تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ساخت مسلخ در ولسوالی شکردرۀ کابل به‌منظور تهیۀ گوشت بهداشتی

یک مسلخ بزرگ در ولسوالی شکردرۀ کابل روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا) به‌منظور تهیۀ گوشت با کیفیت و بهداشتی به‌ بهره‌برداری، سپرده شد. 

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که این مسلخ با هزینۀ ۶ میلیون دالر از کمک‌های بانک توسعه‌یی آسیایی ساخته شده‌است. 

مسوولان، ساخته شدن مسلخ‌های بزرگ را در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دامداری در کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که افغانستان جذب سه میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش دامداری دارد. 

شیرشاه امیری، معین وزارت زراعت و آبیاری افزود: "خط پروسس جداگانه برای بز، گوسفند و گاو، ساحۀ مشخص برای سردخانه و همچنان لابراتوارها برای آزمایش گوشت" بخشی از این مسلخ می‌باشد. 

عبدالرحیم زیرک، معین مالی ولایت کابل نیز می‌گوید: "نه تنها این مسلخ معیاری است، بلکه مسایل مهم دیگر در نظر گرفته شده‌است و فرصت‌های کاری را برای مردم شکردره و ولسوالی‌های همجوار، ایجاد می‌کند." 

در حال حاضر پنج مسلخ در پنج حوزۀ کشور ساخته شده‌اند که مسلخ شکردره در کابل، یکی از این پنج مسلخ می‌باشد. 

ازسویی‌هم، شماری از اعضای شورای مردمی ولسوالی‌های کوهدامن عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی را در ولسوالی‌های کابل برای بهبود اقتصاد روستایی، مهم می‌دانند. 

جان آقا، رییس شورای مردمی روستای کجکن افزود: "شرکت‌های که امروز ساخته شده‌اند، برای تمام مردم کوهدامن تبریکی می‌گویم." 

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می‌گویند که امسال ۵۳ پروژه خدمات همه‌گانی با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی در ولسوالی‌های کابل، عملی خواهند شد. 

به‌گفتۀ این مسؤولان، به‌زودی یک مرکز بزرگ گردآوری شیر در شکردرۀ کابل، ساخته خواهد شد. 

ساخت مسلخ در ولسوالی شکردرۀ کابل به‌منظور تهیۀ گوشت بهداشتی

در حال حاضر پنج مسلخ در پنج حوزه در کشور ساخته شده‌اند که مسلخ ولسوالی شکردره کابل، یکی از این پنج مسلخ می‌باشد. 

Thumbnail

یک مسلخ بزرگ در ولسوالی شکردرۀ کابل روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا) به‌منظور تهیۀ گوشت با کیفیت و بهداشتی به‌ بهره‌برداری، سپرده شد. 

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که این مسلخ با هزینۀ ۶ میلیون دالر از کمک‌های بانک توسعه‌یی آسیایی ساخته شده‌است. 

مسوولان، ساخته شدن مسلخ‌های بزرگ را در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دامداری در کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که افغانستان جذب سه میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش دامداری دارد. 

شیرشاه امیری، معین وزارت زراعت و آبیاری افزود: "خط پروسس جداگانه برای بز، گوسفند و گاو، ساحۀ مشخص برای سردخانه و همچنان لابراتوارها برای آزمایش گوشت" بخشی از این مسلخ می‌باشد. 

عبدالرحیم زیرک، معین مالی ولایت کابل نیز می‌گوید: "نه تنها این مسلخ معیاری است، بلکه مسایل مهم دیگر در نظر گرفته شده‌است و فرصت‌های کاری را برای مردم شکردره و ولسوالی‌های همجوار، ایجاد می‌کند." 

در حال حاضر پنج مسلخ در پنج حوزۀ کشور ساخته شده‌اند که مسلخ شکردره در کابل، یکی از این پنج مسلخ می‌باشد. 

ازسویی‌هم، شماری از اعضای شورای مردمی ولسوالی‌های کوهدامن عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی را در ولسوالی‌های کابل برای بهبود اقتصاد روستایی، مهم می‌دانند. 

جان آقا، رییس شورای مردمی روستای کجکن افزود: "شرکت‌های که امروز ساخته شده‌اند، برای تمام مردم کوهدامن تبریکی می‌گویم." 

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می‌گویند که امسال ۵۳ پروژه خدمات همه‌گانی با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی در ولسوالی‌های کابل، عملی خواهند شد. 

به‌گفتۀ این مسؤولان، به‌زودی یک مرکز بزرگ گردآوری شیر در شکردرۀ کابل، ساخته خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید