تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بهای مواد اولیه و سوخت و انتقاد شهروندان از گرانفروشی

در پی اعتراض چند روزۀ شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌شدن شماری از راه‌ها، بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کشور به‌گونۀ سرسام آوری افزایش یافته‌اند.

این وضعیت خانواده‌های نادار را در مضیقه قرار داده‌است و آنان از حکومت می‌خواهند که به گرانفروشی‌ها در بازارها رسیده‌گی کند.

امان یکی از شهروندان کابل است که خرچ خانه‌اش را با کراچی دستی‌یی که دارد در می‌آورد، اما این روزها که بهای مواد اولیه افزایش یافته، او قادر نیست شب‌ها به خانه نان کافی ببرد: «رییس‌‎جمهور قورمه وپلو می‌خورد از احوال ما چه خبر است؟»

بهای یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که یک دلیل عمدۀ گرانفروشی و بی نظمی‌ها در بازارها، بی‌توجهی حکومت در عملی‌ساختن قوانین بازرگانی است.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه گفت: «مشکل در این است که ما یک سیاست لازم را نداریم تا بتواند مشکل را حل بسازد و دیگر این‌که نبود ذخایر استراتیژیک می‌تواند جلو همچو قعطی مواد خوراکه را بگیرد که ما نداریم.»

سلیم سارم، آگاه امور اقتصادی نیز افزود: «حکومت باید در نزده سال گذشته در این بخش کار می‌کرد که نکرده‌است، ما اکنون قوانین داریم اما عملی نمی‌شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تاکنون اعتصاب کاری شرکت‌های حمل و نقل پایان نیافته‌است؛ اما به‌زودی برای حل این مشکل اقدام خواهد شد.

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «کالاهای گونه‌گون به‌گونۀ بسیار زیاد در بندرها انبار شده‌اند باید این کالاها به بازارها برسند.»

فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت نیز اظهار داشت: «کار بندر اسلام‌قلعه از سرگرفته شده‌است و وزارت صنعت و تجارت با گرانفروشان نفت وگاز اقدام قانونی خواهد کرد.»

افزایش بهای مواد اولیه و سوخت و انتقاد شهروندان از گرانفروشی

بهای یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی اعتراض چند روزۀ شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌شدن شماری از راه‌ها، بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کشور به‌گونۀ سرسام آوری افزایش یافته‌اند.

این وضعیت خانواده‌های نادار را در مضیقه قرار داده‌است و آنان از حکومت می‌خواهند که به گرانفروشی‌ها در بازارها رسیده‌گی کند.

امان یکی از شهروندان کابل است که خرچ خانه‌اش را با کراچی دستی‌یی که دارد در می‌آورد، اما این روزها که بهای مواد اولیه افزایش یافته، او قادر نیست شب‌ها به خانه نان کافی ببرد: «رییس‌‎جمهور قورمه وپلو می‌خورد از احوال ما چه خبر است؟»

بهای یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که یک دلیل عمدۀ گرانفروشی و بی نظمی‌ها در بازارها، بی‌توجهی حکومت در عملی‌ساختن قوانین بازرگانی است.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه گفت: «مشکل در این است که ما یک سیاست لازم را نداریم تا بتواند مشکل را حل بسازد و دیگر این‌که نبود ذخایر استراتیژیک می‌تواند جلو همچو قعطی مواد خوراکه را بگیرد که ما نداریم.»

سلیم سارم، آگاه امور اقتصادی نیز افزود: «حکومت باید در نزده سال گذشته در این بخش کار می‌کرد که نکرده‌است، ما اکنون قوانین داریم اما عملی نمی‌شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تاکنون اعتصاب کاری شرکت‌های حمل و نقل پایان نیافته‌است؛ اما به‌زودی برای حل این مشکل اقدام خواهد شد.

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «کالاهای گونه‌گون به‌گونۀ بسیار زیاد در بندرها انبار شده‌اند باید این کالاها به بازارها برسند.»

فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت نیز اظهار داشت: «کار بندر اسلام‌قلعه از سرگرفته شده‌است و وزارت صنعت و تجارت با گرانفروشان نفت وگاز اقدام قانونی خواهد کرد.»

هم‌رسانی کنید