تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: فقر در افغانستان ۱۷ درصد افزایش یافته است

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی فقر در افغانستان خبر می‎دهد.

در این گزارش آمده است که بدتر شدن وضعیت اقتصادی باعث شده است که میزان بیکاری در افغانستان از ۲۴ در صد به ۳۷ درصد و میزان فقر از ۵۵ درصد به ۷۲ درصد افزایش یابد.

نان آور خانواده شش نفری که  نزدیک به چهار ماه پیش از یکی از دفترهای خصوصی به علت رکود اقتصادی ازکار اخراج شده است.

داد محمد فرمولی سند لیسانس دارد اما با گذشت چندین ماه نتوانسته است  وظیفه تازه یی پیدا کند.

داد محمد فرمولی، باشنده کابل، گفت: «حکومت برای شغل پیدا کردن به مردم کار کند اینکه اگر مثلا دفتر های خارجی بیاید برای کمک رسانی به مردم کمک و امداد بکنند او به درد ای مردم نمی خورد.»

سیگر یا بازرش ویژه ایالات متحده امریکا برای باز سازی افغانستان د تازه ترین گزارش اش از افزایش فقر در افغانستان خبر داده است.

در این گزارش آمده است: در پایان سال ۲۰۲۰، میزان بیکاری در افغانستان به ۳۷.۹ درصد افزایش یافت در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی در حدود ۲۳.۹ درصد بود.

از همین رو بیکاری باعث شده است که میزان فقر در کشور در سال ۲۰۲۰ از ۵۵ در صد به ۷۲ در صد افزایش یابد.

این گزارش نشان می‎دهد که افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی صادراتی کمی داشته است چنان که میزان واردات در این سال ۷.۳۳ میلیارد اما میزان صادرات در حدود ۹۷۵ میلیون دالر بوده است.

داد محمد فرمولی، باشنده کابل، گفت: «یک کار بنیادی باید  شود پول های بسیار زیادی در این عرصه مصرف شده چی در بخش مثلا پروژه هایی بوده که در بخش زنان بوده و یا به خاطر معلولین بوده و یا به خاطر بخش های دیگری بوده  پول های بسیار گزافی مصرف شده که این به دست مافیا افتاده.»

سیگر در این گزارش می‌گوید که بحران کرونا باعث کاهش دو ممیز هشت درصدی در آمد دولت افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی شده است.

کریم اتل، منشی مجلس نماینده گان، گفت: «من فکر می کنم این رقم از هشتاد درصد هم بلند باشد چهارده ولسوالی در هلمند سقوط استند و جنگ است این باعث شده تا کار کم باشد و فقر بیشتر شود.»

در این گزارش از افغانستان همچون یکی از نادارترین کشورهای جهان نام برده شده است و گفته شده است که بر بنیاد یک نظرسنجی ماه نومبر سال ۲۰۲۰ بنیاد آسیا، ۷۰.۹۰ درصد از شهروندان افغانستان گفته اند که "وضعیت مالی خانواده آنان در ۱۲ ماه گذشته بدتر شده است.

سیگر: فقر در افغانستان ۱۷ درصد افزایش یافته است

بر بنیاد گزارش سیگر، کرونا باعث کاهش ۲.۸ درصدی عاید سالانه دولت شده است.

Thumbnail

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی فقر در افغانستان خبر می‎دهد.

در این گزارش آمده است که بدتر شدن وضعیت اقتصادی باعث شده است که میزان بیکاری در افغانستان از ۲۴ در صد به ۳۷ درصد و میزان فقر از ۵۵ درصد به ۷۲ درصد افزایش یابد.

نان آور خانواده شش نفری که  نزدیک به چهار ماه پیش از یکی از دفترهای خصوصی به علت رکود اقتصادی ازکار اخراج شده است.

داد محمد فرمولی سند لیسانس دارد اما با گذشت چندین ماه نتوانسته است  وظیفه تازه یی پیدا کند.

داد محمد فرمولی، باشنده کابل، گفت: «حکومت برای شغل پیدا کردن به مردم کار کند اینکه اگر مثلا دفتر های خارجی بیاید برای کمک رسانی به مردم کمک و امداد بکنند او به درد ای مردم نمی خورد.»

سیگر یا بازرش ویژه ایالات متحده امریکا برای باز سازی افغانستان د تازه ترین گزارش اش از افزایش فقر در افغانستان خبر داده است.

در این گزارش آمده است: در پایان سال ۲۰۲۰، میزان بیکاری در افغانستان به ۳۷.۹ درصد افزایش یافت در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی در حدود ۲۳.۹ درصد بود.

از همین رو بیکاری باعث شده است که میزان فقر در کشور در سال ۲۰۲۰ از ۵۵ در صد به ۷۲ در صد افزایش یابد.

این گزارش نشان می‎دهد که افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی صادراتی کمی داشته است چنان که میزان واردات در این سال ۷.۳۳ میلیارد اما میزان صادرات در حدود ۹۷۵ میلیون دالر بوده است.

داد محمد فرمولی، باشنده کابل، گفت: «یک کار بنیادی باید  شود پول های بسیار زیادی در این عرصه مصرف شده چی در بخش مثلا پروژه هایی بوده که در بخش زنان بوده و یا به خاطر معلولین بوده و یا به خاطر بخش های دیگری بوده  پول های بسیار گزافی مصرف شده که این به دست مافیا افتاده.»

سیگر در این گزارش می‌گوید که بحران کرونا باعث کاهش دو ممیز هشت درصدی در آمد دولت افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی شده است.

کریم اتل، منشی مجلس نماینده گان، گفت: «من فکر می کنم این رقم از هشتاد درصد هم بلند باشد چهارده ولسوالی در هلمند سقوط استند و جنگ است این باعث شده تا کار کم باشد و فقر بیشتر شود.»

در این گزارش از افغانستان همچون یکی از نادارترین کشورهای جهان نام برده شده است و گفته شده است که بر بنیاد یک نظرسنجی ماه نومبر سال ۲۰۲۰ بنیاد آسیا، ۷۰.۹۰ درصد از شهروندان افغانستان گفته اند که "وضعیت مالی خانواده آنان در ۱۲ ماه گذشته بدتر شده است.

هم‌رسانی کنید