Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین محمولۀ کالاهای ایران از طریق راه آهن وارد هرات شد

برای نخستین‌بار یک محمولۀ پنج صد تُنی کالاهای صادراتی ایران از راه آهن هرات – خواف، امروز چهارشنبه وارد ولایت هرات شد.

در کنار این قطار باربری، یک قطار مسافربری حامل مقام‌های ایرانی نیز از این راه وارد ایستگاۀ روزنک در ولسوالی غوریان شد.

مقام‌های افغان و ایرانی می‌گویند که کار ساخت بخش سوم راه آهن هرات - خواف تکمیل شده‌است و تا کمتر از ده روز دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

یما شمس، رییس ادارۀ خط آهن کشور گفت: «با افتتاح این خط، افغانستان مستیقمأ می‌تواند اموال تجارتی خودرا به تمام کشورهایی‌که در این خط وصل است، برساند.»

سید مصطفی داوودی، معاون فنی ادارۀ خط آهن ایران نیز افزود: «این تست [آزمایش] یک تست موفقیت آمیز بود. قطار باری ما مطابق برنامۀ اعزامی سیر کرد و الحمدالله اکنون در ایستگاه روزنک مستقر است.»

قرار است تا کمتر از ده روز دیگر پس از بهره برداری بخش سوم راه آهن هرات - خواف، کار بخش چهارم این راه آهن از بودجۀ حکومت افغانستان آغاز شود. بخش چهارم این خط آهن بیش از هشتاد کیلومتر است که از ولسوالی غوریان تا شهرک صنعتی هرات درازا دارد.

نوراحمد حیدری، معاون والی هرات اظهار داشت: «کار روی سروی و دیزاین بخش‌هایی از مسیر راه جریان دارد و به‌زودی خاتمه می‌یابد.»

راه آهن هرات - خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است. این راه آهن در چهار بخش ساخته می‌شود که دو بخش آن در خاک ایران و یک بخش آن در خاک افغانستان ریل‌گذاری شده‌است.

نخستین محمولۀ کالاهای ایران از طریق راه آهن وارد هرات شد

راه آهن هرات - خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار یک محمولۀ پنج صد تُنی کالاهای صادراتی ایران از راه آهن هرات – خواف، امروز چهارشنبه وارد ولایت هرات شد.

در کنار این قطار باربری، یک قطار مسافربری حامل مقام‌های ایرانی نیز از این راه وارد ایستگاۀ روزنک در ولسوالی غوریان شد.

مقام‌های افغان و ایرانی می‌گویند که کار ساخت بخش سوم راه آهن هرات - خواف تکمیل شده‌است و تا کمتر از ده روز دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

یما شمس، رییس ادارۀ خط آهن کشور گفت: «با افتتاح این خط، افغانستان مستیقمأ می‌تواند اموال تجارتی خودرا به تمام کشورهایی‌که در این خط وصل است، برساند.»

سید مصطفی داوودی، معاون فنی ادارۀ خط آهن ایران نیز افزود: «این تست [آزمایش] یک تست موفقیت آمیز بود. قطار باری ما مطابق برنامۀ اعزامی سیر کرد و الحمدالله اکنون در ایستگاه روزنک مستقر است.»

قرار است تا کمتر از ده روز دیگر پس از بهره برداری بخش سوم راه آهن هرات - خواف، کار بخش چهارم این راه آهن از بودجۀ حکومت افغانستان آغاز شود. بخش چهارم این خط آهن بیش از هشتاد کیلومتر است که از ولسوالی غوریان تا شهرک صنعتی هرات درازا دارد.

نوراحمد حیدری، معاون والی هرات اظهار داشت: «کار روی سروی و دیزاین بخش‌هایی از مسیر راه جریان دارد و به‌زودی خاتمه می‌یابد.»

راه آهن هرات - خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است. این راه آهن در چهار بخش ساخته می‌شود که دو بخش آن در خاک ایران و یک بخش آن در خاک افغانستان ریل‌گذاری شده‌است.

هم‌رسانی کنید