تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست بازرگانان در دُبی برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان

یک نشست بزرگ بازرگانان افغان و خارجی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان، امروز در دُبی آغاز شد.

در این نشست دو روزه، بیش از ۱۲۰بازرگان و نماینده‌گان حکومت افغانستان شرکت کرده‌اند.

ادارۀ "حرکت" که برگزارکنندۀ این نشست است، می‌گوید که می‌گوید که در دو روز این نشست توقع می‌رود که شماری از شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذار خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان شوند.

نور عالم حکیمیار، رییس این اداره بیان داشت: «در این نشست حکومت باید واضیح بسازد که چه چیز است که سرمایه‌گذار به آن نیاز دارد و تاکنون حکومت قادر به فراهم ساختن آن به سرمایه‌گذار در افغانستان نشده‌است.»

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز افزود: «این نشست از سوی ادارۀ حرکت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌است و برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور این نشست بسیار مهم است.»

شماری از بازرگانان افغان در دُبی می‌گویند که آغاز گفت‌وگوهای صلح میان افغانان، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور فراهم خواهند ساخت.

محمد یوسف مهمند، بازرگان افغان در دُبی اظهار داشت: «همزمان با این نشست، نشست صلح در دوحه نیز برگزار شده‌است و این نشست برای اطمینان دوبارۀ بازرگان برای کار در افغانستان بسیار مهم است.»

مسؤولان قنسلی افغانستان در دُبی می‌گویند که در حاشیه نشست جذب سرمایه‌گذاری‌ها تلاش می‌شود با زمینه سازی برای گفت‌وگوها میان بازرگانان داخلی و خارجی، روی جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک کار شود.

نشست جذب سرمایه‌گذاری‌های افغانستان در دُبی همزمان با آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوحه راه اندازی شده‌است.

شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌گویند که با آمدن صلح احتمال آن وجود دارد که یک باردیگر روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور از سر گرفته شود.

برگزاری نشست بازرگانان در دُبی برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان

نشست جذب سرمایه‌گذاری‌های افغانستان در دُبی همزمان با آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوحه راه اندازی شده‌است.

تصویر بندانگشتی

یک نشست بزرگ بازرگانان افغان و خارجی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان، امروز در دُبی آغاز شد.

در این نشست دو روزه، بیش از ۱۲۰بازرگان و نماینده‌گان حکومت افغانستان شرکت کرده‌اند.

ادارۀ "حرکت" که برگزارکنندۀ این نشست است، می‌گوید که می‌گوید که در دو روز این نشست توقع می‌رود که شماری از شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذار خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان شوند.

نور عالم حکیمیار، رییس این اداره بیان داشت: «در این نشست حکومت باید واضیح بسازد که چه چیز است که سرمایه‌گذار به آن نیاز دارد و تاکنون حکومت قادر به فراهم ساختن آن به سرمایه‌گذار در افغانستان نشده‌است.»

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز افزود: «این نشست از سوی ادارۀ حرکت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌است و برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور این نشست بسیار مهم است.»

شماری از بازرگانان افغان در دُبی می‌گویند که آغاز گفت‌وگوهای صلح میان افغانان، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور فراهم خواهند ساخت.

محمد یوسف مهمند، بازرگان افغان در دُبی اظهار داشت: «همزمان با این نشست، نشست صلح در دوحه نیز برگزار شده‌است و این نشست برای اطمینان دوبارۀ بازرگان برای کار در افغانستان بسیار مهم است.»

مسؤولان قنسلی افغانستان در دُبی می‌گویند که در حاشیه نشست جذب سرمایه‌گذاری‌ها تلاش می‌شود با زمینه سازی برای گفت‌وگوها میان بازرگانان داخلی و خارجی، روی جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک کار شود.

نشست جذب سرمایه‌گذاری‌های افغانستان در دُبی همزمان با آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوحه راه اندازی شده‌است.

شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌گویند که با آمدن صلح احتمال آن وجود دارد که یک باردیگر روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور از سر گرفته شود.

هم‌رسانی کنید