Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

میلیون‌ها افغانی زیان شرکت برشنا در پی قطع برق وارداتی

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که با هر ساعت قطع ۴۰۰ میگاوات برق وارداتی، دو میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی به این شرکت زیان می‌رسد.

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، قراراست سیم‌های قطع شدۀ برق در ولسوالی قره‌باغ کابل، امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ جوزا) دوباره پیوند شوند.

چهار روز پس از تلاش ناکام برای واژگون کردن دو پایۀ برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان، افراد ناشناس سه‌شنبه شب یک پایۀ برق را در ولسوالی قره‌باغ کابل، انفجار دادند.

این یازده‌هم پایۀ برق از مجموع پایه‌های برقی است که در کمتر از یک ماه گذشته در شمال کابل و ولایت پروان، هدف قرار گرفته‌اند.

کارمندان فنی شرکت برشنا از پنج ولایت برای بازسازی پایۀ برق، به قره‌باغ آمده‌اند.

خوشحال صافی، آمر عمومی بخش ولتاژ بلند شرکت برشنا در این باره می‌گوید: "ما دو نوع خساره داریم. یکی خساره پرچاوی انرژی برق است که مربوط بخش تجاری ما می‌شود و یکی هم خسارۀ تجهیزات و کار فزیکی است که در این بخش در این پایه در حدود ۱۰۰ هزار دالر به ما، زیان می‌رسد."

شرکت برشنا، پایه‌های برق را از کشورهای ترکیه، هند و ایران، وارد می‌کند و در کشور بسته بندی می‌شوند.

 شرکت برشنا سالانه به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر، برق می‌خرد.

قطع برق وارداتی، افزون بر به‌هدر رفتن پول خرید برق، این شرکت را با زیان‌های گونه‌گون روبه‌رو می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید: "با قطع ۴۰۰ میگاوات برق، در هر ساعت به‌شرکت برشنا ۲.۷ میلیون افغانی زیان می‌رسد."

حسیب‌الله، یک باغدار در ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که با انفجار پایۀ برق و پس از آن به‌علت کار بازسازی این پایه برق، نزدیک به ۴۰۰ هزار افغانی زیان دیده‌است.

جبران خساره او هم به دوش شرکت برشنا است.

حسیب الله افزود: "هر تاک انگور، ده هزار افغانی ارزش دارد. تا جایی که حساب کردیم، ده‌ها تاک ( در پی تخریب این پایه)، ویران شده‌اند. دیوار باغ را (از بهر جا به‌جایی وسایل برای ترمیم پایه) هم چپه کرده‌اند."

در مجموع در دو ماه گذشته، ۲۰ پایۀ برق در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، کندز و بغلان انفجار داده شده‌اند.

میلیون‌ها افغانی زیان شرکت برشنا در پی قطع برق وارداتی

بر بنیاد آنچه که شرکت برشنا می‌گوید، با قطع ۳۵۰ تا ۴۰۰ میگاوات برق وارداتی در هر دقیقه به این شرکت، ۴۰ تا ۴۵ هزار افغانی، زیان می‌رسد.

Thumbnail

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که با هر ساعت قطع ۴۰۰ میگاوات برق وارداتی، دو میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی به این شرکت زیان می‌رسد.

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، قراراست سیم‌های قطع شدۀ برق در ولسوالی قره‌باغ کابل، امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ جوزا) دوباره پیوند شوند.

چهار روز پس از تلاش ناکام برای واژگون کردن دو پایۀ برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان، افراد ناشناس سه‌شنبه شب یک پایۀ برق را در ولسوالی قره‌باغ کابل، انفجار دادند.

این یازده‌هم پایۀ برق از مجموع پایه‌های برقی است که در کمتر از یک ماه گذشته در شمال کابل و ولایت پروان، هدف قرار گرفته‌اند.

کارمندان فنی شرکت برشنا از پنج ولایت برای بازسازی پایۀ برق، به قره‌باغ آمده‌اند.

خوشحال صافی، آمر عمومی بخش ولتاژ بلند شرکت برشنا در این باره می‌گوید: "ما دو نوع خساره داریم. یکی خساره پرچاوی انرژی برق است که مربوط بخش تجاری ما می‌شود و یکی هم خسارۀ تجهیزات و کار فزیکی است که در این بخش در این پایه در حدود ۱۰۰ هزار دالر به ما، زیان می‌رسد."

شرکت برشنا، پایه‌های برق را از کشورهای ترکیه، هند و ایران، وارد می‌کند و در کشور بسته بندی می‌شوند.

 شرکت برشنا سالانه به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر، برق می‌خرد.

قطع برق وارداتی، افزون بر به‌هدر رفتن پول خرید برق، این شرکت را با زیان‌های گونه‌گون روبه‌رو می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید: "با قطع ۴۰۰ میگاوات برق، در هر ساعت به‌شرکت برشنا ۲.۷ میلیون افغانی زیان می‌رسد."

حسیب‌الله، یک باغدار در ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که با انفجار پایۀ برق و پس از آن به‌علت کار بازسازی این پایه برق، نزدیک به ۴۰۰ هزار افغانی زیان دیده‌است.

جبران خساره او هم به دوش شرکت برشنا است.

حسیب الله افزود: "هر تاک انگور، ده هزار افغانی ارزش دارد. تا جایی که حساب کردیم، ده‌ها تاک ( در پی تخریب این پایه)، ویران شده‌اند. دیوار باغ را (از بهر جا به‌جایی وسایل برای ترمیم پایه) هم چپه کرده‌اند."

در مجموع در دو ماه گذشته، ۲۰ پایۀ برق در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، کندز و بغلان انفجار داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید