تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت هوانوردی پاکستان خواهان گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان است

شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان می‌خواهد که افزون بر پروازهای روزانه از کابل به اسلام‌آباد، پروازهایش را به مزارشریف، هرات و قندهار نیز آغاز کند.

رییس اجرایی این شرکت می‌گوید که ارایه خدمات کارگو به صادر کننده‌گان افغانستان از پیشنهادها و برنامه‌های دیگر این شرکت است.

ارشاد ملک، رییس اجرایی شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان گفت: «برای من گفته شده‌است که مردم برای پرواز به پاکستان، نخست از مزارشریف، قندهار و هرات به کابل سفر می‌کنند؛ پس چرا پی ای ای این خدمات را ارایه نکند تا مردم بتوانند از قندهار، هرات و مزارشریف به اسلام‌آباد یا کراچی پرواز مستقیم بگیرند.»

اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گوید که شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان می‌خواهد کالاهای صادراتی افغانستان را از راه هوا به چین و کشورهای اروپایی انتقال دهد.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان بیان داشت: «ما می‌خواهیم که به ما هم در کام ایر و آریانا سهولت فراهم شود که به کراچی و لاهور پرواز داشته باشیم. می‌خواهیم بالمثل کمک کنیم.»

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان نیز افزود: «اداره هوانوردی افغانستان بعد از بررسی سطح تقاضا در مارکیت و تأثیراتی که ویروس کرونا داشته که باعث کاهش تقاضا شده در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»

در حال حاضر شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان هفته سه پرواز به کابل دارد و در مقابل شرکت هوانوردی کام ایر هفته چهار پرواز به اسلام‌آباد دارد.

سلیمان عمر،  آمر بازرگانی شرکت هوانوردی کام ایر اظهار داشت: «توقع ما از ادارات ذیربط این است که در جریان بحث و ایجاد سهولت، سهولت عادلانه به شرکت‌های هر دو کشور ایجاد کنند. چه شرکت‌های پاکستانی و چه شرکت‌های افغانی در بخش‌های مثل مالیات و صدور ویزه سهولت داشته باشند.»

مالیات هنگفت پاکستان که هزینه تکت‌های پرواز به این کشور را بر دوش مسافران سنگین کرده‌است، مانع اصلی افزایش تقاضا در این بخش گفته می‌شود از همین رو هزاران تن با قبولی دشواری‌های زیاد راه‌های زمینی از این راه‌ها به پاکستان می‌روند.

شرکت هوانوردی پاکستان خواهان گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان است

هیئتی از شرکت دولتی «پی آی ای» یا شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان با بسته‌یی از برنامه‌ها و پیشنهادها برای گفت‌وگو با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی به کابل آمده‌است.

تصویر بندانگشتی

شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان می‌خواهد که افزون بر پروازهای روزانه از کابل به اسلام‌آباد، پروازهایش را به مزارشریف، هرات و قندهار نیز آغاز کند.

رییس اجرایی این شرکت می‌گوید که ارایه خدمات کارگو به صادر کننده‌گان افغانستان از پیشنهادها و برنامه‌های دیگر این شرکت است.

ارشاد ملک، رییس اجرایی شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان گفت: «برای من گفته شده‌است که مردم برای پرواز به پاکستان، نخست از مزارشریف، قندهار و هرات به کابل سفر می‌کنند؛ پس چرا پی ای ای این خدمات را ارایه نکند تا مردم بتوانند از قندهار، هرات و مزارشریف به اسلام‌آباد یا کراچی پرواز مستقیم بگیرند.»

اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گوید که شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان می‌خواهد کالاهای صادراتی افغانستان را از راه هوا به چین و کشورهای اروپایی انتقال دهد.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان بیان داشت: «ما می‌خواهیم که به ما هم در کام ایر و آریانا سهولت فراهم شود که به کراچی و لاهور پرواز داشته باشیم. می‌خواهیم بالمثل کمک کنیم.»

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان نیز افزود: «اداره هوانوردی افغانستان بعد از بررسی سطح تقاضا در مارکیت و تأثیراتی که ویروس کرونا داشته که باعث کاهش تقاضا شده در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»

در حال حاضر شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان هفته سه پرواز به کابل دارد و در مقابل شرکت هوانوردی کام ایر هفته چهار پرواز به اسلام‌آباد دارد.

سلیمان عمر،  آمر بازرگانی شرکت هوانوردی کام ایر اظهار داشت: «توقع ما از ادارات ذیربط این است که در جریان بحث و ایجاد سهولت، سهولت عادلانه به شرکت‌های هر دو کشور ایجاد کنند. چه شرکت‌های پاکستانی و چه شرکت‌های افغانی در بخش‌های مثل مالیات و صدور ویزه سهولت داشته باشند.»

مالیات هنگفت پاکستان که هزینه تکت‌های پرواز به این کشور را بر دوش مسافران سنگین کرده‌است، مانع اصلی افزایش تقاضا در این بخش گفته می‌شود از همین رو هزاران تن با قبولی دشواری‌های زیاد راه‌های زمینی از این راه‌ها به پاکستان می‌روند.

هم‌رسانی کنید