Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برق وارداتی ازبیکستان به ۴۰۰ میگاوات افزایش یافت

شرکت برشنا امروز (دوشنبه، ۲۲ جدی) اعلام کرده‌است که ازبیکستان میزان برق وارداتی‌اش را به افغانستان از ۳۰۰ به ۴۰۰ میگاوات، افزایش داد.

این شرکت افزوده‌است که پیش از این به علت مشکلات فنی در پنج دستگاۀ برق ازبیکستان، این کشور میزان برق را به افغانستان، کاهش داده بود.

این شرکت می‌افزاید: "حالا با این میزان برق، مشکلات پرچاوی در کابل و ولایات تاحدودی مرفوع خواهد شد."

انتقاد‌ها از بی‌برقی‌های دوام‌دار

با هزینه‌شدن میلیاردها دالر برای تأمین برق دوام‌دار در کشور، تاکنون شهروندان افغانستان به برق با ثبات و دوام‌دار حداحل در شهرها دست‌رسی ندارند.

اطلاعات نشان می‌دهند که در ۱۸ سال گذشته در حدود ۴ میلیارد دالر از سوی جامعۀ جهانی روی زیربناهای برق کشور هزینه شده‌اند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با اشاره به بی‌برقی‌های اخیر کابل، این وضعیت را با سال‌های ۲۰۰۳ مقایسه می‌کنند و از شرکت برشنا و حکومت انتقاد دارند.

شماری از آگاهان بخش انرژی، ضعف مدیریت در شرکت برشنا، فساد در این نهاد و ضایعات برق در شبکه را علت‌هایی می‌دانند که سبب شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های ۱۸ سال اخیر روی تأمین برق در کشور تا اندازۀ زیاد به هدر بروند.

افغانستان در ۱۸ سال گذشته روی کشیدن سیم‌های برق وارداتی از کشورهای ایران، ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و توسعۀ شبکۀ برق در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌است، اما روی پروژه‌های تولید برق در داخل کشور کمتر سرمایه‌گذاری شده‌است.

افغانستان به‌گونۀ میانگین تا ۳۰۰ میلیون دالر را برای خرید برق به کشورهای همسایه می‌پردازد.

برق وارداتی ازبیکستان به ۴۰۰ میگاوات افزایش یافت

شرکت برشنا می‌گوید که پیش از این به علت مشکلات فنی در پنج دستگاۀ برق ازبیکستان، این کشور میزان برق را به افغانستان، کاهش داده بود.

Thumbnail

شرکت برشنا امروز (دوشنبه، ۲۲ جدی) اعلام کرده‌است که ازبیکستان میزان برق وارداتی‌اش را به افغانستان از ۳۰۰ به ۴۰۰ میگاوات، افزایش داد.

این شرکت افزوده‌است که پیش از این به علت مشکلات فنی در پنج دستگاۀ برق ازبیکستان، این کشور میزان برق را به افغانستان، کاهش داده بود.

این شرکت می‌افزاید: "حالا با این میزان برق، مشکلات پرچاوی در کابل و ولایات تاحدودی مرفوع خواهد شد."

انتقاد‌ها از بی‌برقی‌های دوام‌دار

با هزینه‌شدن میلیاردها دالر برای تأمین برق دوام‌دار در کشور، تاکنون شهروندان افغانستان به برق با ثبات و دوام‌دار حداحل در شهرها دست‌رسی ندارند.

اطلاعات نشان می‌دهند که در ۱۸ سال گذشته در حدود ۴ میلیارد دالر از سوی جامعۀ جهانی روی زیربناهای برق کشور هزینه شده‌اند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با اشاره به بی‌برقی‌های اخیر کابل، این وضعیت را با سال‌های ۲۰۰۳ مقایسه می‌کنند و از شرکت برشنا و حکومت انتقاد دارند.

شماری از آگاهان بخش انرژی، ضعف مدیریت در شرکت برشنا، فساد در این نهاد و ضایعات برق در شبکه را علت‌هایی می‌دانند که سبب شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های ۱۸ سال اخیر روی تأمین برق در کشور تا اندازۀ زیاد به هدر بروند.

افغانستان در ۱۸ سال گذشته روی کشیدن سیم‌های برق وارداتی از کشورهای ایران، ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و توسعۀ شبکۀ برق در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌است، اما روی پروژه‌های تولید برق در داخل کشور کمتر سرمایه‌گذاری شده‌است.

افغانستان به‌گونۀ میانگین تا ۳۰۰ میلیون دالر را برای خرید برق به کشورهای همسایه می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید