Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادارۀ هوانوردی: ناتو مسؤولیت میدان هوایی کابل را واگذار کند

مسؤولان ادارۀ هوانوردی کشور از نیروهای ناتو خواسته‌اند که مسؤولیت‌های فنی میدان هوایی حامد کرزی را به آنان واگذار کنند.

این مسؤولان با فرستادن نامه‌یی به نیروهای ناتو از آنان خواسته‌اند که در مرحلۀ نخست مسؤولیت برج‌های نظارتی این میدان را تا آغاز ماه می به آنان واگذار کنند و سپس مسؤولیت‌های دیگر را مرحله وار به عهده خواهند گرفت.

این مسؤولان افزوده‌اند که با انتقال مسؤولیت‌های میدان‌های هوایی به این اداره، تا ۵۰ درصد در هزینه‌های هوانوردی کاهش خواهند آمد.

کنترول ترافیک هوایی، بخش آتش نشانی، مصوونیت و هواشناسی مشمول پنج بخش مهم فنی درمیدان هوایی حامد کرزی استند که در حال حاضر مسؤولیت‌های آنها به عهده نیروهای ناتو استند.

مسؤولان ادارۀ هوانوردی می‌گویند که آماده‌گی لازم برای پذیرفتن این مسؤولیت‌ها را دارند و به‌زودی روند انتقال این مسؤولیت‌ها به این اداره، آغاز خواهند شد.

آنان می‌گویند که درحال حاضر سالانه در حدود ۶۰ میلیون دالر برای خدمات هوانوردی در کشور هزینه می‌شوند که با انتقال مسؤولیت‌ها به حکومت افغانستان، این هزینه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش خواهند یافت.

امان‌زیب انصاری، معین فنی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی گفت: "نیروی بشری در بخش‌های مختلف داریم. خواست اول ما مدیریت برج‌های نظارتی بود که اکنون به عهده نیروهای خارجی است. ما از نیروهای خارجی خواستیم در قدم نخست مسؤولیت این برج‌ها را به اداره هوانوردی واگذار کنند."

درهمین حال، مسؤولان انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان می‌گویند که درحال حاضر تنها مسؤولیت شمار محدود از میدان‌های هوایی بزرگ در کشور به عهده نیروهای خارجی است و برای انتقال این مسؤولیت‌ها به ادارۀ هوانوردی، حکومت باید آماده‌گی‌های لازم برای مدیریت این میدان‌های هوایی را، داشته باشد.

محمودشاه حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت: "در هوانوردی هر وقت به منابع بیشتر ضرورت است. دولت باید برای این بخش بودجه و تخصیص کافی در نظر بگیرد و پروسه دریافت آن را را کوتاه بسازد."

میدان هوایی حامد کرزی یکی از میدان‌های بزرگ درکشور است.

بر بنیاد اطلاعات ادارۀ هوانوردی، درحال حاضر کمتر از یک هزار مسافر روزانه به این میدان رفت و آمد می‌کنند و روزانه تا صد پرواز عبوری از فضای این میدان می‌گذرد.

ادارۀ هوانوردی: ناتو مسؤولیت میدان هوایی کابل را واگذار کند

درحال حاضر تنها مسؤولیت شمار محدود از میدان‌های هوایی بزرگ در کشور به عهدۀ نیروهای خارجی است.

Thumbnail

مسؤولان ادارۀ هوانوردی کشور از نیروهای ناتو خواسته‌اند که مسؤولیت‌های فنی میدان هوایی حامد کرزی را به آنان واگذار کنند.

این مسؤولان با فرستادن نامه‌یی به نیروهای ناتو از آنان خواسته‌اند که در مرحلۀ نخست مسؤولیت برج‌های نظارتی این میدان را تا آغاز ماه می به آنان واگذار کنند و سپس مسؤولیت‌های دیگر را مرحله وار به عهده خواهند گرفت.

این مسؤولان افزوده‌اند که با انتقال مسؤولیت‌های میدان‌های هوایی به این اداره، تا ۵۰ درصد در هزینه‌های هوانوردی کاهش خواهند آمد.

کنترول ترافیک هوایی، بخش آتش نشانی، مصوونیت و هواشناسی مشمول پنج بخش مهم فنی درمیدان هوایی حامد کرزی استند که در حال حاضر مسؤولیت‌های آنها به عهده نیروهای ناتو استند.

مسؤولان ادارۀ هوانوردی می‌گویند که آماده‌گی لازم برای پذیرفتن این مسؤولیت‌ها را دارند و به‌زودی روند انتقال این مسؤولیت‌ها به این اداره، آغاز خواهند شد.

آنان می‌گویند که درحال حاضر سالانه در حدود ۶۰ میلیون دالر برای خدمات هوانوردی در کشور هزینه می‌شوند که با انتقال مسؤولیت‌ها به حکومت افغانستان، این هزینه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش خواهند یافت.

امان‌زیب انصاری، معین فنی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی گفت: "نیروی بشری در بخش‌های مختلف داریم. خواست اول ما مدیریت برج‌های نظارتی بود که اکنون به عهده نیروهای خارجی است. ما از نیروهای خارجی خواستیم در قدم نخست مسؤولیت این برج‌ها را به اداره هوانوردی واگذار کنند."

درهمین حال، مسؤولان انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان می‌گویند که درحال حاضر تنها مسؤولیت شمار محدود از میدان‌های هوایی بزرگ در کشور به عهده نیروهای خارجی است و برای انتقال این مسؤولیت‌ها به ادارۀ هوانوردی، حکومت باید آماده‌گی‌های لازم برای مدیریت این میدان‌های هوایی را، داشته باشد.

محمودشاه حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت: "در هوانوردی هر وقت به منابع بیشتر ضرورت است. دولت باید برای این بخش بودجه و تخصیص کافی در نظر بگیرد و پروسه دریافت آن را را کوتاه بسازد."

میدان هوایی حامد کرزی یکی از میدان‌های بزرگ درکشور است.

بر بنیاد اطلاعات ادارۀ هوانوردی، درحال حاضر کمتر از یک هزار مسافر روزانه به این میدان رفت و آمد می‌کنند و روزانه تا صد پرواز عبوری از فضای این میدان می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره