Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش حاصلات پیاز در سرپل؛ شکایت از نبود بازار

کشاورزان در ولایت سرپل با شکایت از نبود بازار برای پیاز این ولایت می‌‌گویند که درحال حاضر فراورده‌های شان به نیم بهای تمام شد، دربازارها به‌فروش می‌رسند.

آنان می‌گویند که با افزایش بی‌پیشینه حاصلات پیاز در این ولایت، اکنون برای آن بازاری وجود ندارد.

کشاورزان سرپل گفتند که بر بنیاد تخمین‌های آنان امسال بیش از ۷۰۰ هزارتُن پیاز در این ولایت، برداشت خواهد شد .

کشاورزان این ولایت می‌گویند که با خرید آب برای کشت و نیز تخم‌های اصلاح شده با کود کیمیایی هر ۷ کیلوگرام پیاز برای‌شان تا ۵۰ افغانی تمام شده‌است، اما اکنون بهای ۷ کیلوگرام پیاز در بازارهای این ولایت تا ۳۰ افغانی می‌رسد.

گلبدین، باشندۀ روستای بختیار ولایت سرپل در این باره گفت: «این حکومت چی زمانی خبر ما را می‌گرد، حاصلات زیاد اما بازار برایش وجود ندارد، ما محصولی را که داریم چی کنیم.»

عبیدالله، باشندۀ روستای بیشکه پتن سرپل نیز گفت: «وزارت تجارت و وزارت زراعت باید مشکل ما ره حل سازد، سرد خانه نداریم بازار نیست چی کنیم این قدر پیاز را .»

ازسویی هم، یک نمایندۀ کشاورزان ولایت سرپل که برای رساندن مشکلات نبود بازار به کابل آمده‎است، گفت که صدایش را هیچ کس نمی‌شود.

وی افزود که بخشی بزرگی از پیازهای ولایت سرپل درحال فاسد شدن است .

غلام سخی عطایی می‌افزاید: «چند بار به ولایت سر پل رفتیم، اکنون به کابل آمده‎‌ایم و می‌خواهیم که از نزدیک مشکلات را با حکومت درمیان بگذاریم، اما اکنون هم چالش‌ها پا بر جاست وهیچ کاری نشده‌است.»

درهمین حال، سخن‌گوی وزارت زراعت به ساخت سرد خانه‌ها دراین ولایت تأکید دارد.

اکبر رستمی افزود: «ما روند ساخت سرد خانه‌ها را درسر پل روی‌دست گرفته‌ایم و قراراست به‌زودی این سردخانه‌ها به‌ بهره برداری، سپرده شوند.»

این کشاورزان می‌گویند که با وجود افزایش حاصلات پیاز درکشور، اکنون هم پیاز از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شود.

افزایش حاصلات پیاز در سرپل؛ شکایت از نبود بازار

کشاورزان در ولایت سرپل می‌گویند که با افزایش بی‌پیشینه حاصلات پیاز در این ولایت، اکنون برای آن بازاری وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان در ولایت سرپل با شکایت از نبود بازار برای پیاز این ولایت می‌‌گویند که درحال حاضر فراورده‌های شان به نیم بهای تمام شد، دربازارها به‌فروش می‌رسند.

آنان می‌گویند که با افزایش بی‌پیشینه حاصلات پیاز در این ولایت، اکنون برای آن بازاری وجود ندارد.

کشاورزان سرپل گفتند که بر بنیاد تخمین‌های آنان امسال بیش از ۷۰۰ هزارتُن پیاز در این ولایت، برداشت خواهد شد .

کشاورزان این ولایت می‌گویند که با خرید آب برای کشت و نیز تخم‌های اصلاح شده با کود کیمیایی هر ۷ کیلوگرام پیاز برای‌شان تا ۵۰ افغانی تمام شده‌است، اما اکنون بهای ۷ کیلوگرام پیاز در بازارهای این ولایت تا ۳۰ افغانی می‌رسد.

گلبدین، باشندۀ روستای بختیار ولایت سرپل در این باره گفت: «این حکومت چی زمانی خبر ما را می‌گرد، حاصلات زیاد اما بازار برایش وجود ندارد، ما محصولی را که داریم چی کنیم.»

عبیدالله، باشندۀ روستای بیشکه پتن سرپل نیز گفت: «وزارت تجارت و وزارت زراعت باید مشکل ما ره حل سازد، سرد خانه نداریم بازار نیست چی کنیم این قدر پیاز را .»

ازسویی هم، یک نمایندۀ کشاورزان ولایت سرپل که برای رساندن مشکلات نبود بازار به کابل آمده‎است، گفت که صدایش را هیچ کس نمی‌شود.

وی افزود که بخشی بزرگی از پیازهای ولایت سرپل درحال فاسد شدن است .

غلام سخی عطایی می‌افزاید: «چند بار به ولایت سر پل رفتیم، اکنون به کابل آمده‎‌ایم و می‌خواهیم که از نزدیک مشکلات را با حکومت درمیان بگذاریم، اما اکنون هم چالش‌ها پا بر جاست وهیچ کاری نشده‌است.»

درهمین حال، سخن‌گوی وزارت زراعت به ساخت سرد خانه‌ها دراین ولایت تأکید دارد.

اکبر رستمی افزود: «ما روند ساخت سرد خانه‌ها را درسر پل روی‌دست گرفته‌ایم و قراراست به‌زودی این سردخانه‌ها به‌ بهره برداری، سپرده شوند.»

این کشاورزان می‌گویند که با وجود افزایش حاصلات پیاز درکشور، اکنون هم پیاز از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شود.

هم‌رسانی کنید