تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال حکومت از شروط کمک‌کننده‌گان برای ادامۀ کمک به افغانستان

سیزده کمک‌کنندۀ بزرگ به افغانستان، افزون بر شرط‌‎هایی‌که در چارچوب مشارکت افغانستان جا داده شده‌اند، سند دیگری را نیز همچون شرط نامه‌های ادامۀ کمک‌های شان به افغانستان آماده کرده‌اند.

این کمک‌کننده‌گان، خواهان تعهد دولت افغانستان و طالبان بر عملی‌سازی شرط‌هایی شده‌اند که در سند «عناصر کلیدی برای کمک‌های جهانی به صلح و توسعه در افغانستان» شده‌اند.

این سند که دربرگیرنده ده شرط است، از سوی ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و یازده کشور دیگر که گفته‌اند در مجموع هشتاد درصد از کمک‌های جامعه جهانی را به افغانستان فراهم می‌سازند، آماده شده‌است.

حکومت افغانستان با استقبال از این شرط‌ها، آن‌ها را همسان و هماهنگ با اولویت‌های دولت و مردم افغانستان می‌گوید.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت: «این ده مورد با اولویت‌ها و اهداف حکومت افغانستان هم‌صدایی دارد.»

باوجود استقبال حکومت افغانستان از این شرط‌‎ها، به‌نظر می‌رسد که خواست‌‎‎های کمک‌کننده‌گان زیاد سازگار با دیدگاه‌های حکومت افغانستان نیستند؛ چنان‌که در این سند روند صلحی که بتواند دستاوردهای نزده سال گذشته را حفظ کند، شرط نخست دانسته شده‌است و در جای دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواستار تعهد شان بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر شده‌اند.

اما در اعلامیۀ وزارت امور خارجه در شرط نخست اشاره‌یی به روند صلح نشده‌است و در شرط هشتم نیز بی اشاره بر طالبان و دولت افغانستان تنها به جلوگیری از استفاده هراس‌افگنان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بسنده شده‌است.

آتش‌بس دایمی و فراگیر، تعهد به مذاکرات صلح، دموکراسی و حقوق‌بشر، مبارزه با فساد و تسهیل فعالیت‌های توسعه‌یی و بشردوستانه از شرایط دیگر در این سند هستند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی اظهار داشت: «نباید به آن اندازه سیاسی و غیر قابل اجرا باشد که         این کمک‌ها را محدود بسازد.»

آسترالیا، کانادا، دنمارک، فلند، المان، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروی، سویدن، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا پای این سند همچون اعلامیه‌یی امضاء خواهند کرد.

استقبال حکومت از شروط کمک‌کننده‌گان برای ادامۀ کمک به افغانستان

حکومت افغانستان با استقبال از این شرط‌ها، آن‌ها را همسان و هماهنگ با اولویت‌های دولت و مردم افغانستان می‌گوید.

Thumbnail

سیزده کمک‌کنندۀ بزرگ به افغانستان، افزون بر شرط‌‎هایی‌که در چارچوب مشارکت افغانستان جا داده شده‌اند، سند دیگری را نیز همچون شرط نامه‌های ادامۀ کمک‌های شان به افغانستان آماده کرده‌اند.

این کمک‌کننده‌گان، خواهان تعهد دولت افغانستان و طالبان بر عملی‌سازی شرط‌هایی شده‌اند که در سند «عناصر کلیدی برای کمک‌های جهانی به صلح و توسعه در افغانستان» شده‌اند.

این سند که دربرگیرنده ده شرط است، از سوی ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و یازده کشور دیگر که گفته‌اند در مجموع هشتاد درصد از کمک‌های جامعه جهانی را به افغانستان فراهم می‌سازند، آماده شده‌است.

حکومت افغانستان با استقبال از این شرط‌ها، آن‌ها را همسان و هماهنگ با اولویت‌های دولت و مردم افغانستان می‌گوید.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت: «این ده مورد با اولویت‌ها و اهداف حکومت افغانستان هم‌صدایی دارد.»

باوجود استقبال حکومت افغانستان از این شرط‌‎ها، به‌نظر می‌رسد که خواست‌‎‎های کمک‌کننده‌گان زیاد سازگار با دیدگاه‌های حکومت افغانستان نیستند؛ چنان‌که در این سند روند صلحی که بتواند دستاوردهای نزده سال گذشته را حفظ کند، شرط نخست دانسته شده‌است و در جای دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواستار تعهد شان بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر شده‌اند.

اما در اعلامیۀ وزارت امور خارجه در شرط نخست اشاره‌یی به روند صلح نشده‌است و در شرط هشتم نیز بی اشاره بر طالبان و دولت افغانستان تنها به جلوگیری از استفاده هراس‌افگنان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بسنده شده‌است.

آتش‌بس دایمی و فراگیر، تعهد به مذاکرات صلح، دموکراسی و حقوق‌بشر، مبارزه با فساد و تسهیل فعالیت‌های توسعه‌یی و بشردوستانه از شرایط دیگر در این سند هستند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی اظهار داشت: «نباید به آن اندازه سیاسی و غیر قابل اجرا باشد که         این کمک‌ها را محدود بسازد.»

آسترالیا، کانادا، دنمارک، فلند، المان، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروی، سویدن، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا پای این سند همچون اعلامیه‌یی امضاء خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید