تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار پایه‌‌های برق؛برای ترمیم ۲۰روز زمان و۳۰۰هزار دالر نیاز است

دو پایۀ برق واردتی ازبیکستان در انفجار ماین‌ها در ولسوالی میربچه کوت کابل ویران شده‌اند که در پی این رویداد برق کابل و هفت ولایت دیگر قطع شده‌است.

منابع می‌گویند که ترمیم این پایه‌‎های برق در حدود بیست روز زمان و ۳۰۰هزار دالر نیاز دارد.

باشنده‌گان روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت می‌گویند که مردان ناشناس چهار پایه برق را ماین گذاری کرده بودند که از این میان دو پایه به‌گونۀ و یک پایۀ دیگر قسمأ تخریب شده‌اند؛ اما ماین جاسازی شده در پایه چهارم از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده‌است.

محمد، یکی زا باشنده‌گان محل گفت: «انفجار پایه‌های برق به خود ما ضرر می‌رساند و برق خود ما قطع می‌شود و خود ما در تاریکی می‌مانیم.»

آماج قرار گرفتن این پایه‌های برق ۲۲۰ کیلو وات، سبب قطع کامل برق وارداتی ازبیکستان به کابل و هفت ولایت دیگر شده‌است.

شرکت برشنا می‌گوید که ۷۰ میگاوات برق وارداتی امروز دوباره به کابل وصل شده‌است و در حدود ۱۵۰میگاوات برق وارداتی دیگر تا فردا به‌گونۀ موقت وصل خواهد شد.

انجینر عبدالاحد بارکزی، رییس بحش برق ولتاژ بلند شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «تقریبأ بیست روز تا بیست و پنج روز زمان نیاز دارد که این پایه‌ها دوباره ترمیم شوند.»

 تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت هدف قرار دادن پایه‌های برق را نپذیرفته است.

وزارت امور داخله می‌‎گوید که تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد ادامه دارند.

انفجار پایه‌‌های برق؛برای ترمیم ۲۰روز زمان و۳۰۰هزار دالر نیاز است

آماج قرار گرفتن این پایه‌های برق ۲۲۰ کیلو وات، سبب قطع کامل برق وارداتی ازبیکستان به کابل و هفت ولایت دیگر شده‌است.

تصویر بندانگشتی

دو پایۀ برق واردتی ازبیکستان در انفجار ماین‌ها در ولسوالی میربچه کوت کابل ویران شده‌اند که در پی این رویداد برق کابل و هفت ولایت دیگر قطع شده‌است.

منابع می‌گویند که ترمیم این پایه‌‎های برق در حدود بیست روز زمان و ۳۰۰هزار دالر نیاز دارد.

باشنده‌گان روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت می‌گویند که مردان ناشناس چهار پایه برق را ماین گذاری کرده بودند که از این میان دو پایه به‌گونۀ و یک پایۀ دیگر قسمأ تخریب شده‌اند؛ اما ماین جاسازی شده در پایه چهارم از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده‌است.

محمد، یکی زا باشنده‌گان محل گفت: «انفجار پایه‌های برق به خود ما ضرر می‌رساند و برق خود ما قطع می‌شود و خود ما در تاریکی می‌مانیم.»

آماج قرار گرفتن این پایه‌های برق ۲۲۰ کیلو وات، سبب قطع کامل برق وارداتی ازبیکستان به کابل و هفت ولایت دیگر شده‌است.

شرکت برشنا می‌گوید که ۷۰ میگاوات برق وارداتی امروز دوباره به کابل وصل شده‌است و در حدود ۱۵۰میگاوات برق وارداتی دیگر تا فردا به‌گونۀ موقت وصل خواهد شد.

انجینر عبدالاحد بارکزی، رییس بحش برق ولتاژ بلند شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «تقریبأ بیست روز تا بیست و پنج روز زمان نیاز دارد که این پایه‌ها دوباره ترمیم شوند.»

 تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت هدف قرار دادن پایه‌های برق را نپذیرفته است.

وزارت امور داخله می‌‎گوید که تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید