تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست برق هرات: طالبان یک پایۀ برق وارداتی را انفجار دادند

ریاست برق هرات امروز پنج‌شنبه (۱ عقرب) در یک خبرنامه می‌گوید که طالبان شب گذشته یک پایۀ برق وارداتی ایران به این ولایت را تخریب کرده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که طالبان این پایه برق را در روستای کلاتۀ غازی ولسوالی غوریان این ولایت‌انفجار داده‌اند. 

بر بنیاد این خبرنامه، با تخریب این پایه برق، برق وارداتی ایران به هرات قطع شده‌است و ۵۰ درصد باشنده‌گان هرات برق ندارند. 

خبرنامه می‌افزاید که با از میان رفتن تهدیدهای طالبان و مستقر شدن نیروهای امنیتی در محل، کارمندان ریاست برق هرات برای بازسازی پایه برق و وصل ساحتن دوبارۀ جریان برق به شهر هرات، به ساحه خواهند رفت. 

به گفتۀ مقام‌های محلی، پیش از این نیز بارها پایه‌های برق وارداتی ایران و ترکمنستان به شهر هرات، از سوی طالبان تخریب شده‌اند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

ریاست برق هرات: طالبان یک پایۀ برق وارداتی را انفجار دادند

ریاست برق هرات می‌گوید که با تخریب این پایه برق، برق وارداتی ایران به هرات قطع شده‌ و ۵۰ درصد باشنده‌گان هرات برق ندارند. 

Thumbnail

ریاست برق هرات امروز پنج‌شنبه (۱ عقرب) در یک خبرنامه می‌گوید که طالبان شب گذشته یک پایۀ برق وارداتی ایران به این ولایت را تخریب کرده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که طالبان این پایه برق را در روستای کلاتۀ غازی ولسوالی غوریان این ولایت‌انفجار داده‌اند. 

بر بنیاد این خبرنامه، با تخریب این پایه برق، برق وارداتی ایران به هرات قطع شده‌است و ۵۰ درصد باشنده‌گان هرات برق ندارند. 

خبرنامه می‌افزاید که با از میان رفتن تهدیدهای طالبان و مستقر شدن نیروهای امنیتی در محل، کارمندان ریاست برق هرات برای بازسازی پایه برق و وصل ساحتن دوبارۀ جریان برق به شهر هرات، به ساحه خواهند رفت. 

به گفتۀ مقام‌های محلی، پیش از این نیز بارها پایه‌های برق وارداتی ایران و ترکمنستان به شهر هرات، از سوی طالبان تخریب شده‌اند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید