تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بلند رفتن بهای مواد اولیه با نزدیک شدن ماه رمضان

هم‌زمان با نزدیک شدن ماه رمضان، شماری از باشنده‌گان کابل با ابراز نگرانی از گران‌فروشی‌ دربازارها می‌گویند که حکومت باید از بازارها به‌گونۀ جدی نظارت کند.

آنان می‌گویند که حکومت برای نظم بازارها، کاری نمی‌کند و با گذشت هر روز بهای شماری ازمواد اولیه، افزایش می‌یابند.

فرهاد، باشندۀ کابل می‌گوید: "یک بشکه روغن ۴۰۰ افغانی بود اما حالا ۵۵۰ افغانی است."

درهمین حال، شماری از فروشنده‌گان مواد اولیه، گران‌فروشی را بدوش بازرگانان می‌گذارند و می‌گویند که حکومت باید جلو گران‌فروشی‌ها را بگیرد.

اسدالله، فروشنده مواد اولیه در باغ‌قاضی کابل اظهار داشت: "یگانه علت افزایش قیمت مواد اولیه این است که تجار جنس را قیمت به فروش می‌رساند."

محمدسجاد حکیمی، یکی از بازرگانان در کشور می‌گوید: "قیمت‌ها به این دلیل افزایش یافته‌اند که ما به دو گمرک مالیه می‌دهیم. یکی گمرک دولت فعلی و دیگر گمرک طالب."

از سویی هم، شماری از بازرگانان می‌گویند که وجود اخاذی درمسیر راه‌های بازرگانی و بی توجهی‌ها درگمرک‌های کشور، سبب افزایش بهای کالاها می‌شوند.

بر بنیاد آمارها، در حال حاضر بهای یک بوری آرد تا ۱۸۰۰ افغانی، بهای ۱۶ لیتر روغن تا ۱۷۰۰ افغانی و بهای هر بوری برنجِ سیله به بیش از ۲۲۰۰ افغانی در بازار های کشور رسیده‌است.

بلند رفتن بهای مواد اولیه با نزدیک شدن ماه رمضان

در حال حاضر بهای یک بوری آرد تا ۱۸۰۰ افغانی و بهای ۱۶ لیتر روغن تا ۱۷۰۰ افغانی رسیده‌است.

Thumbnail

هم‌زمان با نزدیک شدن ماه رمضان، شماری از باشنده‌گان کابل با ابراز نگرانی از گران‌فروشی‌ دربازارها می‌گویند که حکومت باید از بازارها به‌گونۀ جدی نظارت کند.

آنان می‌گویند که حکومت برای نظم بازارها، کاری نمی‌کند و با گذشت هر روز بهای شماری ازمواد اولیه، افزایش می‌یابند.

فرهاد، باشندۀ کابل می‌گوید: "یک بشکه روغن ۴۰۰ افغانی بود اما حالا ۵۵۰ افغانی است."

درهمین حال، شماری از فروشنده‌گان مواد اولیه، گران‌فروشی را بدوش بازرگانان می‌گذارند و می‌گویند که حکومت باید جلو گران‌فروشی‌ها را بگیرد.

اسدالله، فروشنده مواد اولیه در باغ‌قاضی کابل اظهار داشت: "یگانه علت افزایش قیمت مواد اولیه این است که تجار جنس را قیمت به فروش می‌رساند."

محمدسجاد حکیمی، یکی از بازرگانان در کشور می‌گوید: "قیمت‌ها به این دلیل افزایش یافته‌اند که ما به دو گمرک مالیه می‌دهیم. یکی گمرک دولت فعلی و دیگر گمرک طالب."

از سویی هم، شماری از بازرگانان می‌گویند که وجود اخاذی درمسیر راه‌های بازرگانی و بی توجهی‌ها درگمرک‌های کشور، سبب افزایش بهای کالاها می‌شوند.

بر بنیاد آمارها، در حال حاضر بهای یک بوری آرد تا ۱۸۰۰ افغانی، بهای ۱۶ لیتر روغن تا ۱۷۰۰ افغانی و بهای هر بوری برنجِ سیله به بیش از ۲۲۰۰ افغانی در بازار های کشور رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید