Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روشن نشدن علت آتش‌سوزی اسلام قلعه؛ معترضان دو شاهراه را بستند

راننده‌گان موترهای باربری که در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه هرات زیان دیده‌اند در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت در جبران خساره می‌خوانند، روز گذشته (شنبه، ۱۴ حمل) شاهراه‌های هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را مسدود کردند.

این راننده‌گان می‌گویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از پایان بررسی‌های هیئت حکومت، هنوز بررسی‌های این هیئت همه‌گانی نشده‌اند.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هشدار می‌دهد که مسدود ماندن شاهراه‌های این ولایت، سبب زیان‌های هنگفت مالی به بخش خصوصی خواهند شد .

این راننده‌گان در برابر گمرک هرات نیز خیمه تحصن برپا کرده‌اند و خواهان جبران خساره از سوی حکومت استند.

بصیر آرین، نماینده راننده‌گان غرب در پیوند به این رویداد می‌گوید: "تا زمان که خسارت مردم را پرداخت نکند اجازۀ فعالیت مجدد به گمرک تورغندی و گمرک اسلام‌قلعه نخواهیم داد."

عبدالله، یکی از راننده‌گان می‌گوید: "۱۲۵۴ موتر سوخته. از هر موتر، ده نفر فعلاً در این اعتراض شرکت کرده‌اند."

شاهراه‌های هرات- اسلام‌قلعه و هرات تورغندی از جمله مسیر مهم‌های حمل‌و نقل  در کشور شناخته می‌شوند.

عبدالطیف قناویزیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات در این باره می‌گوید: "دولت برای اینان جواب‌گویی نکنند، هر روز اینان راه‌ها را بند می‌کنند. اگر اینها هر روز و هر هفته راه‌ها را بند کنند، ملیون‌ها دالر به سکتور خصوصی و تجار، خسارت وارد می‌شود."

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که بررسی‌های هیئت از رویداد آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه در اختیار ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌است.

سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید: "این که مردم متضرر ما امروز به جاده‌ها آمده و دادخواهی می‌کنند، حق شان است. ما صدای آنها را شنیدیم."

بر بنیاد آمارهای ارایه شده از سوی راننده‌گان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در این آتش‌سوزی نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ موتر سوخته‌اند.

در کنار آن، میلیون‌ها دالر کالاهای بازرگانی در این رویداد از بین رفته‌اند .

روشن نشدن علت آتش‌سوزی اسلام قلعه؛ معترضان دو شاهراه را بستند

بر بنیاد آمارهای ارایه شده از سوی راننده‌گان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در این آتش‌سوزی نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ موتر سوخته‌اند.

Thumbnail

راننده‌گان موترهای باربری که در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه هرات زیان دیده‌اند در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت در جبران خساره می‌خوانند، روز گذشته (شنبه، ۱۴ حمل) شاهراه‌های هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را مسدود کردند.

این راننده‌گان می‌گویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از پایان بررسی‌های هیئت حکومت، هنوز بررسی‌های این هیئت همه‌گانی نشده‌اند.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هشدار می‌دهد که مسدود ماندن شاهراه‌های این ولایت، سبب زیان‌های هنگفت مالی به بخش خصوصی خواهند شد .

این راننده‌گان در برابر گمرک هرات نیز خیمه تحصن برپا کرده‌اند و خواهان جبران خساره از سوی حکومت استند.

بصیر آرین، نماینده راننده‌گان غرب در پیوند به این رویداد می‌گوید: "تا زمان که خسارت مردم را پرداخت نکند اجازۀ فعالیت مجدد به گمرک تورغندی و گمرک اسلام‌قلعه نخواهیم داد."

عبدالله، یکی از راننده‌گان می‌گوید: "۱۲۵۴ موتر سوخته. از هر موتر، ده نفر فعلاً در این اعتراض شرکت کرده‌اند."

شاهراه‌های هرات- اسلام‌قلعه و هرات تورغندی از جمله مسیر مهم‌های حمل‌و نقل  در کشور شناخته می‌شوند.

عبدالطیف قناویزیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات در این باره می‌گوید: "دولت برای اینان جواب‌گویی نکنند، هر روز اینان راه‌ها را بند می‌کنند. اگر اینها هر روز و هر هفته راه‌ها را بند کنند، ملیون‌ها دالر به سکتور خصوصی و تجار، خسارت وارد می‌شود."

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که بررسی‌های هیئت از رویداد آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه در اختیار ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌است.

سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید: "این که مردم متضرر ما امروز به جاده‌ها آمده و دادخواهی می‌کنند، حق شان است. ما صدای آنها را شنیدیم."

بر بنیاد آمارهای ارایه شده از سوی راننده‌گان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در این آتش‌سوزی نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ موتر سوخته‌اند.

در کنار آن، میلیون‌ها دالر کالاهای بازرگانی در این رویداد از بین رفته‌اند .

هم‌رسانی کنید