Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صنعت: بانک مرکزی وام‌دهی به بخش صنایع را تسهیل کند

مسؤولان وزارت صنعت و تجارت در نشستی با انتقاد از راکد ماندن پول‌های هنگفت در بانک‌های کشور، می‌گویند که بخش صنایع نیاز جدی به دریافت وام دارند.

این وزارت از بانک مرکزی خواست تا شرایط وام‌های بانکی را برای بهره‌برداری از این پول‌ها و نیز توسعۀ بخش صنایع، تسهیل کند.

نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت گفت: "باید بانک مرکزی فکر بهتر بکند. فکر این را بکند که برای مردم، برای تجار و برای سرمایه‌گذاری، سهولت ایجاد کند. فعلا سهولت را نمی‌بینم."

این وزارت و بانک ملی افغان روز یک‌شنبه (۲۲ حمل) با برگزاری نشستی در کابل، از ۲۴ شرکتی که سال گذشته در دورۀ قرنطین کرونا، کالاهای ضروری را تولید نمودند، قدردانی کردند.

عبدالکریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل در این باره گفت: "همین صنعت کاران ما بود، قهرمانان ما بود و تولید کننده‌گان ما بود که احتکار عده‌یی به نام تاجر را بشکنانند و قیمت‌ها را در حالت نرمال بی‌آورند."

در این نشست، درخواست بانک ملی افغان از صاحبان صنایع به گرفتن وام از بانک‌ها، با واکنش‌های شماری از صاحبان صنایع به همراه شد.

ظریف گل زدران، معاون اتاق صنایع و معادن در واکنش به درخواست بانک ملی گفت: "کوشش کنیم تا صنعت کار را از سود نجات بدهیم. شرایط بانک‌های شما در قرضه‌دهی بسیار سخت استند و کسی نمی‌تواند به آسانی قرضه بگیرد."

رییس بانک ملی افغان گفت که بانکداری اسلامی ایجاد شده‌است و نیز نرخ بهره را به ۸ تا ۹ درصد کاهش داده‌است. اما؛ می‌افزاید که کاری در بخش ساده سازی تضمین‌های بانکی و اصلاح قوانین انجام داده نمی‌تواند.

عبدالعزیز بابکرخیل، رییس اجرایی بانک ملی افغان اظهار داشت: "اگر به من اجازه دهند که قوانین را بسازم، یقین کنید هیچ کس بی قرضه باقی نمی‌ماند. این قوانین سخت را برطرف می‌کنم"

در همین حال، بانک مرکزی گفت که هر بانک برای وام‌دهی شرایط خاص خود را دارد.

این بانک افزوده‌است که یک بستۀ تشویقی را برای وام‌دهی به سرمایه‌گذاران آماده کرده‌است.

وزارت صنعت: بانک مرکزی وام‌دهی به بخش صنایع را تسهیل کند

این وزارت از بانک مرکزی خواست تا شرایط وام‌های بانکی را برای بهره‌برداری از این پول‌ها و نیز توسعۀ بخش صنایع، تسهیل کند.

Thumbnail

مسؤولان وزارت صنعت و تجارت در نشستی با انتقاد از راکد ماندن پول‌های هنگفت در بانک‌های کشور، می‌گویند که بخش صنایع نیاز جدی به دریافت وام دارند.

این وزارت از بانک مرکزی خواست تا شرایط وام‌های بانکی را برای بهره‌برداری از این پول‌ها و نیز توسعۀ بخش صنایع، تسهیل کند.

نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت گفت: "باید بانک مرکزی فکر بهتر بکند. فکر این را بکند که برای مردم، برای تجار و برای سرمایه‌گذاری، سهولت ایجاد کند. فعلا سهولت را نمی‌بینم."

این وزارت و بانک ملی افغان روز یک‌شنبه (۲۲ حمل) با برگزاری نشستی در کابل، از ۲۴ شرکتی که سال گذشته در دورۀ قرنطین کرونا، کالاهای ضروری را تولید نمودند، قدردانی کردند.

عبدالکریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل در این باره گفت: "همین صنعت کاران ما بود، قهرمانان ما بود و تولید کننده‌گان ما بود که احتکار عده‌یی به نام تاجر را بشکنانند و قیمت‌ها را در حالت نرمال بی‌آورند."

در این نشست، درخواست بانک ملی افغان از صاحبان صنایع به گرفتن وام از بانک‌ها، با واکنش‌های شماری از صاحبان صنایع به همراه شد.

ظریف گل زدران، معاون اتاق صنایع و معادن در واکنش به درخواست بانک ملی گفت: "کوشش کنیم تا صنعت کار را از سود نجات بدهیم. شرایط بانک‌های شما در قرضه‌دهی بسیار سخت استند و کسی نمی‌تواند به آسانی قرضه بگیرد."

رییس بانک ملی افغان گفت که بانکداری اسلامی ایجاد شده‌است و نیز نرخ بهره را به ۸ تا ۹ درصد کاهش داده‌است. اما؛ می‌افزاید که کاری در بخش ساده سازی تضمین‌های بانکی و اصلاح قوانین انجام داده نمی‌تواند.

عبدالعزیز بابکرخیل، رییس اجرایی بانک ملی افغان اظهار داشت: "اگر به من اجازه دهند که قوانین را بسازم، یقین کنید هیچ کس بی قرضه باقی نمی‌ماند. این قوانین سخت را برطرف می‌کنم"

در همین حال، بانک مرکزی گفت که هر بانک برای وام‌دهی شرایط خاص خود را دارد.

این بانک افزوده‌است که یک بستۀ تشویقی را برای وام‌دهی به سرمایه‌گذاران آماده کرده‌است.

هم‌رسانی کنید