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه بحث نموده و نکات عمده آن را شناسایی نماییم.»

رئیس جمهوری افغانستان در این نشست گفت: «زنان اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و مسئله آنها یک مسئله جانبی نیست. آنها دیگر قربانیان خاموش نیستند و دیگر نیاز نیست که مردها به نمایندگی از آنها گپ بزنند.»

آقای غنی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی برنامه‌های جامع و نظام‌مندی را برای توانمندسازی زنان روی دست گرفته است و این برنامه‌ها را با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

آقای غنی همچنین افزود که برای توانمندسازی از لحاظ حقوقی «زنان باید صاحب شناسنامه‌های الکترونیک شوند، ازدواج آنها ثبت شود و حق میراث آنها دیگر ضایع نشود.»

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به بهبودی وضعیت زنان گفت: «اجرای برنامه میثاق شهروندی یکی از دستاوردهای دولت به شمار می‌رود و این برنامه توانسته که فرصت‌های کاری را برای زنان مساعد کند.»

او گفت با اجرای این برنامه ملی، ۵۰ در صد کارمندان شهرداری‌ها در سرتاسر کشور را زنان تشکیل خواهند داد که این در تاریخ کشور یک دستاورد بی‌پیشینه است.

در نشست امروز مقام های بلند پایه کشورها، اعضای نهادهای سرمایه گذاری و تجاری، نماینده جامعه مدنی و روشن فکران نیز حضور داشتند. اشتراک کننده همچنان پیشرفت های را که افغانستان در جریان بیشتر از یک دهه اخیر به آن دست یافته است را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنان تاکید کردند که توانمند سازی زنان در کشور میتواند افغان ها برای رسیدن به یک کشور ترقی یافته کمک نماید.

به همین منظور دولت افغانستان تلاش نموده است تا نقش موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی افزایش دهد. اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی نیز تعهد سپرده است تا افغانستان را برای رسیدن به این هدف یاری رساند.

محور دیگر رایزنی های امروز، نشست همکاری اقتصادی منطقوی بود که در آن کمک کننده گان روی اهمیت همکاری های سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه بحث کردند.

در کنار نماینده بلند پایه حکومت افغانستان، نماینده های از سازمان معتبر جهانی مانند بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، نماینده گان سازمان های بزرگ بین المللی، نماینده نهادهای بازرگانی نیز شرکت کردند و آنان روی موارد مهم همچون بهبود روند بازرگانی، احداث زیربناها و همکاری های منطوقی تاکید کردند.

در نشست بروکسل که قرار است فردا (چهارشنبه ۱۴ میزان) برگذار شود، افغانستان از جامعه جهانی خواستار قطعی ساختن پشتیبانی مالی و سیاسی از این کشور خواهد شد.

نقش زنان و توسعۀ اقتصادی محور اصلی گفت‌وگوها در روز نخست نشست بروکسل

نشست جهانی بروکسل دربارۀ افغانستان امروز سه‌شنبه به‌گونه رسمی در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک آغاز شد.

Thumbnail

نشست جهانی بروکسل دربارۀ افغانستان امروز سه‌شنبه به‌گونه رسمی در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک آغاز شد. در روز نخست این نشست مهم، مقام‌های حکومت افغانستان و نماینده‌گان کشورهای کمک‌کننده به افغانستان دربارۀ دو موضوع مهم به شمول نقش و توانمندسازی زنان و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان بحث کردند.

قرار است در این نشست هم‌چنان دربارۀ مسألۀ کمک‌های دوامدار اقتصادی و سیاسی جهان به افغانستان در چهار سال آینده رایزنی صورت گیرد تا بر مبنای آن افغانستان بتواند به ثبات اقتصادی و خودبسنده‌گی نایل آید.

انتظار می‌رود که در نشست بروکسل رهبران ۷۰ کشور جهان، به شمول ۲۰ نهاد جهانی شرکت نموده، کمک‌های دوامدار شان را به افغانستان در سال‌های آتی اعلام نمایند.

ایجاد یک افغانستان مستقل و مرفع یکی از خواست‌های اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همسایه‌های افغانستان و در مجموع جامعه جهانی است.

رولا غنی، بانوی نخست افغانستان از شرکت‌کننده‌گان برجسته نشست امروز بود که در آن نماینده‌گان بلندرتبه از سراسر جهان شرکت داشتند.

شرکت‌کننده‌گان در این نشست دربارۀ راهکارهای تمرکز کردند که بتوان بر اساس آن نقش زنان را در عرصه‌های مختلف افزایش داده و افغانستان را به سوی ثبات اقتصادی و سیاسی سوق بدهند.

نشست امروز همچنان روی حفظ دستاوردها در عرصۀ حقوق بشری زنان و تطبیق آن در روند روزمره زنده‌گی زنان بحث کردند.

در همین حال قدریکا موگرینی، مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش زنان در جامعه و تامین حقوق آنان گفت که این کار مارا برای تامین عدالت اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد.

خانم موگرینی در این‌باره چنین اظهار داشت: «توانمندی سازی زنان نه تنها بحث حقوق بشری و تامین عدالت اجتماعی است بل این روند یکی از مولفه های اساسی روند پیشرفت پنداشته میشود، این موضوع ترقی انسانیت است، این موضوع امنیت است، این موضوع پیشرفت پوتانسیل های افغانستان است.»

موگرینی افزود: «تعهد برای زنان در واقع تعهد به برای ایجاد جوامع قوی و غنی تر است. ما به حیث کشورهای اتحادیه اروپا یکی از همکاران مالی و سیاسی روند برنامه ملی توانمندسازی زنان در افغانستان بوده ایم.»

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان نیوین میمکا کمیسیار اتحادیه اروپا برای انکشاف جهانی این سازمان از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

میمیکا گفته است: «ما میتوانیم از یک افغانستان با ثبات و پیشرفته چیزهای زیادی را به دست آوریم، با ایجاد زیربناهای منطوقی بهتر که شامل حاکمیت قانون و فضای خوب بازرگانی میشود، افغانستان و شرکای منطقوی اش میتوانند به یک منطقه قوی اقتصادی مبدل گردند. گفتگوهای امروزی متواند مارا کمک کند تا روی منافع اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه بحث نموده و نکات عمده آن را شناسایی نماییم.»

رئیس جمهوری افغانستان در این نشست گفت: «زنان اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و مسئله آنها یک مسئله جانبی نیست. آنها دیگر قربانیان خاموش نیستند و دیگر نیاز نیست که مردها به نمایندگی از آنها گپ بزنند.»

آقای غنی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی برنامه‌های جامع و نظام‌مندی را برای توانمندسازی زنان روی دست گرفته است و این برنامه‌ها را با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

آقای غنی همچنین افزود که برای توانمندسازی از لحاظ حقوقی «زنان باید صاحب شناسنامه‌های الکترونیک شوند، ازدواج آنها ثبت شود و حق میراث آنها دیگر ضایع نشود.»

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به بهبودی وضعیت زنان گفت: «اجرای برنامه میثاق شهروندی یکی از دستاوردهای دولت به شمار می‌رود و این برنامه توانسته که فرصت‌های کاری را برای زنان مساعد کند.»

او گفت با اجرای این برنامه ملی، ۵۰ در صد کارمندان شهرداری‌ها در سرتاسر کشور را زنان تشکیل خواهند داد که این در تاریخ کشور یک دستاورد بی‌پیشینه است.

در نشست امروز مقام های بلند پایه کشورها، اعضای نهادهای سرمایه گذاری و تجاری، نماینده جامعه مدنی و روشن فکران نیز حضور داشتند. اشتراک کننده همچنان پیشرفت های را که افغانستان در جریان بیشتر از یک دهه اخیر به آن دست یافته است را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنان تاکید کردند که توانمند سازی زنان در کشور میتواند افغان ها برای رسیدن به یک کشور ترقی یافته کمک نماید.

به همین منظور دولت افغانستان تلاش نموده است تا نقش موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی افزایش دهد. اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی نیز تعهد سپرده است تا افغانستان را برای رسیدن به این هدف یاری رساند.

محور دیگر رایزنی های امروز، نشست همکاری اقتصادی منطقوی بود که در آن کمک کننده گان روی اهمیت همکاری های سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه بحث کردند.

در کنار نماینده بلند پایه حکومت افغانستان، نماینده های از سازمان معتبر جهانی مانند بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، نماینده گان سازمان های بزرگ بین المللی، نماینده نهادهای بازرگانی نیز شرکت کردند و آنان روی موارد مهم همچون بهبود روند بازرگانی، احداث زیربناها و همکاری های منطوقی تاکید کردند.

در نشست بروکسل که قرار است فردا (چهارشنبه ۱۴ میزان) برگذار شود، افغانستان از جامعه جهانی خواستار قطعی ساختن پشتیبانی مالی و سیاسی از این کشور خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره