تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صرافان در پیوند به آدم‌ربایی در بلخ اعتصاب کاری کردند

روز پنج‌‎شنبه (۳ میزان) بازارهای صرافی شماری از شهرهای کشور دراعتراض به ربودن شدن حاجی عبدالقیوم رحیمی، رییس اتحادیه‎‌یی صرافان ولایت بلخ، بسته ماندند.

معترضان خواهان رهایی بی‎‌درنگ رییس اتحادیه‎‌‌یی صرافان بلخ از نزد آدم‌ ربایان استند که سه روز پیش در شهر مزارشریف، ربوده شد.

صرافان و پیشه‌ وران در بلخ می‌گویند که اگر مسؤولان امنیتی از بهر رهایی رییس اتحادیه‌‎یی صرافان بلخ بی‌‌پروایی کنند، به اعتصاب کاری‌شان ادامه خواهند داد.

در قطع‌نامۀ سه ماده‌یی که از سوی یکی از صرافان بلخ به خوانش گرفته شد، آمده‌است: "در صورتی عدم رهایی حاجی عبدالقیوم رحیمی و مجتبی فرزند حاجی قربان از چنگ رباینده‌گان، اعتصابات و اعتراضات و حرکت‌های مدنی ما ادامه خواهد داشت."

صرافان می‌‌گویند که ناگزیر استند به‌‌علت تهدیدهای امنیتی، نگهبانان مسلح استخدام کنند که این‌‌کار برای آنان پر هزینه‌‎است، اما با آن‌هم احساس امینت نمی‌‌کند.

محمدآصف، یکی از این معترضان می‌گوید: "امنیت که تأمین نشد، اختطاف شد، صراف مجبور است که همراه خود یک عسکر مسلح بگیرد...تا به کی اینگونه دردبدری در وطن جریان دارد."

از سوی دیگر، امروز سرای شهزاده کابل که بزرگترین بازار ارز کشور است، نیز در همین پیوند به روی دادوستد بسته بود.

دادالله قیصاری، معاون اتحادیه‌ی صرافان بلخ می‌گوید که اعتراض امروزی تنها در مزار نیست و این اعتراض در ۳۴ ولایت افغانستان، برگزار شده‌است.

در بازار صرافان بلخ ۱۳ فروشگاه بزرگ و نزدیک به ۲ هزار دکان وجود دارند که همه‌‎یی آنها، بسته شده‎اند.

بازرگانان می‌گویند که بسته ماندن بازار صرافان دربلخ، سبب زیان خواهند شد و روزانه میلیون‌ها افغانی زیان به‌بار خواهد آمد.

ایوب، یکی از بازرگانان در بلخ در این باره، می‌گوید: "داد و ستد ما همراه با صراف ماست زمانی که صرافان در سراسر افغانستان مسدود باشند ما هم کارهای ما مسدود است."

در همین‌حال، مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند که تلاش‌ها برای ردیابی آدم‌ ربایان آغاز شده‌اند، اما جزئیات بیشتر در این باره به‌دست نمی‌دهند.

محمدبشیر توحیدی، معاون والی بلخ افزود: "راه‌های عبور شان‌ را (آدم‌ربایان) بسته کرده‌ایم. من بیشتر نمی‌خواهم وضاحت بدهم برای اینکه خدای نخواسته خطر جانی به حاجی قیوم پیش نیاید، اما اینرا سربسته می‌گویم که انشاء‎الله به نتیجۀ مطلوب، می‌رسیم."

در روزهای پسین، نگرانی‌های باشنده‌گان بلخ از افزایش ناامنی‌ها و جرم‌های جنایی از جمله دزدی‌های مسلحانه و آدم ربایی در مزارشریف بیشتر شده‌‌اند.

صرافان در پیوند به آدم‌ربایی در بلخ اعتصاب کاری کردند

معترضان خواهان رهایی بی‎‌درنگ رییس اتحادیه‎‌یی صرافان بلخ از نزد آدم‌ ربایان استند که سه روز پیش در شهر مزارشریف، ربوده شد.

Thumbnail

روز پنج‌‎شنبه (۳ میزان) بازارهای صرافی شماری از شهرهای کشور دراعتراض به ربودن شدن حاجی عبدالقیوم رحیمی، رییس اتحادیه‎‌یی صرافان ولایت بلخ، بسته ماندند.

معترضان خواهان رهایی بی‎‌درنگ رییس اتحادیه‎‌‌یی صرافان بلخ از نزد آدم‌ ربایان استند که سه روز پیش در شهر مزارشریف، ربوده شد.

صرافان و پیشه‌ وران در بلخ می‌گویند که اگر مسؤولان امنیتی از بهر رهایی رییس اتحادیه‌‎یی صرافان بلخ بی‌‌پروایی کنند، به اعتصاب کاری‌شان ادامه خواهند داد.

در قطع‌نامۀ سه ماده‌یی که از سوی یکی از صرافان بلخ به خوانش گرفته شد، آمده‌است: "در صورتی عدم رهایی حاجی عبدالقیوم رحیمی و مجتبی فرزند حاجی قربان از چنگ رباینده‌گان، اعتصابات و اعتراضات و حرکت‌های مدنی ما ادامه خواهد داشت."

صرافان می‌‌گویند که ناگزیر استند به‌‌علت تهدیدهای امنیتی، نگهبانان مسلح استخدام کنند که این‌‌کار برای آنان پر هزینه‌‎است، اما با آن‌هم احساس امینت نمی‌‌کند.

محمدآصف، یکی از این معترضان می‌گوید: "امنیت که تأمین نشد، اختطاف شد، صراف مجبور است که همراه خود یک عسکر مسلح بگیرد...تا به کی اینگونه دردبدری در وطن جریان دارد."

از سوی دیگر، امروز سرای شهزاده کابل که بزرگترین بازار ارز کشور است، نیز در همین پیوند به روی دادوستد بسته بود.

دادالله قیصاری، معاون اتحادیه‌ی صرافان بلخ می‌گوید که اعتراض امروزی تنها در مزار نیست و این اعتراض در ۳۴ ولایت افغانستان، برگزار شده‌است.

در بازار صرافان بلخ ۱۳ فروشگاه بزرگ و نزدیک به ۲ هزار دکان وجود دارند که همه‌‎یی آنها، بسته شده‎اند.

بازرگانان می‌گویند که بسته ماندن بازار صرافان دربلخ، سبب زیان خواهند شد و روزانه میلیون‌ها افغانی زیان به‌بار خواهد آمد.

ایوب، یکی از بازرگانان در بلخ در این باره، می‌گوید: "داد و ستد ما همراه با صراف ماست زمانی که صرافان در سراسر افغانستان مسدود باشند ما هم کارهای ما مسدود است."

در همین‌حال، مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند که تلاش‌ها برای ردیابی آدم‌ ربایان آغاز شده‌اند، اما جزئیات بیشتر در این باره به‌دست نمی‌دهند.

محمدبشیر توحیدی، معاون والی بلخ افزود: "راه‌های عبور شان‌ را (آدم‌ربایان) بسته کرده‌ایم. من بیشتر نمی‌خواهم وضاحت بدهم برای اینکه خدای نخواسته خطر جانی به حاجی قیوم پیش نیاید، اما اینرا سربسته می‌گویم که انشاء‎الله به نتیجۀ مطلوب، می‌رسیم."

در روزهای پسین، نگرانی‌های باشنده‌گان بلخ از افزایش ناامنی‌ها و جرم‌های جنایی از جمله دزدی‌های مسلحانه و آدم ربایی در مزارشریف بیشتر شده‌‌اند.

هم‌رسانی کنید