تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویب ۱۱۰میلیون دالر بودجه برای پروژه برق سرخان-پلخمری

بانک توسعه آسیایی پرداخت ۱۱۰ میلیون دالر برای عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری را تصویب کرد.

با عملی شدن این پروژه یک هزار میگاوات برق دیگر از ازبیکستان به افغانستان وارد خواهد شد.

شرکت برشنا می‌گوید که کارهای عملی این پروژه پس از امضای پیمان پروژه با یک شرکت ازبیکی آغاز و در درازای دو تا دو نیم سال تکمیل خواهد شد.

بانک توسعه آسیایی می گوید که این پروژه پنجصد هزار مشترک جدید را در افغانستان در بخش‌‎های مسکونی، بازرگانی و صنعتی از انرژی برق بهره‌مند خواهد ساخت.

نانا گورجنبدز، متخصص انرژی بانک توسعه آسیایی می‌گوید که :" سیم انتقال از ولایت‌های بلخ، سمنگان و بغلان خواهد گذشت. این پروژه به رسیده‌گی به تقاضای رو به افزایش انرژی در افغانستان کمک خواهد کرد و برای رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم  است."

در چارچوب این پروژه سیم برق ۵۰۰ کیلوولت که ظرفیت انتقال یک هزار میگاوات برق را خواهد داشت، از سب استیشن سرخان ازبیکستان تا سب استیشن خواجه الوان پلخمری که ۲۰۱ کیلومتر فاصله دارد، کشیده می شود. پیوند این سیم‌های برق از پلخمری تا کابل مشمول این پروژه نیست.

تفاهم نامه عملی سازی پروژه سرخان-پلخمری در حدود سه سال پیش در سفر رییس جمهور غنی به ازبیکستان امضاء شد.

پس از آن یک ماه پیش در تاشکند موافقتنامه خرید این برق برای ده سال آینده  با بهای پنج سنت در برابر هر کیلوات امضاء شد.

تا آغاز کار عملی این پروژه، امضای پیمان آن با عملی کننده پروژه باقی مانده است.

تصویب ۱۱۰میلیون دالر بودجه برای پروژه برق سرخان-پلخمری

بانک توسعه آسیایی می گوید که این پروژه پنجصد هزار مشترک جدید را در افغانستان از انرژی برق بهره‌مند خواهد ساخت.

Thumbnail

بانک توسعه آسیایی پرداخت ۱۱۰ میلیون دالر برای عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری را تصویب کرد.

با عملی شدن این پروژه یک هزار میگاوات برق دیگر از ازبیکستان به افغانستان وارد خواهد شد.

شرکت برشنا می‌گوید که کارهای عملی این پروژه پس از امضای پیمان پروژه با یک شرکت ازبیکی آغاز و در درازای دو تا دو نیم سال تکمیل خواهد شد.

بانک توسعه آسیایی می گوید که این پروژه پنجصد هزار مشترک جدید را در افغانستان در بخش‌‎های مسکونی، بازرگانی و صنعتی از انرژی برق بهره‌مند خواهد ساخت.

نانا گورجنبدز، متخصص انرژی بانک توسعه آسیایی می‌گوید که :" سیم انتقال از ولایت‌های بلخ، سمنگان و بغلان خواهد گذشت. این پروژه به رسیده‌گی به تقاضای رو به افزایش انرژی در افغانستان کمک خواهد کرد و برای رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم  است."

در چارچوب این پروژه سیم برق ۵۰۰ کیلوولت که ظرفیت انتقال یک هزار میگاوات برق را خواهد داشت، از سب استیشن سرخان ازبیکستان تا سب استیشن خواجه الوان پلخمری که ۲۰۱ کیلومتر فاصله دارد، کشیده می شود. پیوند این سیم‌های برق از پلخمری تا کابل مشمول این پروژه نیست.

تفاهم نامه عملی سازی پروژه سرخان-پلخمری در حدود سه سال پیش در سفر رییس جمهور غنی به ازبیکستان امضاء شد.

پس از آن یک ماه پیش در تاشکند موافقتنامه خرید این برق برای ده سال آینده  با بهای پنج سنت در برابر هر کیلوات امضاء شد.

تا آغاز کار عملی این پروژه، امضای پیمان آن با عملی کننده پروژه باقی مانده است.

هم‌رسانی کنید