تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خوشبینی‌ها از توسعه کار شرکت هوایی باختر

توسعه کار شرکت هوانوردی باختر در اوضاع کنونی، خوشبینی ها را برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش صنعت هوانوردی در کشور بوجود آورده است.

مسوولان شرکت باختر می‌گویند که تدابیر برای خرید هواپیما های جدید به این شرکت گرفته شده اند و به زودی فعالیت هایشان را به دیگر میدان های هوایی کشور نیز توسعه خواهند داد.

آنان می‌گویند که تا کنون این شرکت ۶۰۰ پرواز داخلی و خارجی را انجام داده است و به زودی روند خریداری هواپیما های نو را آغاز خواهند کرد.

مسوولان این شرکت میافزایند که با درنظرداشت تدابیر بیماری کوید نزده در افغانستان و جهان، آنان تلاش دارند تا خدمات بهتر و معیاری هوانوردی را به مردم عرضه کنند.

مسلم خرم، رییس شرکت هوانوردی باختر گفت: "فوکس داریم که طیاره های نو را بیآوریم. طیاره هایی که باختر می‌خواهد خریداری نماید، از لحاظ تخنیکی و بر اساس هدایتی که از طرف جلالتمآب رییس جمهور داده شده بود، به تمام کمیته های تشریحات داده شده که طیاره هایی که انتخاب شده با اقلیم افغانستان مطابقت دارد."

مسوولان شرکت باختر می‌گویند که آنان تلاش دارند تا هواپیما های جدیدی را که خریداری می‌کنند، برابر با معیاری ها کنونی بازار هوانوردی و تدابیر بیماری کووید نزده باشند.

اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گویند که حکومت باید از۱۰۰ میلیون دالر پولی که از زائران حج گردآوری شده و در یک حساب راکد مانده است، به این شرکت هواپیما های معیاری خریداری کند.

عظیم محسنی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس ابراز داشت: "حکومت می‌خواست شرکتی را به نام شرکت هوایی باختر را تقویت بکند. اینها نه شرکت هوایی باختر را تقویت کردند و نه این طیاره ها را به شرکت هوایی آریانا خریداری کردند. تا حال این موضوع لاینحل باقی مانده است."

باختر یکی از شرکت های هوانواردی دولتی است که در سال ۱۹۶۷ تاسیس شده است. این شرکت پس از مدتی توقف در کار آن، در حدود ده ماه پیش به فعالیت دوباره آغاز کرد.

این شرکت با وجود فعالیت های چشمگیر در بخش هوانوردی، تنها یک هواپیما بوینگ ۷۳۷- ۵۰۰ را در اختیار دارد.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد می‌گویند که در شرایط کنونی امنیتی، نیاز است که شرکت باختر بی درنگ حمایت مالی شود.

خوشبینی‌ها از توسعه کار شرکت هوایی باختر

مسوولان شرکت باختر می‌گویند که آنان تلاش دارند تا هواپیما های جدیدی را که خریداری می‌کنند، برابر با معیاری ها کنونی هوانوردی باشند.

Thumbnail

توسعه کار شرکت هوانوردی باختر در اوضاع کنونی، خوشبینی ها را برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش صنعت هوانوردی در کشور بوجود آورده است.

مسوولان شرکت باختر می‌گویند که تدابیر برای خرید هواپیما های جدید به این شرکت گرفته شده اند و به زودی فعالیت هایشان را به دیگر میدان های هوایی کشور نیز توسعه خواهند داد.

آنان می‌گویند که تا کنون این شرکت ۶۰۰ پرواز داخلی و خارجی را انجام داده است و به زودی روند خریداری هواپیما های نو را آغاز خواهند کرد.

مسوولان این شرکت میافزایند که با درنظرداشت تدابیر بیماری کوید نزده در افغانستان و جهان، آنان تلاش دارند تا خدمات بهتر و معیاری هوانوردی را به مردم عرضه کنند.

مسلم خرم، رییس شرکت هوانوردی باختر گفت: "فوکس داریم که طیاره های نو را بیآوریم. طیاره هایی که باختر می‌خواهد خریداری نماید، از لحاظ تخنیکی و بر اساس هدایتی که از طرف جلالتمآب رییس جمهور داده شده بود، به تمام کمیته های تشریحات داده شده که طیاره هایی که انتخاب شده با اقلیم افغانستان مطابقت دارد."

مسوولان شرکت باختر می‌گویند که آنان تلاش دارند تا هواپیما های جدیدی را که خریداری می‌کنند، برابر با معیاری ها کنونی بازار هوانوردی و تدابیر بیماری کووید نزده باشند.

اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گویند که حکومت باید از۱۰۰ میلیون دالر پولی که از زائران حج گردآوری شده و در یک حساب راکد مانده است، به این شرکت هواپیما های معیاری خریداری کند.

عظیم محسنی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس ابراز داشت: "حکومت می‌خواست شرکتی را به نام شرکت هوایی باختر را تقویت بکند. اینها نه شرکت هوایی باختر را تقویت کردند و نه این طیاره ها را به شرکت هوایی آریانا خریداری کردند. تا حال این موضوع لاینحل باقی مانده است."

باختر یکی از شرکت های هوانواردی دولتی است که در سال ۱۹۶۷ تاسیس شده است. این شرکت پس از مدتی توقف در کار آن، در حدود ده ماه پیش به فعالیت دوباره آغاز کرد.

این شرکت با وجود فعالیت های چشمگیر در بخش هوانوردی، تنها یک هواپیما بوینگ ۷۳۷- ۵۰۰ را در اختیار دارد.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد می‌گویند که در شرایط کنونی امنیتی، نیاز است که شرکت باختر بی درنگ حمایت مالی شود.

هم‌رسانی کنید