تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به تعهد طالبان مبنی بر حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی

رهبری طالبان به بازرگانان، سرمایه‌گذاران، شخصیت‌های سیاسی و دانشمندان کشور اطیمنان می‌دهد که در حکومت آینده امنیت شان تامین و سرمایه‌های شان مصوون خواهند بود.

اما برخی از سیاست‌گران، بازرگانان و سرمایه گذاران این گفته‌های رهبری طالبان را نمادین می دانند و از این گروه می خواهند که این گفته‌ها را باید در عمل ثابت بسازند.

از این میان یک بانوی سرمایه گذار با بی باوری از گفته‌های رهبری طالبان، از این گروه می‌خواهد که در صورت توافق صلح، مانع کار و بار و سرمایه‌گذاری‌های زنان نشوند.

رهبری گروه طالبان پس از اطمینان به ادامۀ کار دیپلوماتان خارجی، خبرنگاران و نهادهای مدد رسانی، اکنون در پیام‌هایی به دانشمندان و افرادی که در بخش سیاست فعال هستند اطمینان می دهد که در نظام آینده در برابر فعالیت‌های شان مانعی وجود نخواهد داشت.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان به نقل قول از رهبر این گروه نوشت:«امارت اسلامی برای حفظ و تقویت دولت آینده به تخصص دانشمندان ، فرهیخته‌گان ، شخصیت های سیاسی و ملی نیاز دارد.»

اما این اطمینان رهبری گروه طالبان برای سیاست گرانی همچون فیض الله جلال که در بیش از سه دهه فعال سیاسی و استاد دانشگاه بوده است بسیار واقعی به نظر نمی رسد.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه گفت:«ممکن است که مصوون نباشیم، چیز هایی را که امروز گفته می توانیم فردا گفته نتوانیم و محدودیت هایی ممکن ایجاد شود.»

رهبری طالبان همچنان به بازرگانان و سرمایه گذاران کشور نیز در باره حفاظت از سرمایه ها و زندگی شان اطمینان داده‌است.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان گفت:«امارت اسلامی به بازرگانان و سرمایه گذاران اطمینان می دهد که نه تنها از زندگی ، ثروت و ناموس آنها محافظت می شود بل فرصت های لازم برای کار و فعالیت آنها نیز فراهم خواهد شد.»

اما ممتاز یوسفزی که از یازده سال بدینسو سرگرم بازرگانی و ایجاد کار برای زنان است، از گذشته طالبان یاد می کند و باور ندارد که این گروه به سرمایه گذاری های زنان و فعالیت های شان ارزشی قایل باشند.

ممتاز یوسفزی، مسوول شرکت زنان افغانستان برای انکشاف تجارت گفت:«اگر اینان کار خانم ها را متوقف بسازند، آیا توان پرداخت مصرف یک خانوده یک خانم کارگر را دارند.»

معاون فدراسیون اتاق های افغانستان، نگرانی ها در باره سرمایه گذاری ها پس از یک توافق صلح با طالبان را با چگونگی به میان آمدن نظام آینده پیوند می دهد.

خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت:«مردم در باره شرایطی که در زمان طالبان داشتند از برگشت آن هنوز هم تشویش دارند.»

طالبان تا اکنون موضع شان را برای شرکت در نشست استانبول روشن نساخته اند، اما شهروندان کشور از این گروه انتظار دارند که به مذاکرات برگردند و در باره آینده افغانستان و حفظ دست آورد هایی مردم به یک توافق برسند.

واکنش‌ها به تعهد طالبان مبنی بر حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان به نقل قول از رهبر این گروه نوشت:«امارت اسلامی برای حفظ و تقویت دولت آینده به تخصص دانشمندان ، فرهیخته‌گان ، شخصیت های سیاسی و ملی نیاز دارد.»

تصویر بندانگشتی

رهبری طالبان به بازرگانان، سرمایه‌گذاران، شخصیت‌های سیاسی و دانشمندان کشور اطیمنان می‌دهد که در حکومت آینده امنیت شان تامین و سرمایه‌های شان مصوون خواهند بود.

اما برخی از سیاست‌گران، بازرگانان و سرمایه گذاران این گفته‌های رهبری طالبان را نمادین می دانند و از این گروه می خواهند که این گفته‌ها را باید در عمل ثابت بسازند.

از این میان یک بانوی سرمایه گذار با بی باوری از گفته‌های رهبری طالبان، از این گروه می‌خواهد که در صورت توافق صلح، مانع کار و بار و سرمایه‌گذاری‌های زنان نشوند.

رهبری گروه طالبان پس از اطمینان به ادامۀ کار دیپلوماتان خارجی، خبرنگاران و نهادهای مدد رسانی، اکنون در پیام‌هایی به دانشمندان و افرادی که در بخش سیاست فعال هستند اطمینان می دهد که در نظام آینده در برابر فعالیت‌های شان مانعی وجود نخواهد داشت.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان به نقل قول از رهبر این گروه نوشت:«امارت اسلامی برای حفظ و تقویت دولت آینده به تخصص دانشمندان ، فرهیخته‌گان ، شخصیت های سیاسی و ملی نیاز دارد.»

اما این اطمینان رهبری گروه طالبان برای سیاست گرانی همچون فیض الله جلال که در بیش از سه دهه فعال سیاسی و استاد دانشگاه بوده است بسیار واقعی به نظر نمی رسد.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه گفت:«ممکن است که مصوون نباشیم، چیز هایی را که امروز گفته می توانیم فردا گفته نتوانیم و محدودیت هایی ممکن ایجاد شود.»

رهبری طالبان همچنان به بازرگانان و سرمایه گذاران کشور نیز در باره حفاظت از سرمایه ها و زندگی شان اطمینان داده‌است.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان گفت:«امارت اسلامی به بازرگانان و سرمایه گذاران اطمینان می دهد که نه تنها از زندگی ، ثروت و ناموس آنها محافظت می شود بل فرصت های لازم برای کار و فعالیت آنها نیز فراهم خواهد شد.»

اما ممتاز یوسفزی که از یازده سال بدینسو سرگرم بازرگانی و ایجاد کار برای زنان است، از گذشته طالبان یاد می کند و باور ندارد که این گروه به سرمایه گذاری های زنان و فعالیت های شان ارزشی قایل باشند.

ممتاز یوسفزی، مسوول شرکت زنان افغانستان برای انکشاف تجارت گفت:«اگر اینان کار خانم ها را متوقف بسازند، آیا توان پرداخت مصرف یک خانوده یک خانم کارگر را دارند.»

معاون فدراسیون اتاق های افغانستان، نگرانی ها در باره سرمایه گذاری ها پس از یک توافق صلح با طالبان را با چگونگی به میان آمدن نظام آینده پیوند می دهد.

خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت:«مردم در باره شرایطی که در زمان طالبان داشتند از برگشت آن هنوز هم تشویش دارند.»

طالبان تا اکنون موضع شان را برای شرکت در نشست استانبول روشن نساخته اند، اما شهروندان کشور از این گروه انتظار دارند که به مذاکرات برگردند و در باره آینده افغانستان و حفظ دست آورد هایی مردم به یک توافق برسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره