Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خانوادۀ مینا خیری از بی‌توجهی حکومت درتأمین امنیت شهروندان

اعضای خانوادۀ مینا خیری، گویندۀ خبر آریانا نیوز، از آن‌چه بی‌توجهی حکومت در تأمین امنیت جان شهروندان می‌گویند انتقاد می‌کنند و کشتار غیرنظامیان را غیرانسانی می‌دانند.

مینا خیری همراه با مادرش از جمله چهار جان‌باختۀ انفجار شام روز پنج‌شنبه در منطقۀ پل‌سوخته شهر کابل بودند. پیکرهای مینا خیری و مادرش، امروز شنبه در کابل به‌خاک سپرده شدند.

انفجار شام پنج‌شنبه هنگامی رخ داد داد که مینا خیری با مادر و خواهرش در یک موتر مسافربری نوع تونس به‌سوی خانه در حرکت بودند.

در این رویداد یک خواهر مینا خیری هم زخمی شده‌است.

عارف خیری، پدر مینا خیری گفت: «نه از نگاه اسلامیت جور می‌آید. انسان هیچ وقت این‌طور کار را نمی‌کند، مثل ما هزاران خانواده را همین‌طور به خاک و خون کشیدند.»

شریف حسنیار، مسؤول آریانانیوز نیز افزود: «متأسف استیم و متأثر استیم اما این به مفهوم ندادن ادامه این راه نیست و ما این راه را ادامه می‌دهیم.»

مینا خیری بیست و سه ساله بود و در رشتۀ اقتصاد درس خوانده بود.

او از چندی بدینسو هم‌چون گوینده خبر در آریانا نیوز کار می‌‎کرد.

رویا نادری، از همکاران مینا خیری در آریانا نیوز بیان داشت: «هرقدر بگویم باز هم کم است. از خوبی‌های مینا از کوشش و تلاشش، از پشت و کارش که داشت و همیشه در صدد این بود که چیزهای خیلی بزرگ را به دست بیارد.»

انفجار شام پنج‌شنبه سومین رویداد در چند یک اخیر بود که بر موترهای مسافربری انجام شد. در دو رویداد دیگر که موترهای مسافر بری در منطقۀ سرکاریز و سرک درالامان رخ داد، جان بیش از ده نفر را گرفتند و چندین تن دیگر را زخمی ساختند.

افزایش هدف قرار گرفتن موترهای غیرنظامیان در پایتخت نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

محمد هاشم که در مسیرهای غرب کابل رانند‌ه‌گی می‌کند، می‌گوید حمله‌های اخیر بر موترهای مسافربری اورا نگران کرده‌است: «یک تدابیر امنیتی جدی بگیرند. از حکومت می‌خواهیم جلو این وضعیت را بگیرد.»

محمد اضغر، باشندۀ کابل نیز افزود: «دولت دارها ما و شما سرقدرت است و به مردم توجه ندارند.»

مسؤولیت انفجارهای اخیر را تاکنون هیچ گروهی نپذیرفته است.

غرب کابل از بخش‌های با تهدید بلند امنیتی کابل است. هرچند پس از حمله بر دانش‌آموزان مکتب سیدالهشدا رییس‌جمهور غنی بر آماده سازی یک طرح امنیتی برای این بخش تأکید کرد، اما از سرنوشت این طرح تاکنون خبری نیست.

انتقاد خانوادۀ مینا خیری از بی‌توجهی حکومت درتأمین امنیت شهروندان

افزایش هدف قرار گرفتن موترهای غیرنظامیان در پایتخت نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

تصویر بندانگشتی

اعضای خانوادۀ مینا خیری، گویندۀ خبر آریانا نیوز، از آن‌چه بی‌توجهی حکومت در تأمین امنیت جان شهروندان می‌گویند انتقاد می‌کنند و کشتار غیرنظامیان را غیرانسانی می‌دانند.

مینا خیری همراه با مادرش از جمله چهار جان‌باختۀ انفجار شام روز پنج‌شنبه در منطقۀ پل‌سوخته شهر کابل بودند. پیکرهای مینا خیری و مادرش، امروز شنبه در کابل به‌خاک سپرده شدند.

انفجار شام پنج‌شنبه هنگامی رخ داد داد که مینا خیری با مادر و خواهرش در یک موتر مسافربری نوع تونس به‌سوی خانه در حرکت بودند.

در این رویداد یک خواهر مینا خیری هم زخمی شده‌است.

عارف خیری، پدر مینا خیری گفت: «نه از نگاه اسلامیت جور می‌آید. انسان هیچ وقت این‌طور کار را نمی‌کند، مثل ما هزاران خانواده را همین‌طور به خاک و خون کشیدند.»

شریف حسنیار، مسؤول آریانانیوز نیز افزود: «متأسف استیم و متأثر استیم اما این به مفهوم ندادن ادامه این راه نیست و ما این راه را ادامه می‌دهیم.»

مینا خیری بیست و سه ساله بود و در رشتۀ اقتصاد درس خوانده بود.

او از چندی بدینسو هم‌چون گوینده خبر در آریانا نیوز کار می‌‎کرد.

رویا نادری، از همکاران مینا خیری در آریانا نیوز بیان داشت: «هرقدر بگویم باز هم کم است. از خوبی‌های مینا از کوشش و تلاشش، از پشت و کارش که داشت و همیشه در صدد این بود که چیزهای خیلی بزرگ را به دست بیارد.»

انفجار شام پنج‌شنبه سومین رویداد در چند یک اخیر بود که بر موترهای مسافربری انجام شد. در دو رویداد دیگر که موترهای مسافر بری در منطقۀ سرکاریز و سرک درالامان رخ داد، جان بیش از ده نفر را گرفتند و چندین تن دیگر را زخمی ساختند.

افزایش هدف قرار گرفتن موترهای غیرنظامیان در پایتخت نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

محمد هاشم که در مسیرهای غرب کابل رانند‌ه‌گی می‌کند، می‌گوید حمله‌های اخیر بر موترهای مسافربری اورا نگران کرده‌است: «یک تدابیر امنیتی جدی بگیرند. از حکومت می‌خواهیم جلو این وضعیت را بگیرد.»

محمد اضغر، باشندۀ کابل نیز افزود: «دولت دارها ما و شما سرقدرت است و به مردم توجه ندارند.»

مسؤولیت انفجارهای اخیر را تاکنون هیچ گروهی نپذیرفته است.

غرب کابل از بخش‌های با تهدید بلند امنیتی کابل است. هرچند پس از حمله بر دانش‌آموزان مکتب سیدالهشدا رییس‌جمهور غنی بر آماده سازی یک طرح امنیتی برای این بخش تأکید کرد، اما از سرنوشت این طرح تاکنون خبری نیست.

هم‌رسانی کنید