تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خساره صدها میلیون دالری بازرگانان در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که در آتش‌سوزی روز گذشته در گمرک اسلام‌قلعه‌ صدها میلیون دالر به بازرگانان و موترداران زیان وارد شده‌است.

این آتش‌سوزی حوالی ساعت یک پس از چاشت روز گذشته (شنبه، ۲۵دلو) آغاز شد. نصیراحمد صالحی، خبرنگاران طلوع‌نیوز از گمرک اسلام‌قلعه می‌گوید که شعله‌های آتش‌ تا ۲۴ ساعت پس از آغاز آتش‌سوزی در این گمرک خاموش نشده بودند.

به‌گفتۀ او در کنار تانکرهای گاز و موترهای حامل مواد سوختی، صدها موتر حامل موادغذایی و مواد ساختمانی نیز در این آتش‌سوزی نابود شده‌اند.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «حجم وسیعی از تانکرهای مواد سوختی، مواد متفرقه تجار سوخته‌اند. بخشی از اموال متأسفانه غارت شده‌اند و این یک ضربه بزرک به سکتور خصوصی است. به شخص رییس‌جمهور و معاون صاحب اول در دو سال اخیر بارها چیغ زدیم و فریاد کشیدیم که زیرساخت‌ها در گمرک اسلام‌قلعه وجود ندارد و متوجه گمرک اسلام قلعه باشید اما کسی صدای ما را نشنید.»

راننده‌گان و گواهان رویداد می‌گویند که در این آتش‌سوزی بیش از یک‌هزار موتر حامل کالاهای بازرگانی سوخته‌اند.

عبدالظاهر، یکی از این راننده‌گان گفت: «سه موتر از ما و نزدیکان ما که ۳۰ تا ۳۵هزار قیمت داشت در این آتش‌سوزی سوخته‌اند و هیچ‌کسی به داد ما نرسید.»

نور احمد، رانندۀ دیگر نیز افزود: «هیئت‌ها از کابل آمده بود و موترهای را در گمرک توقف دادند. از این راه سربازان دوهزار افغانی می‌گیرند، از آن راه سه هزار افغانی می‌گیرند. در کنار پارکینگ را چاله کنده و به خود منبع درآمد درست کرده‎اند.»

در همین حال وزارت مالیه می‌گوید این وزارت به بازرگانانی که در این آتش‌سوزی زیان دیده‌‎اند، خساره می‌پردازد.

آمنه احمدی، رییس گمرکات وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «یک بار بررسی شود و تمام خسارات تثبیت شود، پیشنهاداتی از سوی هیئت به ریاست‌جمهوری داده می‌شود که ما چطور می‌توانیم جبران خساره بکنیم. یعنی ما نمی‌گوییم که جبران خساره نمی‌کنیم.»

نور احمد حیدری، معاون والی هرات نیز اظهار داشت: «وقتی یک آتش‌سوزی کلان در محیطی مانند گمرک اتفاق می‌افتند شاید انسان‌های استفاده گر وجود داشته باشند و دست به غارت زده باشند.»

برای مهار آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه بیست گروه آتش‌نشانی از ایران به کمک آتش‌نشانان افغان آمده‌اند.

روز گذشته والی هرات گفت که حکومت محلی در هرات تجهیزات لازم برای مهار این آتش‌سوزی را ندارد و به‌همین دلیل از ایران درخواست کمک کرده‌اند.

مقام‌های محلی هرات تأیید می‌کنند که نزدیک به بیست تن در این آتش سوزی زخمی شده‌اند. بربنیاد گفته‌های گواهان و مسؤولان گمرک هرات، آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه از یک تانکر گاز آغاز شد و به شتاب گسترش یافت.

خساره صدها میلیون دالری بازرگانان در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که به دنبال آغاز آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، کالاهای بازرگانی و حتی موترهای باربری تاراج شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که در آتش‌سوزی روز گذشته در گمرک اسلام‌قلعه‌ صدها میلیون دالر به بازرگانان و موترداران زیان وارد شده‌است.

این آتش‌سوزی حوالی ساعت یک پس از چاشت روز گذشته (شنبه، ۲۵دلو) آغاز شد. نصیراحمد صالحی، خبرنگاران طلوع‌نیوز از گمرک اسلام‌قلعه می‌گوید که شعله‌های آتش‌ تا ۲۴ ساعت پس از آغاز آتش‌سوزی در این گمرک خاموش نشده بودند.

به‌گفتۀ او در کنار تانکرهای گاز و موترهای حامل مواد سوختی، صدها موتر حامل موادغذایی و مواد ساختمانی نیز در این آتش‌سوزی نابود شده‌اند.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «حجم وسیعی از تانکرهای مواد سوختی، مواد متفرقه تجار سوخته‌اند. بخشی از اموال متأسفانه غارت شده‌اند و این یک ضربه بزرک به سکتور خصوصی است. به شخص رییس‌جمهور و معاون صاحب اول در دو سال اخیر بارها چیغ زدیم و فریاد کشیدیم که زیرساخت‌ها در گمرک اسلام‌قلعه وجود ندارد و متوجه گمرک اسلام قلعه باشید اما کسی صدای ما را نشنید.»

راننده‌گان و گواهان رویداد می‌گویند که در این آتش‌سوزی بیش از یک‌هزار موتر حامل کالاهای بازرگانی سوخته‌اند.

عبدالظاهر، یکی از این راننده‌گان گفت: «سه موتر از ما و نزدیکان ما که ۳۰ تا ۳۵هزار قیمت داشت در این آتش‌سوزی سوخته‌اند و هیچ‌کسی به داد ما نرسید.»

نور احمد، رانندۀ دیگر نیز افزود: «هیئت‌ها از کابل آمده بود و موترهای را در گمرک توقف دادند. از این راه سربازان دوهزار افغانی می‌گیرند، از آن راه سه هزار افغانی می‌گیرند. در کنار پارکینگ را چاله کنده و به خود منبع درآمد درست کرده‎اند.»

در همین حال وزارت مالیه می‌گوید این وزارت به بازرگانانی که در این آتش‌سوزی زیان دیده‌‎اند، خساره می‌پردازد.

آمنه احمدی، رییس گمرکات وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «یک بار بررسی شود و تمام خسارات تثبیت شود، پیشنهاداتی از سوی هیئت به ریاست‌جمهوری داده می‌شود که ما چطور می‌توانیم جبران خساره بکنیم. یعنی ما نمی‌گوییم که جبران خساره نمی‌کنیم.»

نور احمد حیدری، معاون والی هرات نیز اظهار داشت: «وقتی یک آتش‌سوزی کلان در محیطی مانند گمرک اتفاق می‌افتند شاید انسان‌های استفاده گر وجود داشته باشند و دست به غارت زده باشند.»

برای مهار آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه بیست گروه آتش‌نشانی از ایران به کمک آتش‌نشانان افغان آمده‌اند.

روز گذشته والی هرات گفت که حکومت محلی در هرات تجهیزات لازم برای مهار این آتش‌سوزی را ندارد و به‌همین دلیل از ایران درخواست کمک کرده‌اند.

مقام‌های محلی هرات تأیید می‌کنند که نزدیک به بیست تن در این آتش سوزی زخمی شده‌اند. بربنیاد گفته‌های گواهان و مسؤولان گمرک هرات، آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه از یک تانکر گاز آغاز شد و به شتاب گسترش یافت.

هم‌رسانی کنید