تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشکلات تزانزیت کالای افغانستان از راه پاکستان به هند حل نشده‌اند

با وجود تلاش‌های نماینده‌گان افغانستان و پاکستان برای حل چالش‌ها فرا راه ترانزیت و بازرگانی دو کشور، موارد مشکل برانگیز ترانزیت کالاهای کشور به هند هنوز حل نشده‌اند.

نثار احمد غوریانی، وزیرصنعت و تجارت می‌گوید که مشکلات در ترانزیت کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند هنوز حل نشده‌اند و قرار است تا یک ماه دیگر در نشست مشترک با پاکستان روی حل آن‌ها تصمیم گرفته شود.

آقای غوریانی در این باره افزود: «از پنج مورد مشکلات به دو مورد رسیدیم و این دو مورد شامل این بود که کالاهای ما به هند راه پیدا می‌کند و نیز از پاکستان که تقاضا داشت کالاهای صادراتی‌اش از راه افغانستان به کشورهای آسیایی میانه برسند. در نشست آینده که تا یک ماه دیگر در اسلام آباد راه اندازی می‌شود روی این موارد هم موافقه خواهند شد.»

برداشتن محدودیت‌ها بر حمل و نقل کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند خواست همیشه‌گی بازرگانان افغان بوده‌است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید به چالش‌های موجود در ترانزیت و بازرگانی دو کشور به‌گونۀ بنیادی رسیده‌گی کنند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «چالش‌ها زیاد است. به‌همین علت بخش خصوصی بیشتر زیان می‌بیند. بنأ حکومت افغانستان این‌بار باید این موضوع را حل سازد تا ما از مشکلات در راه‌های ترانزیتی پاکستان رهایی یابیم.»

نقیب‌الله صافی، رییس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز افزود: «ما امید داریم که گفت‌وگوهای دو کشور ادامه یابد و به‌زودی این چالش‌ها حل شوند.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت افغانستان در نزده سال گذشته نتوانسته‌است به مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان پایان دهد.

آنان می‌گویند که موافقت‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان چالش ساز است و باید این موافقت‌نامه به‌گونۀ جدی بازنگری شود.

مشکلات تزانزیت کالای افغانستان از راه پاکستان به هند حل نشده‌اند

برداشتن محدودیت‌ها بر حمل و نقل کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند خواست همیشه‌گی بازرگانان افغان بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

با وجود تلاش‌های نماینده‌گان افغانستان و پاکستان برای حل چالش‌ها فرا راه ترانزیت و بازرگانی دو کشور، موارد مشکل برانگیز ترانزیت کالاهای کشور به هند هنوز حل نشده‌اند.

نثار احمد غوریانی، وزیرصنعت و تجارت می‌گوید که مشکلات در ترانزیت کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند هنوز حل نشده‌اند و قرار است تا یک ماه دیگر در نشست مشترک با پاکستان روی حل آن‌ها تصمیم گرفته شود.

آقای غوریانی در این باره افزود: «از پنج مورد مشکلات به دو مورد رسیدیم و این دو مورد شامل این بود که کالاهای ما به هند راه پیدا می‌کند و نیز از پاکستان که تقاضا داشت کالاهای صادراتی‌اش از راه افغانستان به کشورهای آسیایی میانه برسند. در نشست آینده که تا یک ماه دیگر در اسلام آباد راه اندازی می‌شود روی این موارد هم موافقه خواهند شد.»

برداشتن محدودیت‌ها بر حمل و نقل کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند خواست همیشه‌گی بازرگانان افغان بوده‌است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید به چالش‌های موجود در ترانزیت و بازرگانی دو کشور به‌گونۀ بنیادی رسیده‌گی کنند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «چالش‌ها زیاد است. به‌همین علت بخش خصوصی بیشتر زیان می‌بیند. بنأ حکومت افغانستان این‌بار باید این موضوع را حل سازد تا ما از مشکلات در راه‌های ترانزیتی پاکستان رهایی یابیم.»

نقیب‌الله صافی، رییس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز افزود: «ما امید داریم که گفت‌وگوهای دو کشور ادامه یابد و به‌زودی این چالش‌ها حل شوند.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت افغانستان در نزده سال گذشته نتوانسته‌است به مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان پایان دهد.

آنان می‌گویند که موافقت‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان چالش ساز است و باید این موافقت‌نامه به‌گونۀ جدی بازنگری شود.

هم‌رسانی کنید