تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت: چالش‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان حل شده‌اند

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در هفته‌های پسین تمامی چالش‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان ازمیان برداشته شده‌اند.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که انتظار می‌رود با حل این چالش‌ها، صادرات افغانستان به پاکستان در سال آینده دو برابر شود.

فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «از ۲۱ موردی که سکتور خصوصی به عنوان چالش در عرصه تجارت و ترانزیت شناسایی کرده بود، در گفت‌وگوهایی که با جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان با پاکستان صورت گرفت برطرف شد و تنها یک یا دو مورد در عرصۀ ترانزیت باقی مانده است.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است مقام‌های این وزارت یکبار دیگر برای حل مشکلات باقی مانده در بخش ترانزیت به پاکستان بروند.

همزمان با این هیئتی از نماینده‌گان بخش خصوصی پاکستان برای گفت‌وگو با مقام‌های دولتی و نماینده‌گان بخش خصوصی افغانستان، به کابل آمده‌است.

نقیب الله صافی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «دو طرف دربارۀ بازرگانی میان دو کشور و ترانزیت نشست دارند.»

در سال‌های پسین ارزش بازرگانی میان افغانستان و پاکستان از نزدیک به سه میلیارد دالر به بیش از یک میلیارد دالر کاهش یافته‌است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که چالش‌ها از میان برداشته شده‌اند و صادرات افغانستان به پاکستان سال آینده به حدود چهارصد میلیون دالر خواهد رسید.

وزارت صنعت: چالش‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان حل شده‌اند

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است مقام‌های این وزارت یکبار دیگر برای حل مشکلات باقی مانده در بخش ترانزیت به پاکستان بروند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در هفته‌های پسین تمامی چالش‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان ازمیان برداشته شده‌اند.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که انتظار می‌رود با حل این چالش‌ها، صادرات افغانستان به پاکستان در سال آینده دو برابر شود.

فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «از ۲۱ موردی که سکتور خصوصی به عنوان چالش در عرصه تجارت و ترانزیت شناسایی کرده بود، در گفت‌وگوهایی که با جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان با پاکستان صورت گرفت برطرف شد و تنها یک یا دو مورد در عرصۀ ترانزیت باقی مانده است.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است مقام‌های این وزارت یکبار دیگر برای حل مشکلات باقی مانده در بخش ترانزیت به پاکستان بروند.

همزمان با این هیئتی از نماینده‌گان بخش خصوصی پاکستان برای گفت‌وگو با مقام‌های دولتی و نماینده‌گان بخش خصوصی افغانستان، به کابل آمده‌است.

نقیب الله صافی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «دو طرف دربارۀ بازرگانی میان دو کشور و ترانزیت نشست دارند.»

در سال‌های پسین ارزش بازرگانی میان افغانستان و پاکستان از نزدیک به سه میلیارد دالر به بیش از یک میلیارد دالر کاهش یافته‌است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که چالش‌ها از میان برداشته شده‌اند و صادرات افغانستان به پاکستان سال آینده به حدود چهارصد میلیون دالر خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید