Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از سر گرفته شدن فعالیت‌های گمرکی در غرب کشور از سوی طالبان

تاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که طالبان در دو روز گذشته فعالیت‌های گمرکی را در گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی از سر گرفته اند. 

بر بنیاد آمارهای این اتاق، طالبان از هر موتر حامل کالاهای بازرگانی تا پنجاه هزار افغانی همچون محصول گمرکی گردآوری می کنند.  

در همین حال شورای ولایتی فراه نیز می گوید که طالبان پس از فعال ساختن گمرک شیخ ابونصر فراهی این ولایت، روزانه ده ها میلیون افغانی پول گردآوری می کنند.   

گمرک اسلام قلعه هرات و شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه از جمله گمرک های بزرگ و پر درامد کشور استند که روزانه ده ها میلیون افغانی به حکومت درامد داشته اند.  

مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری هرات میگوید که ازهر موتر کالاهای وارداتی درگمرک اسلام قلعه  تا پنجاه هزار افغانی تعرفه گمرکی اخذمیشود.   

سعد صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، گفت: «یک لایحه یی از طرف آنها وضع شده بود که در حدود مواد نفتی، گاز و اموال مختلف النوع از ۳۰ تا ۵۰ هزار افغانی قسمی که در شبکه های رسانه ایی نشر شده از تجار اخذ می شود.» 

مقام های محلی هرات می گویند که نهاد های امنیتی و نیروهای مردمی به زودی برای پس گیری گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی اقدام خواهند کرد.  

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت: «اقدامات قابل قبول و موثری در راستای بهبود وضعیت، سرکوب هراس افگنان، پاک سازی شاهراه ها و تامین امنیت مراکز تجارتی  و اقتصادی روی دست است که نتایج ملموس از آن شهروندان عزیز هرات آنرا در روز های آینده شاهد خواهد بود.» 

 در همین حال شورای ولایتی فراه می گوید که طالبان گمرک شیخ ابونصر فراهی این ولایت را که در مرز با ایران واقع است دوباره بکارساخته است و روزانه ده ها میلیون افغانی دراین گمرک گرداوری میکنند.  

دادالله قانع، رییس شورای ولایتی فراه، گفت: «خواست ما از حکومت این است که بندر ها را در پوشش خود بیآورد. عملیات های کوماندویی را انجام دهد تا دولت به عواید ملی خود دسترسی داشته باشد.» 

گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی هرات و گمرک شیخ ابونصر فراهی فراه هفته پیش به دست طالبان افتیدند. با بیرون شدن نیروهای امنیتی از این دو گذرگاه بازرگانی، حکومت روزانه ده ها میلیون افغانی درامدهای خودرا از دست داده است.  

دراین باره نتوانستیم نظر طالبان را نیز داشته باشیم اما پیش ازاین سخنگوی این گروه گفته است که پس از تصرف گمرک های کشور بزودی طی مراحل گمرکی درآنها ازسر گرفته میشوند.  

 

از سر گرفته شدن فعالیت‌های گمرکی در غرب کشور از سوی طالبان

گمرک اسلام قلعه هرات و شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه از جمله گمرک های بزرگ و پر درامد کشور استند که روزانه ده ها میلیون افغانی به حکومت درامد داشته اند.  

Thumbnail

تاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که طالبان در دو روز گذشته فعالیت‌های گمرکی را در گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی از سر گرفته اند. 

بر بنیاد آمارهای این اتاق، طالبان از هر موتر حامل کالاهای بازرگانی تا پنجاه هزار افغانی همچون محصول گمرکی گردآوری می کنند.  

در همین حال شورای ولایتی فراه نیز می گوید که طالبان پس از فعال ساختن گمرک شیخ ابونصر فراهی این ولایت، روزانه ده ها میلیون افغانی پول گردآوری می کنند.   

گمرک اسلام قلعه هرات و شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه از جمله گمرک های بزرگ و پر درامد کشور استند که روزانه ده ها میلیون افغانی به حکومت درامد داشته اند.  

مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری هرات میگوید که ازهر موتر کالاهای وارداتی درگمرک اسلام قلعه  تا پنجاه هزار افغانی تعرفه گمرکی اخذمیشود.   

سعد صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، گفت: «یک لایحه یی از طرف آنها وضع شده بود که در حدود مواد نفتی، گاز و اموال مختلف النوع از ۳۰ تا ۵۰ هزار افغانی قسمی که در شبکه های رسانه ایی نشر شده از تجار اخذ می شود.» 

مقام های محلی هرات می گویند که نهاد های امنیتی و نیروهای مردمی به زودی برای پس گیری گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی اقدام خواهند کرد.  

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت: «اقدامات قابل قبول و موثری در راستای بهبود وضعیت، سرکوب هراس افگنان، پاک سازی شاهراه ها و تامین امنیت مراکز تجارتی  و اقتصادی روی دست است که نتایج ملموس از آن شهروندان عزیز هرات آنرا در روز های آینده شاهد خواهد بود.» 

 در همین حال شورای ولایتی فراه می گوید که طالبان گمرک شیخ ابونصر فراهی این ولایت را که در مرز با ایران واقع است دوباره بکارساخته است و روزانه ده ها میلیون افغانی دراین گمرک گرداوری میکنند.  

دادالله قانع، رییس شورای ولایتی فراه، گفت: «خواست ما از حکومت این است که بندر ها را در پوشش خود بیآورد. عملیات های کوماندویی را انجام دهد تا دولت به عواید ملی خود دسترسی داشته باشد.» 

گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی هرات و گمرک شیخ ابونصر فراهی فراه هفته پیش به دست طالبان افتیدند. با بیرون شدن نیروهای امنیتی از این دو گذرگاه بازرگانی، حکومت روزانه ده ها میلیون افغانی درامدهای خودرا از دست داده است.  

دراین باره نتوانستیم نظر طالبان را نیز داشته باشیم اما پیش ازاین سخنگوی این گروه گفته است که پس از تصرف گمرک های کشور بزودی طی مراحل گمرکی درآنها ازسر گرفته میشوند.  

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره