تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد راننده‌‎گان از خودسری‌ها و بلند بودن بهای نفت در کابل

پس از جهش در بهای کالاها در بازارهای کابل در پی اعتراض شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌شدن راه‌ها، تاکنون بهای این کالاها کاهش نیافته‌اند.

انتظار می‌رفت پس از بازشدن راه‌ها و پایان اعتراض شرکت‌های حمل و نقل، بهای کالاها کاهش یابند، اما اکنون که راه‌ها باز شده‌اند، هنوز هم بهای کالاها به‌ویژه نفت در بازارهای کابل بالا است.

به‌گفتۀ راننده‌گان، افزایش سیزده افغانی در هر لیتر نفت تاکنون حفظ شده‌است و فروشنده‌گان نفت به‌گونۀ خودسر هر لیتر نفت را از چهل تا چهل و هشت افغانی به‌فروش می‌رسانند.

این راننده‌گان با انتقاد از وزارت صنعت و تجارت می‌‎گویند که از بازارها نظارت ندارد و این‌کار زمینه‌ها را برای خود سری‌ها دربازارهای فروش نفت و گاز فراهم ساخته‌است.

محمد، یکی از این راننده‌گان گفت: «اینجا هر فرد به دل خود است. هرکس که یک چیزی را می‌فروشد، بدل خودش می‌فروشد؛ حکومت هم خواب است. پرسان نیست.»

محمد افضل، باشندۀ کابل نیز افزود: «از یک تانک تا تانک دیگر سه تا پنج افغانی در بهای هر لیتر نفت تفاوت است. از این معلوم می‌شود که گران‌فروشی بسیار زیاد است.»

باشنده‌گان پایتخت، بازرگانان را به بی‌انصافی و سودجویی در بازارها متهم می‌سازند و می‌گویند که همزمان با افزایش بهای نفت کیفیت، فروش نفت بی کیفیت نیز شایع شده‌است.

حشمت‌الله، باشندۀ کابل بیان داشت: «ما نمی‌دانیم که این حکومت چه می‌کند؟ یک گپ بسیار خورد اما مشکلات و گران‌فروشی‌ها بسیار زیاد.»

وزارت صنعت و تجارت از حدود یک هفته بدینسو هشدار می‌دهد که با گران‌فروشان در بخش مواد نفتی برخورد قانونی خواهد کرد؛ اما تا کنون این هشدارها تأثیر بر بهای نفت دربازارها نداشته است.

فواد احمدی، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «تیم‌های سیار وزارت تجارت با دیگر نهادها می‌گردند و تلاش می‌کنند که جلو گران‌فروشی‌ها را بگیرد.»

انتقاد راننده‌‎گان از خودسری‌ها و بلند بودن بهای نفت در کابل

به‌گفتۀ راننده‌گان، افزایش سیزده افغانی در هر لیتر نفت تاکنون حفظ شده‌است و فروشنده‌گان نفت به‌گونۀ خودسر هر لیتر نفت را از چهل تا چهل و هشت افغانی به‌فروش می‌رسانند.

Thumbnail

پس از جهش در بهای کالاها در بازارهای کابل در پی اعتراض شرکت‌های حمل و نقل و بسته‌شدن راه‌ها، تاکنون بهای این کالاها کاهش نیافته‌اند.

انتظار می‌رفت پس از بازشدن راه‌ها و پایان اعتراض شرکت‌های حمل و نقل، بهای کالاها کاهش یابند، اما اکنون که راه‌ها باز شده‌اند، هنوز هم بهای کالاها به‌ویژه نفت در بازارهای کابل بالا است.

به‌گفتۀ راننده‌گان، افزایش سیزده افغانی در هر لیتر نفت تاکنون حفظ شده‌است و فروشنده‌گان نفت به‌گونۀ خودسر هر لیتر نفت را از چهل تا چهل و هشت افغانی به‌فروش می‌رسانند.

این راننده‌گان با انتقاد از وزارت صنعت و تجارت می‌‎گویند که از بازارها نظارت ندارد و این‌کار زمینه‌ها را برای خود سری‌ها دربازارهای فروش نفت و گاز فراهم ساخته‌است.

محمد، یکی از این راننده‌گان گفت: «اینجا هر فرد به دل خود است. هرکس که یک چیزی را می‌فروشد، بدل خودش می‌فروشد؛ حکومت هم خواب است. پرسان نیست.»

محمد افضل، باشندۀ کابل نیز افزود: «از یک تانک تا تانک دیگر سه تا پنج افغانی در بهای هر لیتر نفت تفاوت است. از این معلوم می‌شود که گران‌فروشی بسیار زیاد است.»

باشنده‌گان پایتخت، بازرگانان را به بی‌انصافی و سودجویی در بازارها متهم می‌سازند و می‌گویند که همزمان با افزایش بهای نفت کیفیت، فروش نفت بی کیفیت نیز شایع شده‌است.

حشمت‌الله، باشندۀ کابل بیان داشت: «ما نمی‌دانیم که این حکومت چه می‌کند؟ یک گپ بسیار خورد اما مشکلات و گران‌فروشی‌ها بسیار زیاد.»

وزارت صنعت و تجارت از حدود یک هفته بدینسو هشدار می‌دهد که با گران‌فروشان در بخش مواد نفتی برخورد قانونی خواهد کرد؛ اما تا کنون این هشدارها تأثیر بر بهای نفت دربازارها نداشته است.

فواد احمدی، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «تیم‌های سیار وزارت تجارت با دیگر نهادها می‌گردند و تلاش می‌کنند که جلو گران‌فروشی‌ها را بگیرد.»

هم‌رسانی کنید