تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: ۶۰درصد کمک‎ های جهانی بیرون از بودجه دولت هزینه شده‌اند

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که ۶۰درصد از کمک‌های جامعه جهانی بیرون از بودجه دولت افغانستان هزینه شده‌اند.

آقای غنی که امروز پنج‌شنبه در نخستین نشست پیگیری و عملی‌سازی تعهدات نشست ژنو سخن می‌زد، گفت که علت اینکار چالش در حکومت افغانستان است و با شفاف‌سازی بودجۀ ملی و حساب‌ده ساختن نهادها، این کمک‌ها به بودجه ملی برگردانده خواهند شد.

رییس‌جمهور غنی تأکید کرد که برای عملی‌سازی تعهدات افغانستان در نشست ژنو اصلاحات در بودجه و عملی‌سازی آن نقش کلیدی دارد: «شصت درصد کمک‌ها رفته بیرون از بودجه دولت، اما چالش از جامعه بین‌المللی نیست از ما است. بودجه را شفاف بسازید، موثر بسازید، پروگرام‌های ملی را حساب‌ده بسازید، پول پس می‌آید.»

نشست ژنو که در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد، در آن جامعۀ جهانی سیزده میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد کرد.

رییس‌جمهور غنی در نشست امروز فساد را بزرگ‌ترین ضعف دولت خودش دانست و گفت که مبارزه جدی در برابر فساد ادامه دارد.

غنی افزود که بدون تغییر در فرهنگ کنونی اداری دستیابی به اهدافی که افغانستان در نشست ژنو به آن‌ها متعهد شده‌است، ممکن نخواهد بود:«ملت افغانستان فاسد نیست. یک اقلیتی که به فساد گرفتار است باید اجازه این داده نشود تا آیندۀ یک ملت را تباه کند.»

 نشست پیگیری و عملی‌سازی تعهدات نشست ژنو برای آماده سازی کارشیوه‌یی در این بخش و مشخص شدن مسؤولیت‌های نهادهای گونه‌گون حکومت به راه انداخته شده‌است.

از سویی هم رییس‌جمهور غنی گفت که در سال روان مالی پیشرفت‌های چشم‌گیری در پروژه‌های بزرگ هم‌چون تاپی و کاسا یک هزار به‌میان خواهند آمد.

غنی: ۶۰درصد کمک‎ های جهانی بیرون از بودجه دولت هزینه شده‌اند

نشست ژنو که در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد، در آن جامعۀ جهانی سیزده میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد کرد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که ۶۰درصد از کمک‌های جامعه جهانی بیرون از بودجه دولت افغانستان هزینه شده‌اند.

آقای غنی که امروز پنج‌شنبه در نخستین نشست پیگیری و عملی‌سازی تعهدات نشست ژنو سخن می‌زد، گفت که علت اینکار چالش در حکومت افغانستان است و با شفاف‌سازی بودجۀ ملی و حساب‌ده ساختن نهادها، این کمک‌ها به بودجه ملی برگردانده خواهند شد.

رییس‌جمهور غنی تأکید کرد که برای عملی‌سازی تعهدات افغانستان در نشست ژنو اصلاحات در بودجه و عملی‌سازی آن نقش کلیدی دارد: «شصت درصد کمک‌ها رفته بیرون از بودجه دولت، اما چالش از جامعه بین‌المللی نیست از ما است. بودجه را شفاف بسازید، موثر بسازید، پروگرام‌های ملی را حساب‌ده بسازید، پول پس می‌آید.»

نشست ژنو که در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد، در آن جامعۀ جهانی سیزده میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد کرد.

رییس‌جمهور غنی در نشست امروز فساد را بزرگ‌ترین ضعف دولت خودش دانست و گفت که مبارزه جدی در برابر فساد ادامه دارد.

غنی افزود که بدون تغییر در فرهنگ کنونی اداری دستیابی به اهدافی که افغانستان در نشست ژنو به آن‌ها متعهد شده‌است، ممکن نخواهد بود:«ملت افغانستان فاسد نیست. یک اقلیتی که به فساد گرفتار است باید اجازه این داده نشود تا آیندۀ یک ملت را تباه کند.»

 نشست پیگیری و عملی‌سازی تعهدات نشست ژنو برای آماده سازی کارشیوه‌یی در این بخش و مشخص شدن مسؤولیت‌های نهادهای گونه‌گون حکومت به راه انداخته شده‌است.

از سویی هم رییس‌جمهور غنی گفت که در سال روان مالی پیشرفت‌های چشم‌گیری در پروژه‌های بزرگ هم‌چون تاپی و کاسا یک هزار به‌میان خواهند آمد.

هم‌رسانی کنید