Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش‌ وزارت زراعت برای گسترش باغ‎‌های تجارتی در کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه‌ یی را روی دست گرفته‌است که بر بنیاد آن باغ‌های تجارتی بر گُسترۀ هزارها جریب زمین، ساخته می‌شوند. 

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌‌گوید که این باغ‌‌ها به هدف تشویق کشاورزان و باغ‌‌داران برای کشت بازرگانی در کشور، ایجاد می‌‌شوند و این باغ‌‎ها تا ده برابرعواید بیشتر به کشاورزان و باغداران می‌‌دهد. 

اکبر رستمی افزود که وزارت زراعت امسال، هزارها جریب باغ‌‌های بازرگانی را با کمک بخش خصوصی، ایجاد کرده‌‌اند. 

آقای رستمی گفت: «امسال ۴۰ هزار جریب باغ‌‌ها در کشور ایجاد شده‌‎اند که بخشی آنها باغ‌‌های تجارتی هستند و ما تلاش داریم که باغ‌‌های تجارتی خرما و انجیر در ولایت ننگرهار بسازیم.»

حاصلات زودرس، ساخت باغ‌‎ها به‎‌گونۀ متراکم وعمرطولانی میوه‌‌های تازه، از ویژه‌‌گی‌‌های باغ‌‌های بازرگانی استند.

شماری از باغدارانی که به ایجاد باغ‌‌های بازرگانی رو آورده‌‌اند، می‌‌گویند که با گذشت یک سال از باغ‌‌های‌شان حاصل‌‌برداری کرده‌‌اند.

یکی از این باغ‌‌ها که سه سال پیش درمنطقۀ کاریزمیر کابل در ده جریب زمین ایجاد شده‌‌است، درختانی کوتاه قد، اما پربار است. 

صاحب این باغ می‌‌گوید که از دوسال بدینسو، حاصلات این باغ را گردآوری می‌‌کند. 

محمود از ۴۰ سال بدینسو باغ‌‌دار است و او شیوۀ تازۀ باغ‌‌داری بازرگانی را بسیار سودمند می‌‌داند.

او می‌‌گوید: «حاصلات مناسب می‌‌دهد و این شیوۀ باغ‌‌داری بسیار سودمند است، عواید بیشتر می‌‌دهد.»

از سوی دیگر، نعمت‌‎الله عیاثی، مسؤول شبکۀ کشاورزی روداس در این باره گفت: «این باغ‌‌ها با ایجاد شان درسال نخست نشانی میارند و درسال دوم به حاصل‌‌دهی تجارتی آغازمی‌‌کنند، یعنی باید بگویم که هرباغ به‌‌گونۀ میانگین تا ۹۰۰ هزار افغانی، درآمد می‌‌دهد.» 

افغانستان درسه فصل سال، میوه‌‌های خارجی را وارد می‌‌کند و این میوه‌‌ها از دورترین کشورها با بهای گذاف وارد کشور می‌‌شود. 

شماری از باغداران گفتند که ایجاد باغ‌‌های تجارتی درکشور، جلو واردات میوه‌‌های خارجی گرفته خواهند شد. 

تلاش‌ وزارت زراعت برای گسترش باغ‎‌های تجارتی در کشور

حاصلات زودرس، ساخت باغ‎‌ها به‎‌گونۀ متراکم و عمرطولانی میوه‌‌های تازه، از ویژه‌گی‌‌های باغ‌های تجارتی استند.

Thumbnail

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه‌ یی را روی دست گرفته‌است که بر بنیاد آن باغ‌های تجارتی بر گُسترۀ هزارها جریب زمین، ساخته می‌شوند. 

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌‌گوید که این باغ‌‌ها به هدف تشویق کشاورزان و باغ‌‌داران برای کشت بازرگانی در کشور، ایجاد می‌‌شوند و این باغ‌‎ها تا ده برابرعواید بیشتر به کشاورزان و باغداران می‌‌دهد. 

اکبر رستمی افزود که وزارت زراعت امسال، هزارها جریب باغ‌‌های بازرگانی را با کمک بخش خصوصی، ایجاد کرده‌‌اند. 

آقای رستمی گفت: «امسال ۴۰ هزار جریب باغ‌‌ها در کشور ایجاد شده‌‎اند که بخشی آنها باغ‌‌های تجارتی هستند و ما تلاش داریم که باغ‌‌های تجارتی خرما و انجیر در ولایت ننگرهار بسازیم.»

حاصلات زودرس، ساخت باغ‌‎ها به‎‌گونۀ متراکم وعمرطولانی میوه‌‌های تازه، از ویژه‌‌گی‌‌های باغ‌‌های بازرگانی استند.

شماری از باغدارانی که به ایجاد باغ‌‌های بازرگانی رو آورده‌‌اند، می‌‌گویند که با گذشت یک سال از باغ‌‌های‌شان حاصل‌‌برداری کرده‌‌اند.

یکی از این باغ‌‌ها که سه سال پیش درمنطقۀ کاریزمیر کابل در ده جریب زمین ایجاد شده‌‌است، درختانی کوتاه قد، اما پربار است. 

صاحب این باغ می‌‌گوید که از دوسال بدینسو، حاصلات این باغ را گردآوری می‌‌کند. 

محمود از ۴۰ سال بدینسو باغ‌‌دار است و او شیوۀ تازۀ باغ‌‌داری بازرگانی را بسیار سودمند می‌‌داند.

او می‌‌گوید: «حاصلات مناسب می‌‌دهد و این شیوۀ باغ‌‌داری بسیار سودمند است، عواید بیشتر می‌‌دهد.»

از سوی دیگر، نعمت‌‎الله عیاثی، مسؤول شبکۀ کشاورزی روداس در این باره گفت: «این باغ‌‌ها با ایجاد شان درسال نخست نشانی میارند و درسال دوم به حاصل‌‌دهی تجارتی آغازمی‌‌کنند، یعنی باید بگویم که هرباغ به‌‌گونۀ میانگین تا ۹۰۰ هزار افغانی، درآمد می‌‌دهد.» 

افغانستان درسه فصل سال، میوه‌‌های خارجی را وارد می‌‌کند و این میوه‌‌ها از دورترین کشورها با بهای گذاف وارد کشور می‌‌شود. 

شماری از باغداران گفتند که ایجاد باغ‌‌های تجارتی درکشور، جلو واردات میوه‌‌های خارجی گرفته خواهند شد. 

هم‌رسانی کنید