تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی صاحبان صنایع از افزایش قاچاق کالا به افغانستان

شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که در ماه‌های اخیر میزان قاچاق کالاها از راه‌های رسمی و غیر رسمی به افغانستان به‌گونۀ چشم‌‎گیری افزایش یافته‌است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر جلو قاچاق کالاها به کشور گرفته نشوند، بخشی بزرگی از کارخانه‌های تولیدی در ولایت‌های گونه گون بسته خواهند شد.

فرید احمد مولوی‌زاده، عضو اتاق معادن و صنایع هرات گفت: «به بسیار شوق و اشتیاق تولید می‌کنیم و به دولت مالیه می‌پردازیم، اما امروز قاچاق است که مارا به خاک یک سان کرده‌است.»

شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که در حال حاضر به اندازه واردات قانونی، کالاهای قاچاقی به بازارها سرازیر می‌شوند.

آنان می‌گویند که کارخانه‌های شان قادر به رقابت با کالاهای قاچاقی در بازارها نیستند.

غلام سخی مبشر، یکی از این کارخانه‌داران بیان داشت: «ماشین آلاتی که از خارج وارد کردیم، برای ما گفتند که ما از چین تا مرز آوردیم (از راه قاچاق آوردیم) شما تا کابل برده نمی‌توانید.»

وزارت صنعت و تجارت قاچاق کالا از مرزهای کشور را می‌پذیرد اما می‌گوید که برای جلوگیری آن برنامه‌هایی را رویدست دارند.

فواد احمدی، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «تمام تلاش‌ها بر این است که باید جلو قاچاق اموال به افغانستان در بنادر و گمرکات گرفته شود.»

شماری از کارخانه‌داران می‌گویند که در کنار قاچاق کالاها از مرزهای باز، بخشی از کالاها از راه گمرک‌ها نیز بدون پرداخت تعرفه گمرکی بیرون می‌‎شوند.

در این باره نتواستیم نظر وزارت مالیه را داشته باشیم.

نگرانی صاحبان صنایع از افزایش قاچاق کالا به افغانستان

شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که در حال حاضر به اندازه واردات قانونی، کالاهای قاچاقی به بازارها سرازیر می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که در ماه‌های اخیر میزان قاچاق کالاها از راه‌های رسمی و غیر رسمی به افغانستان به‌گونۀ چشم‌‎گیری افزایش یافته‌است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر جلو قاچاق کالاها به کشور گرفته نشوند، بخشی بزرگی از کارخانه‌های تولیدی در ولایت‌های گونه گون بسته خواهند شد.

فرید احمد مولوی‌زاده، عضو اتاق معادن و صنایع هرات گفت: «به بسیار شوق و اشتیاق تولید می‌کنیم و به دولت مالیه می‌پردازیم، اما امروز قاچاق است که مارا به خاک یک سان کرده‌است.»

شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که در حال حاضر به اندازه واردات قانونی، کالاهای قاچاقی به بازارها سرازیر می‌شوند.

آنان می‌گویند که کارخانه‌های شان قادر به رقابت با کالاهای قاچاقی در بازارها نیستند.

غلام سخی مبشر، یکی از این کارخانه‌داران بیان داشت: «ماشین آلاتی که از خارج وارد کردیم، برای ما گفتند که ما از چین تا مرز آوردیم (از راه قاچاق آوردیم) شما تا کابل برده نمی‌توانید.»

وزارت صنعت و تجارت قاچاق کالا از مرزهای کشور را می‌پذیرد اما می‌گوید که برای جلوگیری آن برنامه‌هایی را رویدست دارند.

فواد احمدی، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «تمام تلاش‌ها بر این است که باید جلو قاچاق اموال به افغانستان در بنادر و گمرکات گرفته شود.»

شماری از کارخانه‌داران می‌گویند که در کنار قاچاق کالاها از مرزهای باز، بخشی از کالاها از راه گمرک‌ها نیز بدون پرداخت تعرفه گمرکی بیرون می‌‎شوند.

در این باره نتواستیم نظر وزارت مالیه را داشته باشیم.

هم‌رسانی کنید