Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پنج سال پس از گشایش بند سلما؛ از این بند استفاده موثر نمی‌شود

آمارهای ریاست حوزۀ دریایی هریرود-مرغاب نشان می‌دهند که پنج سال پس از گشایش بند سلما در ولایت هرات، تنها ۴۰ درصد آبراه‌های این بند تکمیل شده‌اند و بقیه آبراه‌های ضروری این بند، تا هنوز ساخته نشده‌اند.

سیدعمر اسحاق، رییس حوزۀ دریایی هری رود- مرغاب در این باره می‌گوید: "در مجموع ۱۱۸ کانال ما داریم. از این میان، تقریبا تنها برای ۴۰ الی ۵۰ کانال، سربند درست کردیم."

مقام‌های محلی هرات با انتقاد از نیمه کاره ماندن آبراه‌های بلند سلما، می‌گویند که آب این بند به دلیل تکمیل نشدن ساخت بقیه آبراه‌های این بند، به زمین‌های کشاورزی در ۸ ولسوالی در غرب هرات نمی‌رسد.

ولسوالی‌های کهسان، غوریان و زنده‌جان در هرات بیشتر با مشکل کمبود آب روبه‌رو استند.

بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات می‌گوید: "اگر این بندها به وقت و زمان‌اش ساخته شود، جلوگیری از ضایعات آب می‌شود و در پهلوی آن، ده‌ها هزار جریب زمین دیگر هم می‌توانند از این آب مستفید شوند."

این در حالی‌ست که رییس‌جمهور غنی روز یک‌شنبه (۸ حمل) در نشست شورای عالی جوانان، از مدیریت آب این بند انتقاد کرد و گفت که از آب بند سلما، هنوز استفاده درست نمی‌شود.

او در این نشست گفت: "سلما را ساختم. ۷۶۰ ملیون متر مکعب آب ظرفیت دارد. اما شش سال می‌شود از این بند استفاده نمی‌شود. نگذارید سرنوشت بندهای دیگر نیز چنین شود."

با وجود فعال نشدن همه آبراه‌های بند سلما، روزهای پسین شاهد فعال شدن سه توربین این بند بود که ۳۱ میگاوات برق را به شبکۀ برق شهر هرات، افزوده‌است.

پنج سال پس از گشایش بند سلما؛ از این بند استفاده موثر نمی‌شود

با وجود فعال نشدن همه آبراه‌های بند سلما، روزهای پسین شاهد فعال شدن سه توربین این بند بود که ۳۱ میگاوات برق را به شبکۀ برق شهر هرات، افزوده‌است.

Thumbnail

آمارهای ریاست حوزۀ دریایی هریرود-مرغاب نشان می‌دهند که پنج سال پس از گشایش بند سلما در ولایت هرات، تنها ۴۰ درصد آبراه‌های این بند تکمیل شده‌اند و بقیه آبراه‌های ضروری این بند، تا هنوز ساخته نشده‌اند.

سیدعمر اسحاق، رییس حوزۀ دریایی هری رود- مرغاب در این باره می‌گوید: "در مجموع ۱۱۸ کانال ما داریم. از این میان، تقریبا تنها برای ۴۰ الی ۵۰ کانال، سربند درست کردیم."

مقام‌های محلی هرات با انتقاد از نیمه کاره ماندن آبراه‌های بلند سلما، می‌گویند که آب این بند به دلیل تکمیل نشدن ساخت بقیه آبراه‌های این بند، به زمین‌های کشاورزی در ۸ ولسوالی در غرب هرات نمی‌رسد.

ولسوالی‌های کهسان، غوریان و زنده‌جان در هرات بیشتر با مشکل کمبود آب روبه‌رو استند.

بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات می‌گوید: "اگر این بندها به وقت و زمان‌اش ساخته شود، جلوگیری از ضایعات آب می‌شود و در پهلوی آن، ده‌ها هزار جریب زمین دیگر هم می‌توانند از این آب مستفید شوند."

این در حالی‌ست که رییس‌جمهور غنی روز یک‌شنبه (۸ حمل) در نشست شورای عالی جوانان، از مدیریت آب این بند انتقاد کرد و گفت که از آب بند سلما، هنوز استفاده درست نمی‌شود.

او در این نشست گفت: "سلما را ساختم. ۷۶۰ ملیون متر مکعب آب ظرفیت دارد. اما شش سال می‌شود از این بند استفاده نمی‌شود. نگذارید سرنوشت بندهای دیگر نیز چنین شود."

با وجود فعال نشدن همه آبراه‌های بند سلما، روزهای پسین شاهد فعال شدن سه توربین این بند بود که ۳۱ میگاوات برق را به شبکۀ برق شهر هرات، افزوده‌است.

هم‌رسانی کنید