Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی‌های اخیر در فراه و هرات

ادامۀ آتش سوزی‌ها درگمرک‌های ولایت‌های غربی کشور و زیان‌های هنگفت آن به بخش خصوصی، نگرانی فدراسیون اتاق‌های افغانستان را به همراه بوده‌است.

در یک ماۀ اخیر، پس از رویداد آتش‌سوزی بزرگ در گمرک اسلام‌قلعه و یک آتش سوزی در گمرک فراه، آتش‌سوزی در ذخایر نفت گمرک ابونصر فراهی سومین آتش‌سوزی است که در گمرک‌های غربی کشور رخ می‌دهد.

معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که درکنار نبود زیربناهای گمرکی، احتمال آن وجود دارد که این آتش‌سوزی‌ها قصدی باشند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید: "قبلاً هم گفته بودیم که اگر دولت جلوی چنین حوادث را نگیرد، ممکن تکرار شود. خدا ناخواسته فردا در آقینه و حیرتان چنین حوادث رخ ندهند که در آنجا لک‌ها ‌تُن ذخایر وجود دارند."

مسؤولان پیشین ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، رویداد‌های آتش‌سوزی در گمرک‌های کشور را به موارد فساد در این گمرک‌ها پیوند می‌دهند و می‌گویند که احتمال دارد این کار برای از میان بردن اسناد و شواهد فساد در این گمرک‌ها باشد.

میوند روحانی، رییس پیشین ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: "زمانی که حکومت اقدام به مبارزه با فساد در گمرک‌ها می‌نماید و یا اصلاحات در گمرکات می‌آورد، چنین حوادث پیش می‌آیند"

محمد رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید: "آتش‌سوزی که در همین اواخر در فراه رخ داد، در گمرک این ولایت نبود بلکه در ذخیره گاۀ نفتی بازرگانان بود و به گمرک این ولایت زیان نرسیده‌است."

با آتش سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، بهای نفت در هر لیتر تا ده افغانی افزایش یافت و این گران‌فروشی‌ها هنوز در بازارها ادامه دارند.

شماری از آگاهان، آتش‌سوزی‌ها در گمرک‌های کشور را به حرکت‌های مافیایی داخلی و خارجی نیز پیوند می‌دهند.

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: "این حوادث چندین شک را ایجاد می‌کند. یا به منظور به‌دست آوردن قیمت‌های بلند و مفاد بلند انجام می‌شود و یا اینکه؛ ممکن یک تبانی میان بازرگانان برای بلند بردن قیمت‌ها صورت گرفته باشد."

تا کنون علت‌های این آتش سوزی‌ها از سوی حکومت و وزارت مالیه روشن نشده‌اند.

نگرانی‌ها از احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی‌های اخیر در فراه و هرات

مسؤولان می‌گویند که رویداد‌های آتش‌سوزی در گمرک‌های کشور برای از بردن اسناد و شواهد فساد در این گمرک‌ها، صورت گرفته‌است.

Thumbnail

ادامۀ آتش سوزی‌ها درگمرک‌های ولایت‌های غربی کشور و زیان‌های هنگفت آن به بخش خصوصی، نگرانی فدراسیون اتاق‌های افغانستان را به همراه بوده‌است.

در یک ماۀ اخیر، پس از رویداد آتش‌سوزی بزرگ در گمرک اسلام‌قلعه و یک آتش سوزی در گمرک فراه، آتش‌سوزی در ذخایر نفت گمرک ابونصر فراهی سومین آتش‌سوزی است که در گمرک‌های غربی کشور رخ می‌دهد.

معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که درکنار نبود زیربناهای گمرکی، احتمال آن وجود دارد که این آتش‌سوزی‌ها قصدی باشند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید: "قبلاً هم گفته بودیم که اگر دولت جلوی چنین حوادث را نگیرد، ممکن تکرار شود. خدا ناخواسته فردا در آقینه و حیرتان چنین حوادث رخ ندهند که در آنجا لک‌ها ‌تُن ذخایر وجود دارند."

مسؤولان پیشین ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، رویداد‌های آتش‌سوزی در گمرک‌های کشور را به موارد فساد در این گمرک‌ها پیوند می‌دهند و می‌گویند که احتمال دارد این کار برای از میان بردن اسناد و شواهد فساد در این گمرک‌ها باشد.

میوند روحانی، رییس پیشین ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: "زمانی که حکومت اقدام به مبارزه با فساد در گمرک‌ها می‌نماید و یا اصلاحات در گمرکات می‌آورد، چنین حوادث پیش می‌آیند"

محمد رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید: "آتش‌سوزی که در همین اواخر در فراه رخ داد، در گمرک این ولایت نبود بلکه در ذخیره گاۀ نفتی بازرگانان بود و به گمرک این ولایت زیان نرسیده‌است."

با آتش سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، بهای نفت در هر لیتر تا ده افغانی افزایش یافت و این گران‌فروشی‌ها هنوز در بازارها ادامه دارند.

شماری از آگاهان، آتش‌سوزی‌ها در گمرک‌های کشور را به حرکت‌های مافیایی داخلی و خارجی نیز پیوند می‌دهند.

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: "این حوادث چندین شک را ایجاد می‌کند. یا به منظور به‌دست آوردن قیمت‌های بلند و مفاد بلند انجام می‌شود و یا اینکه؛ ممکن یک تبانی میان بازرگانان برای بلند بردن قیمت‌ها صورت گرفته باشد."

تا کنون علت‌های این آتش سوزی‌ها از سوی حکومت و وزارت مالیه روشن نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید