Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک کارخانۀ پروسس جلغوزه در پکتیا

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت پکتیا می‌گوید که یک کارخانۀ بزرگ پروسس جلغوزه در این ولایت ساخته شده‌است.

مسؤولان این اتاق می‌گویند که این کارخانه ظرفیت پروسس شصت هزار تُن جلغوزه را در یک سال خواهد داشت و با بهره‌برداری از آن برای در حدود یک هزار تن زمینه‌های کار فراهم خواهد شد.

این کارخانه با سرمایه‌گذاری بیش از هفت میلیون دالر ساخته شده‌است.

داکتر نصیر، ریيس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا گفت: «سرمایه‌گذاری در این کارخانه زمینه را برای بهبود وضیعت صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی فراهم می‌سازد و در این بخش نیاز به حمایت‌های لازم حکومت است.»

شماری از بازرگانان جلغوزه، ساخته‌شدن این کارخانه را برای معیاری شدن صادرات جلغوزه به خارج مهم می‌دانند.

صاحب خان توتاخیل، یکی از این بازرگانان اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌های شغلی را برای مردم فراهم سازد. این کار می‌تواند سبب رفاه افغانستان و مردم آن شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که با مدیریت درست جنگل‌ها و برداشت معیاری جلغوزه، افغانستان می‌تواند سالانه میلیاردها افغانی در آمد داشته باشد.

ساخت یک کارخانۀ پروسس جلغوزه در پکتیا

این کارخانه با سرمایه‌گذاری بیش از هفت میلیون دالر ساخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت پکتیا می‌گوید که یک کارخانۀ بزرگ پروسس جلغوزه در این ولایت ساخته شده‌است.

مسؤولان این اتاق می‌گویند که این کارخانه ظرفیت پروسس شصت هزار تُن جلغوزه را در یک سال خواهد داشت و با بهره‌برداری از آن برای در حدود یک هزار تن زمینه‌های کار فراهم خواهد شد.

این کارخانه با سرمایه‌گذاری بیش از هفت میلیون دالر ساخته شده‌است.

داکتر نصیر، ریيس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا گفت: «سرمایه‌گذاری در این کارخانه زمینه را برای بهبود وضیعت صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی فراهم می‌سازد و در این بخش نیاز به حمایت‌های لازم حکومت است.»

شماری از بازرگانان جلغوزه، ساخته‌شدن این کارخانه را برای معیاری شدن صادرات جلغوزه به خارج مهم می‌دانند.

صاحب خان توتاخیل، یکی از این بازرگانان اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌های شغلی را برای مردم فراهم سازد. این کار می‌تواند سبب رفاه افغانستان و مردم آن شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که با مدیریت درست جنگل‌ها و برداشت معیاری جلغوزه، افغانستان می‌تواند سالانه میلیاردها افغانی در آمد داشته باشد.

هم‌رسانی کنید