تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک هواپیمای شرکت کام‌ایر در جریان پرواز دچار مشکلات فنی شد

یک هواپیمای شرکت کام‌ایر که امروز شنبه از فیض‌آباد به‌سوی کابل در حرکت بود، در جریان پرواز دچار مشکلات فنی شد.

ادارۀ هوانوری، می‌گوید که دستگاه‌های هشداردهندۀ یکی از ماشین‌های این هواپیما در آسمان روشن شدند، اما این هواپیما بگونۀ مصون به میدان هوایی حامد کرزی نشست کرد.

این هواپیمای نوع "اِ تی آر" حامل ۳۳مسافر بود و تصویرهای آن در هنگام دچار شدن به این مشکل، از سوی مسافران در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند.

 محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در این باره گفت: «در مسیر راه علایم و یا سفتی اندیکترهای مربوط به یکی از انجن‌ها فعال شده و کپتان طیاره با تطبیق پروسیجر اعلان وضعیت اضطرار کرده و توانسته موفقانه و به‌صورت مصون در میدان هوایی کابل نشست کند.»

این در حالی است که شماری از مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که یکی از ماشین‌های این هواپیما در آسمان از کار افتاد؛ اما مسؤولان شرکت کام ایر این ادعاها را نمی‌پذیرند.

سلیمان عمر، امر تجارتی شرکت کام ایر اظهار داشت: «طیاره در وقت دیسانت بود  و اتفاع خودرا کم می‌کرد که کارمندان پرواز متوجه مشکل تخنیکی بسیار کوچک شدند.»

این در حالی است که شماری از مسافران در بدخشان می‌‎گویند به‌علت خرابی هوا در بدخشان از پرواز بازمانده‌اند.

یک هواپیمای شرکت کام‌ایر در جریان پرواز دچار مشکلات فنی شد

ادارۀ هوانوری، می‌گوید که دستگاه‌های هشداردهندۀ یکی از ماشین‌های این هواپیما در آسمان روشن شدند، اما این هواپیما بگونۀ مصون به میدان هوایی حامد کرزی نشست کرد.

تصویر بندانگشتی

یک هواپیمای شرکت کام‌ایر که امروز شنبه از فیض‌آباد به‌سوی کابل در حرکت بود، در جریان پرواز دچار مشکلات فنی شد.

ادارۀ هوانوری، می‌گوید که دستگاه‌های هشداردهندۀ یکی از ماشین‌های این هواپیما در آسمان روشن شدند، اما این هواپیما بگونۀ مصون به میدان هوایی حامد کرزی نشست کرد.

این هواپیمای نوع "اِ تی آر" حامل ۳۳مسافر بود و تصویرهای آن در هنگام دچار شدن به این مشکل، از سوی مسافران در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند.

 محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در این باره گفت: «در مسیر راه علایم و یا سفتی اندیکترهای مربوط به یکی از انجن‌ها فعال شده و کپتان طیاره با تطبیق پروسیجر اعلان وضعیت اضطرار کرده و توانسته موفقانه و به‌صورت مصون در میدان هوایی کابل نشست کند.»

این در حالی است که شماری از مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که یکی از ماشین‌های این هواپیما در آسمان از کار افتاد؛ اما مسؤولان شرکت کام ایر این ادعاها را نمی‌پذیرند.

سلیمان عمر، امر تجارتی شرکت کام ایر اظهار داشت: «طیاره در وقت دیسانت بود  و اتفاع خودرا کم می‌کرد که کارمندان پرواز متوجه مشکل تخنیکی بسیار کوچک شدند.»

این در حالی است که شماری از مسافران در بدخشان می‌‎گویند به‌علت خرابی هوا در بدخشان از پرواز بازمانده‌اند.

هم‌رسانی کنید