Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بهای زعفران در بازارهای کشور

شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که امسال بهای زعفران در بازارهای داخلی ۵۰ درصد کاهش یافته است و این، کشاروزان و زعفران کاران را از ادامه کشت آن دل سرد ساخته است.

اتحادیه ملی زعفران حکومت به بی توجهی در زمینه صادرات زعفران به بیرون از کشور، متهم می‌سازد.

شماری از زعفران کاران هرات با نگرانی از این وضع می‌گویند که هر کیلوگرام زعفران در بازارهای داخلی تا ۳۰ هزار افغانی به فروش می‌رسد.

عبدالرزاق محمدی، زعفران کار، گفت: «یک افت پنجاه درصدی از سال گذشته تا امسال شده که باعث دلسردی دهقان شده.»

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه ملی زعفران کاران کشور، گفت: «کشورهایی که متقاضی زعفران اند که کشورهای جامعه عرب است و کشورهای اروپایی، روی این ها بیشتر کار شود، تمرکز شود، بازاریابی بیشتر شود و سهولت ها بیشتر شود تا تجار ما بتواند به ساده گی به این کشورها صادرات داشته باشد.»

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که چندین کشور علاقمند خریداری زعفران کشور استند و به زودی روند صادرات به این کشورها آغاز خواهد شد.

به گفته مسوولان این وزارت قرار است نمایشگاه‌های دایمی در برخی از کشورها برای بازاریابی زعفران کشور راه اندازی شوند. 

نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت، گفت: «اوکراین، ازبیکستان، اروپا، کشورهای عربی اکثر کشورهای خلیج برای خرید زعفران آماده شده اند. به امریکا ما یک پروسه کلانی داریم که می خواهیم سه نمایشگاه کلان دایمی در آنجا برگزار کنیم..»

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات سال گذشته بیش از ۲۰ تُن زعفران در هرات برداشت شده است.

بشیر احمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات، گفت: «ما پیشبینی می کنیم که چون هم سطح کشت زعفران به پیمانه وسیع پیاز توزیع شود و تولید ما از سال گذشته بیشتر خواهد بود.»

بیشتر از نود درصد زعفران کشور در ولایت هرات برداشت می شود.

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات، بیش از ۲۰ هزار خانواده در این ولایت مصروف کشت و کار در زعفران استند و نقش زنان در برداشت زعفران کلیدی است.

کاهش بهای زعفران در بازارهای کشور

اتحادیه ملی زعفران حکومت را به بی توجهی در زمینه صادرات زعفران به بیرون از کشور، متهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که امسال بهای زعفران در بازارهای داخلی ۵۰ درصد کاهش یافته است و این، کشاروزان و زعفران کاران را از ادامه کشت آن دل سرد ساخته است.

اتحادیه ملی زعفران حکومت به بی توجهی در زمینه صادرات زعفران به بیرون از کشور، متهم می‌سازد.

شماری از زعفران کاران هرات با نگرانی از این وضع می‌گویند که هر کیلوگرام زعفران در بازارهای داخلی تا ۳۰ هزار افغانی به فروش می‌رسد.

عبدالرزاق محمدی، زعفران کار، گفت: «یک افت پنجاه درصدی از سال گذشته تا امسال شده که باعث دلسردی دهقان شده.»

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه ملی زعفران کاران کشور، گفت: «کشورهایی که متقاضی زعفران اند که کشورهای جامعه عرب است و کشورهای اروپایی، روی این ها بیشتر کار شود، تمرکز شود، بازاریابی بیشتر شود و سهولت ها بیشتر شود تا تجار ما بتواند به ساده گی به این کشورها صادرات داشته باشد.»

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که چندین کشور علاقمند خریداری زعفران کشور استند و به زودی روند صادرات به این کشورها آغاز خواهد شد.

به گفته مسوولان این وزارت قرار است نمایشگاه‌های دایمی در برخی از کشورها برای بازاریابی زعفران کشور راه اندازی شوند. 

نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت، گفت: «اوکراین، ازبیکستان، اروپا، کشورهای عربی اکثر کشورهای خلیج برای خرید زعفران آماده شده اند. به امریکا ما یک پروسه کلانی داریم که می خواهیم سه نمایشگاه کلان دایمی در آنجا برگزار کنیم..»

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات سال گذشته بیش از ۲۰ تُن زعفران در هرات برداشت شده است.

بشیر احمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات، گفت: «ما پیشبینی می کنیم که چون هم سطح کشت زعفران به پیمانه وسیع پیاز توزیع شود و تولید ما از سال گذشته بیشتر خواهد بود.»

بیشتر از نود درصد زعفران کشور در ولایت هرات برداشت می شود.

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات، بیش از ۲۰ هزار خانواده در این ولایت مصروف کشت و کار در زعفران استند و نقش زنان در برداشت زعفران کلیدی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره