تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بهای مواد خوراکی در پی اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل

در پی اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌ بودن راه‌ها، بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در شهر کابل به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

چنان‌که یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

بهای روغن، نفت و برخی از کالاهای ضروری دیگر نیز به‌گونه چشمگیری افزایش یافته‌است.

این وضعیت انتقادهای باشنده‌گان کابل را به‌همراه شده‌است.

عبدالسلیم اسدی، باشندۀ کابل گفت: «یک دو سه روز دیگر گاز خواهد داشتیم یا نه؟ آرد چند بود چند شده‌است! دو روز دیگر راه بند باشد خلاص است دیگر. هیچ مردم از گشنگی بمره.»
محمد امین عمری، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «از دولت چه توقع داشته باشیم؟ اصلأ هیچ توقعی نداریم.»

افزایش بهای کالاها با اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل آغاز شد و در ادامه، اعتراض‌ها در بلخ از بهر ربوده شدن یک کودک و آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه جهش دیگری به این روند دادند.

فروشنده‌گان می‌گویند که ذخیره‌های بیشتر کالاها در کابل و ولایت‌های دیگر رو به تمام شدن اند.

عبدالرحیم احمدزی، فروشنده در کابل بیان داشت: «گدام‌ها خالی شده، راه‌ها بند است، مال نمی‌آید. راه‌‎ها باز شود خدا مهربان است که قیمت‌ها پایین بیاید.»

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز افزود: «اتاق تجارت سرمایه‌گذاری و اتاق تجارت بلخ تلاش دارد که راه‌ها باز شوند. تفاهمی بین طرف‌ها ایجاد شده‌است و با اعتراض کننده‌گان صحبت شده‌است. ما کوشش داریم امروز یا فردا راه‌ها باز شوند.»

فروشنده‌گان آرد و گاز مایع می‌گویند که با کاهش ذخایر کالاها روزانه تا بیش از صد افغانی بهای آرد و بیش از پانزده افغانی بهای گاز در پایتخت افزایش می‌یابد.

رییس‌جمهور غنی به روز چهارشنبه در نشست اضطراری بر حل این مشکلات تأکید ورزیده است اما هنوز هم روشن نیست چه زمانی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها پایان خواهند یافت.

شرکت‌های حمل و نقل ازبهر آن‌چه ناامنی و اخاذی‌ها در مسیر شاهراه‌ها می‌گویند از چندی بدینسو دست به اعتصاب زده‌اند و شماری از راه‌ها را نیز بسته‌اند.

افزایش بهای مواد خوراکی در پی اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل

شرکت‌های حمل و نقل ازبهر آن‌چه ناامنی و اخاذی‌ها در مسیر شاهراه‌ها می‌گویند از چندی بدینسو دست به اعتصاب زده‌اند و شماری از راه‌ها را نیز بسته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌ بودن راه‌ها، بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در شهر کابل به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

چنان‌که یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

بهای روغن، نفت و برخی از کالاهای ضروری دیگر نیز به‌گونه چشمگیری افزایش یافته‌است.

این وضعیت انتقادهای باشنده‌گان کابل را به‌همراه شده‌است.

عبدالسلیم اسدی، باشندۀ کابل گفت: «یک دو سه روز دیگر گاز خواهد داشتیم یا نه؟ آرد چند بود چند شده‌است! دو روز دیگر راه بند باشد خلاص است دیگر. هیچ مردم از گشنگی بمره.»
محمد امین عمری، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «از دولت چه توقع داشته باشیم؟ اصلأ هیچ توقعی نداریم.»

افزایش بهای کالاها با اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل آغاز شد و در ادامه، اعتراض‌ها در بلخ از بهر ربوده شدن یک کودک و آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه جهش دیگری به این روند دادند.

فروشنده‌گان می‌گویند که ذخیره‌های بیشتر کالاها در کابل و ولایت‌های دیگر رو به تمام شدن اند.

عبدالرحیم احمدزی، فروشنده در کابل بیان داشت: «گدام‌ها خالی شده، راه‌ها بند است، مال نمی‌آید. راه‌‎ها باز شود خدا مهربان است که قیمت‌ها پایین بیاید.»

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز افزود: «اتاق تجارت سرمایه‌گذاری و اتاق تجارت بلخ تلاش دارد که راه‌ها باز شوند. تفاهمی بین طرف‌ها ایجاد شده‌است و با اعتراض کننده‌گان صحبت شده‌است. ما کوشش داریم امروز یا فردا راه‌ها باز شوند.»

فروشنده‌گان آرد و گاز مایع می‌گویند که با کاهش ذخایر کالاها روزانه تا بیش از صد افغانی بهای آرد و بیش از پانزده افغانی بهای گاز در پایتخت افزایش می‌یابد.

رییس‌جمهور غنی به روز چهارشنبه در نشست اضطراری بر حل این مشکلات تأکید ورزیده است اما هنوز هم روشن نیست چه زمانی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها پایان خواهند یافت.

شرکت‌های حمل و نقل ازبهر آن‌چه ناامنی و اخاذی‌ها در مسیر شاهراه‌ها می‌گویند از چندی بدینسو دست به اعتصاب زده‌اند و شماری از راه‌ها را نیز بسته‌اند.

هم‌رسانی کنید