تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی صد میلیون دالر برای مبارزه با کرونا کمک می‌کند

بانک توسعۀ آسیایی برای مبارزه با کرونا صد میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

بانک توسعۀ آسیایی برای مبارزه با ویروس کرونا و اثرهای منفی آن در افغانستان صد میلیون دالر دیگر کمک می‌کند.

در یک خبرنامۀ این بانک آمده‌است که کمک‌های تازۀ این نهاد در چارچوب برنامه‌های گونه‌گون حکومت افغانستان از جمله توزیع غذا به ۳۱۰هزار خانواده نادار و پرداخت صرفیه برق ۳۵۰ خانواده در کابل هزینه خواهد شد.

معافیت‌های مالیاتی و وام‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه از هدف‌های دیگر این کمک‌ها گفته شده‌اند.

این بانک، هفت ماه پیش نیز چهل میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده بود.

سیگدم آکین، اقتصاد دان ارشد بخش مدیریت عامۀ بانک توسعۀ آسیایی دربارۀ کمک‌های تازۀ این بانک به افغانستان، گفت: «این کمک‌‎ها یک‌بار دیگر تعهد کامل بانک توسعۀ آسیایی برای پشتیبانی از افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا و کاهش اثرهای منفی آن بر زنده‌گی مردم و اقتصاد این کشور را ثابت می‌سازند.»

فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه نیز اظهار داشت: «کمک‌ها بلاعوض استند و از طریق بودجۀ ملی در بخش‌های گونه‌گون از جمله حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد و کاریابی هزینه خواهند شد.»

این صد میلیون دالر بانک توسعۀ آسیایی به عملی‌سازی یک بستۀ ۶۳۳.۹ میلیون دالری حکومت افغانستان کمک خواهد کرد.

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی گفت: «بحث ایجاد یک بسته یا هر برنامۀ دیگری که نشان بدهد که مصارف به اساس یک هدف بسیار مشخص صورت بگیرد یک کار بسیار نیک و میمون است؛ اما شرط آن این است که مانند دوره‌های پیشین پول هدر نرود و به همان هدفی که تمویل شده‌است به همان هدف هزینه شود.»

بخشی از کمک‌های تازۀ بانک آسیایی برای اشتغال زایی، بلند بردن آگاهی مردم در بخش مبارزه با گسترش ویروس کرونا و توزیع پول نقد به ۴۱هزار و ۵۰۰ بیجا شدۀ داخلی - به هر کدام شش هزار افغانی- هزینه خواهد شد.

بانک توسعۀ آسیایی صد میلیون دالر برای مبارزه با کرونا کمک می‌کند

این بانک، هفت ماه پیش نیز چهل میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده بود.

تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی برای مبارزه با کرونا صد میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

بانک توسعۀ آسیایی برای مبارزه با ویروس کرونا و اثرهای منفی آن در افغانستان صد میلیون دالر دیگر کمک می‌کند.

در یک خبرنامۀ این بانک آمده‌است که کمک‌های تازۀ این نهاد در چارچوب برنامه‌های گونه‌گون حکومت افغانستان از جمله توزیع غذا به ۳۱۰هزار خانواده نادار و پرداخت صرفیه برق ۳۵۰ خانواده در کابل هزینه خواهد شد.

معافیت‌های مالیاتی و وام‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه از هدف‌های دیگر این کمک‌ها گفته شده‌اند.

این بانک، هفت ماه پیش نیز چهل میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده بود.

سیگدم آکین، اقتصاد دان ارشد بخش مدیریت عامۀ بانک توسعۀ آسیایی دربارۀ کمک‌های تازۀ این بانک به افغانستان، گفت: «این کمک‌‎ها یک‌بار دیگر تعهد کامل بانک توسعۀ آسیایی برای پشتیبانی از افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا و کاهش اثرهای منفی آن بر زنده‌گی مردم و اقتصاد این کشور را ثابت می‌سازند.»

فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه نیز اظهار داشت: «کمک‌ها بلاعوض استند و از طریق بودجۀ ملی در بخش‌های گونه‌گون از جمله حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد و کاریابی هزینه خواهند شد.»

این صد میلیون دالر بانک توسعۀ آسیایی به عملی‌سازی یک بستۀ ۶۳۳.۹ میلیون دالری حکومت افغانستان کمک خواهد کرد.

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی گفت: «بحث ایجاد یک بسته یا هر برنامۀ دیگری که نشان بدهد که مصارف به اساس یک هدف بسیار مشخص صورت بگیرد یک کار بسیار نیک و میمون است؛ اما شرط آن این است که مانند دوره‌های پیشین پول هدر نرود و به همان هدفی که تمویل شده‌است به همان هدف هزینه شود.»

بخشی از کمک‌های تازۀ بانک آسیایی برای اشتغال زایی، بلند بردن آگاهی مردم در بخش مبارزه با گسترش ویروس کرونا و توزیع پول نقد به ۴۱هزار و ۵۰۰ بیجا شدۀ داخلی - به هر کدام شش هزار افغانی- هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید